Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Vladimír Železný: Jako první budeme umět spojit celoplošnou brandovou reklamu s regionální prodejní

Médiář.cz přináší přepis úvodního slova Vladimíra Železného, spolumajitele digitální televizní vysílací sítě 4 a chystaného rodinného kanálu TV Pohoda z dnešní tiskové konference v Praze.

„Poskytujeme některé unikátní výhody, které jsou unikátní nikoli jenom na území České republiky. Tím, že jsme sáhli po čemsi, co je o jednu, já říkám spíše o jednu a půl generace technologicky jinde – samozřejmě s nějakými náklady, ale věříme, že trh to ocení -, vlastně vytváříme předpoklady poprvé pro vytvoření reálného systému regionálních televizí u nás.

Dosud je vývoj regionálních televizí nejvíc chaotickou oblastí vývoje televizního trhu na našem území. Důvody jsou různé, jedním z nich byla i technologická bariéra, velmi zásadní bariérou byla cenová bariéra, která za okolností téměř kvazimonopolu provozování multiplexových sítí u nás vytvářela vlastně nepřístupnost pro menší nebo regionální provozovatele televizí nebo pro ty, kteří chtěli regionalizovat své vysílání. A poprvé umožňuje plynulé splynutí dvou typů reklam.

To byl důvod, proč i doktor Berka a všichni v minulosti se snažili vytvářet celoplošný kanál nebo celoplošnou síť, která by byla regionalizovaná, která by mohla vykazovat třeba vysoký stupeň nezávislosti regionů, ale která by si současně poprvé sáhla na celoplošnou brandovou reklamu.

To byla správná úvaha, protože tento doplňkový zdroj bude mít dva efekty. Zaprvé postaví regionální televize konečně na solidní ekonomický základ a za druhé je vyváže z velmi nepříjemného politického vazalství, do kterého se často musejí uvést nebo ve kterém se ocitají tím, že propachtují svojí televizi ve prospěch nějaké městské struktury - znáte ty smyčky, které se tam neustále točí, kde se objevuje starosta, pak jsou nové volby, objeví se jiný starosta, město opět platí a opět v těch smyčkách běhá jiný starosta, který říká, co všechno pro to město dělá a budou dělat.

Tento typ televizí, který je de facto nekoukatelný, byl převažujícím způsobem našeho regionálního vysílání, protože zajišťoval finanční zázemí. Celkem podle našeho odhadu přibližně 320 milionů korun ročně se vydává ze státní správy, samoprávy, hejtmanství – zejména města, zejména bohatá města, která jsou jedny z nejbohatší struktur na našem území, si vlastně kupují služby těchto kvaziregionálních televizí a tím vytvářejí nekoukatelný typ televize.

Pokud budeme uvažovat do budoucna, že na našem území musí vzniknout koukatelné regionální televize, pak první krok bude, že se vyvážou z tohoto vazalství a postaví se na reálný ekonomický základ. Tímto reálným ekonomickým základem je kombinace celoplošné brandové reklamy, na kterou si dosud regionální stanice nijak zvlášť nesáhly, a prodejní reklamy. To je ta reklama, kterou regiony uměly a umějí.

To znamená: poběží opravdu základní spot, který běží po celé Evropě nebo po celém světě, že Toyota uvedla nové skvělé auto. A vy znáte spoty, jak jede podél Monte Carla nebo podél pobřeží Středozemního moře nová Toyota, zpravidla červená, nádherně naleštěná, sedí tam dáma, vlajou jí vlasy, velmi rychle projíždí zatáčkami, vlajou ji vlasy, proběhne tam káčátko, ona dupne na brzdu, zastaví těsně před tím káčátkem, káčátko klidně projde, ona se usměje - případně pohladí tu Toyotu, to je jedno -, načechrá vlasy a jede dál. Nic víc celoplošná reklama není schopná říci, než že Toyota má nové krásné auto, ve kterém jede nová krásná modelka. Ale to nové krásné auto je tam podstatné.

A teď si představte, že šikovně stejným způsobem při stejném západu slunce natočíte reklamní videoklip, ve kterém se najednou objeví [ještě] místní dealer a řekne „a když přijdete k nám do ulice Hrdinů číslo 27, kde je zastoupení Toyoty, tak si tohle červené auto, které jste teď poprvé viděli v reklamě Toyoty, budete u mě moct od 1. ledna příštího roku nebo za týden koupit u mě a já vám k tomu dám ještě celou sadu zimních pneumatik“.

