Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Veřejná správa letos komunikuje za půl miliardy

Asociace marketérů a píáristů začaly vydávat pololetní přehled objemu veřejných zakázek.

Objem investic veřejné správy do zakázek v oblasti komunikace znatelně rostou, od začátku loňska každé další pololetí. V prvním pololetí 2016 to bylo 182 milionů Kč, v druhém 435 milionů, za první pololetí letošního roku 2017 už to dělá celkem 523 milionů. Ukázala to analýza společnosti CEEC Research pro Asociaci komunikačních agentur (AKA) a Asociaci public relations agentur (APRA), první z takových výstupů, které chce trojice zmíněných organizací publikovat pravidelně za každé pololetí.

Zadané veřejné zakázky v Česku

Období Počet zakázek Objem v milionech Kč Průměr na jednu*
leden-červen 2016 29 182 6,28
červenec-prosinec 2016 151 435 2,88
leden-červen 2017 123 523 4,25

* Redakční výpočet. Zdroj dat: CEEC Research. Do čísel nejsou zahrnuty například tiskařské služby nebo organizace sportovních a kulturních akcí, stejně jako veletrhů, výstav a kongresů. Klasifikace podle kódů CPV navíc neodpovídá přesně odborné terminologii, a tak se dá předpokládat, že čísla jsou ve skutečnosti ještě vyšší, uvádějí výzkumníci.

„Je to dobrá zpráva. Veřejný sektor se přestává bát komunikovat. Z principu je to jeho povinnost vůči občanům a dosavadní stav byl v evropském měřítku abnormální,“ tvrdí Marek Hlavica, výkonný předseda AKA. „Pro PR agentury je veřejný sektor v západní Evropě jedním z největších zadavatelů. Potřeba vysvětlovat občanům své plány a připravovat je na změny dělá z PR agentur přirozeného partnera ministerstev, krajů, místní samosprávy i řady státních institucí,“ věří Michal Vlasák, člen výkonné rady APRA.

„Jen podle ceny se vybírat nedá“

U veřejných zakázek se stále objevují excesy jako stanovení ceny jako hlavního kritéria nebo nesmyslné podmínky či nereálné rozpočty. AKA a APRA se proto snaží pomáhat přípravou praktických dokumentů (Férový tendr, Metodika zadávání veřejných zakázek v komunikaci) i formou konzultací při přípravě zadávací dokumentace. Jak přitom pro AKA zjistila agentura Médea Research, zmíněnou metodiku zná jen třetina marketérů z veřejné správy.

„V zásadě se shodneme na tom, že při hodnocení kreativy má mít kritérium kvality přednost před cenou. Přesto zhusta zadavatel zarputile hledá způsob, jak onu kvalitu vyjádřit kvantitativním parametrem. Motivace neučinit procesní chybu je větší než motivace vybrat nejlepší řešení za nejlepší cenu,“ líčí zkušenost Hlavica. Vlasák přitáká: „Vybírat si nejlepší komunikační strategii nebo nejzajímavější nápady, jak oslovit veřejnost, jen podle toho, kdo to umí nejlevněji, je nesmysl. Zadavatelé v takovém případě dostanou levnou službu, to ale nemusí být zároveň nabídka nejlepšího řešení. Komunikace závisí na zkušených lidech a dobrých nápadech. Jen podle ceny se tady vybírat prostě nedá.“