Věřitelé Zootu dostanou zpět jen 10 %, firmu ovládne skupina Natland

Nezajištění věřitelé e-shopu s oblečením Zoot dostanou zpět jen desetinu svých pohledávek. Před vypršením tříměsíčního moratoria, které končí zítřkem 30. dubna, o tom informoval samotný Zoot. Jeho celkové zadlužení činí přes tři čtvrtě miliardy korun, přesněji 752 milionů Kč, přičemž přes 310 milionů připadá právě na nezajištěné věřitele, dalších 239 milionů na vydané dluhopisy. „Reorganizační plán počítá se vstupem nového investora, který Zootu kromě dalšího provozního financování poskytne též prostředky na uspokojení především nezajištěných věřitelů. Ti by měli získat 10 % ze svých pohledávek, přičemž při druhé možné variantě řešení insolvence, konkurzu, by jejich uspokojení bylo nulové,“ informoval mediální zástupce Zootu Karel Samec z agentury Svengali Communications.

I držitelé dluhopisů si přijdou jen na desetinu jejich hodnoty, navíc až za tři roky: „Pohledávky z firemních dluhopisů jsou podřízené a byly by uspokojovány až jako jedny z posledních skupin věřitelů. S ohledem na to by jejich držitelé za normálních okolností nezískali nic (stejně tak v konkurzu by držitelé dluhopisů měli nulové uspokojení). Na základě dohody s novým investorem, ale budou uspokojeni ve stejné výši jako nezajištění věřitelé, tedy na úrovni 10 %. Formálně se tento proces uskuteční tak, že držitelé firemních dluhopisů vymění své pohledávky z původních dluhopisů za nově vydanou emisi bondů. Ty budou splatné tři roky po splnění reorganizačního plánu.“

Novým investorem se má stát společnost z investiční skupiny Natland kolem Tomáše Rašky, která je největším věřitelem Zootu. Ta své pohledávky kapitalizuje a výměnou získá - úpisem nových akcií - kontrolní podíl v akciové společnosti Zoot. Její dosavadní majitelé, k nimž patří Ladislav Trpák, Oldřich Bajer, bývalý finanční ředitel Petr Ladžov, investiční fond 3TS a BH Securities, která předloni aranžovala úpis dlouhopisů za 150 milionů Kč, nedostanou nic. Slovy oficiálního tiskového prohlášení: „Uspokojení skupiny věřitelů na úrovni stávajících akcionářů či zakladatelů společnosti bude nulové.“

To vše jsou podmínky reorganizace, na kterých se Zoot během moratoria s věřiteli dohodl. „Navrhovaná reorganizace nabízí jak zajištěným, tak nezajištěným věřitelům včetně držitelů firemních dluhopisů maximální možné uspokojení jejich pohledávek, které je také podstatně vyšší, než pokud by Zoot skončil v konkurzu,“ tvrdí současný management v čele s generálním ředitelem Lukášem Uhlem, který řízení zadluženého e-shopu převzal začátkem roku. Pokud soud návrh odsouhlasí, reorganizace by měla být završena letos na podzim. Během ní se Zoot plánuje od dluhů zcela očistit a připravit se na další růst. „Pro tento krok má podporu většiny svých věřitelů, kteří podporují její další rozvoj,“ uvádí firma. Ředitelem pro růst byl jmenován Robert Vojáček, který s Uhlem spolupracoval během moratoria.

Během reorganizace má Zoot fungovat dál a jeho provoz zůstat zachován. „Ubezpečuji všechny zákazníky, že nákupů zboží od Zootu ani dalších poskytovaných služeb se právě zahájená reorganizace nijak nedotkne,“ prohlašuje generální ředitel Uhl. Zoot během letoška snížil počet zaměstnanců z původních 800 zhruba na 600, ořezal výdaje na reklamu a marketing asi o 120 milionůuzavřel 13 ztrátových výdejen, jejichž počet se nyní ustálil na 18 v Česku (osm v Praze, dvě v Brně, osm v jiných velkých městech) a osm na Slovensku. Spustil nový web a finalizuje jednání o otevření první prodejny ve vybraném obchodním centru, přičemž existující výdejny přemění rovněž na plnohodnotné prodejny.

Sdílejte