Vinařství Pitra dostalo design od Remembership

Vinařství vedené programátorem a jeho rodiči má od studia novou značku, etikety i web.

Packaging Vinařství Pitra: před a po

Packaging Vinařství Pitra: před a po. Foto: Filip Beránek

Packaging Vinařství Pitra

Packaging Vinařství Pitra. Foto: Filip Beránek

Packaging Vinařství Pitra

Packaging Vinařství Pitra. Foto: Filip Beránek