A o tom to je, o kombinaci těchto dvou věcí. To je unikátní podnikatelská příležitost pro regionální televize, protože my jsme první, kteří to budou umět. Podíváte-li se na tento typ reklamy v Rakousku nebo v Německu, ještě to také všude neumějí. Je to tím, že nakupujeme zařízení, které absolutně neviditelně, velmi přesně, precizně, umí odpojovat, připojovat, vstupovat videem, vstupovat textem, inzertovat.

Toto bude něco, co naše síť bude poskytovat, a věříme a myslíme si, že právě regionální televize jsou posledním článkem u nás nedovybudovaných televizí.

Zmíním se také o tom, že poslední dva kanály, které veřejnoprávní televizi u nás scházejí, jsou dětský kanál a regionální kanál. Ostatně k tomu regionálnímu ji částečně zavazuje zákon o České televizi. Takže i tam budeme umět poskytnout zcela unikátní možnost – tam samozřejmě nepůjde o kombinaci brandové reklamy a prodejní reklamy, ale třeba o kombinaci vysílání s některými místními, lokálními vstupy, které mají veřejnoprávní charakter.

Myslíme si, že to, co budujeme, má smysl, že to je perspektiva, je to také poslední regionalizovatelná síť.

Proč říkám poslední? Každý se zeptá, přece bude DVB-T2, které nastoupí s novou kompresí, my budeme samozřejmě divákům vydávat, že nová komprese je nový technologický postup, a trošku mu zatajíme, že je to vždy více a více šizený televizní signál, do kterého se snažíme našlapat čím dál tím více jakž takž koukatelného vysílání. To mu zatajíme. Ale vy víte, že DVB-T2 u nás bude dvoufrekvenční, to znamená pouze dvě frekvence, které se rozcupují na malé kousky a s co možná největším koordinovaným odstupem, budou užívány k vytvoření tohoto nového stupně komprese. [Tam] zcela ze dvou technologických důvodů – zaprvé že to jsou jenom dvě frekvence, zadruhé proto, že ta komprese je tak technicky úzkostná, že časové průběhy té komprese neumožní odpojování – už nebude možná regionalizace.

Jsme poslední kompletní regionalizovatelná, vysoce technologicky pokročilá síť, kterou nabízíme tomuto trhu.

[...] Multiplex 3 přijde z 12 frekvencí o 9 a náhrada bude mimořádně obtížná, mimořádně obtížná. A řekl bych, pokud něco víme o přídělu frekvencí – a já jsem se pohyboval v té oblasti, když jsem byl v Evropském parlamentu, takže mám určitý přístup k informacím a přehledům -, [bude to] v plné míře bezpečně nenahraditelná, podle mého vůbec nenahraditelná ztráta. Multiplex 3 klesne někam k polovině svého pokrytí a stane se doplňkovým multiplexem. Já osobně bych ho použil k doplnění ostatních multiplexů, které stejný provozovatel má, a tím by mohl výrazně vylepšit kvalitu svého vysílání. Ale třetí multiplex není perspektivou.

My bychom to tu neuváděli, my kompetitivní situace neradi uvádíme, pokud se nestalo, že za námi chodí klienti a říkají „my bychom k vám šli, ale, víte, my jsme se z odborných kruhů dověděli [...], že vy přijdete o frekvence, zatímco multiplex 3 bude bezvadný“. Fajn. Sami si prosím nalezněte oficiální tabulky a sami je poměřte s tím, co my jsme vám prezentovali. Ujišťuju vás, že najdete kompletní shodu v této věci.

Věříme, že revitalizace multiplexu 4 – záměrně neříkám začátek, protože multiplex 4 existuje šestý rok, pokud se nemýlím – a kurážný krok Českého telekomunikačního úřadu, který souhlasil s novým uspořádáním multiplexu 4, konečně přivede i tento obor - to znamená televizního a rozhlasového signálu u nás - do standardní kompetitivní situace, což povede také k znormálnění cenové politiky, což otevře také dveře k tomu, že i televizní stanice nebo televizní provozovatelé, kteří dosud tuto cenovou bariéru nebyli schopni překročit, konečně budou moci uvažovat o normálním standardním vysílání, které bude mít ekonomický základ.“