Vládní kompenzace kultuře nepočítají s audiovizí

Audiovizi má podle vlády stačit fond kinematografie. Ten ale nemyslí na reklamu nebo televize, namítají zástupci producentů. Program COVID-Kultura II proto chtějí rozšířit.

Zástupci audiovizuálního průmyslu chtějí nadále jednat o zařazení do kompenzačního programu ministerstev kultury a průmyslu a obchodu. Podpůrný program COVID–Kultura II rozdělující 750 milionů Kč s audiovizí totiž nakonec nepočítá. Vláda to odůvodňuje tím, že mimořádně přispěla do Státního fondu kinematografie. Ten ale ze své podstaty nepokrývá všechny obory a profese, na kterých audiovize stojí, namítají její zástupci.

„Ještě dva dny před vyhlášením jsme počítali, že bude audiovize součástí. Přišlo nám to logické, podíleli jsme se na vzniku programu,“ řekl Médiáři šéf Asociace producentů v audiovizi (APA) Vratislav Šlajer. Audiovizi má stačit nová výzva fondu kinematografie, jemuž vláda podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) poskytne 98 milionů Kč. „Fond ale rozděluje peníze selektivně na vybrané projekty,“ vysvětluje Šlajer, proč část průmyslu - osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo komerční firmy zaměřené na reklamu nebo televizní produkci - nemohou na příspěvek dosáhnout. Právě těm měl koronakrizi pomoci překlenout program COVID–Kultura II. Rozdělování 750 milionů má v gesci ministerstvo průmyslu a obchodu, neboť ministerstvo kultury je zaměřené hlavně na podporu neziskových a příspěvkových organizací. 

Z programu vyhlášeného ve čtvrtek mohou umělci a odborně-techničtí pracovníci coby OSVČ dostat až 60.000 Kč, firmy mohou žádat o náhrady až do 10 milionů Kč. Podle Šlajera zástupci audiovize počítali s 60 až 80 miliony, které měly zamířit ke kinařům, distributorům, producentům a tvůrcům. „Celá audiovize má roční obrat přes 30 miliard Kč. Na podporu fondu si nesáhne část s obratem zhruba 10 až 15 miliard. Požadavek není tedy zásadní, efekt je ale dlouhodobý,“ říká Šlajer s tím, že je zásadní udržet mezinárodní konkurenceschopnost celého průmyslu. S omezením jeho fungování počítá minimálně do příštího jara. O rozšíření programu chce proto nadále jednat. Podle ministra Zaorálka se s jeho případným posílením počítá. „Mám příslib od premiéra i ministryně financí, že v případě, že 750 milionů nebude stačit, dostaneme do programu další peníze,“ oznámil v tiskové zprávě. Jestli bude součástí audiovize, není jasné.

„Nemůžeme i při nejlepší vůli podpořit plošně celý audiovizuální a filmový průmysl včetně technické infrastruktury, například nějakou formou kompenzace marně vynaložených nákladů nebo úhradou fixních nákladů na provoz,“ potvrzuje Šlajerova slova ředitelka fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. Fond tedy nyní vypíše mimořádnou výzvu s alokací zmíněných 98 milionů Kč, jejímž cílem bude primárně podpora managementu jednotlivých provozů, tedy provozovatelů kin, jádra distribučních a producentských firem a jejich klíčových zaměstnanců a kreativních týmů. „Ty jsou pro následujících osm měsíců žádoucí pro schopnost dalšího restartu celého odvětví. Cílem podpory je realizace komplexních evolučních změn v daném odvětví, kterým se nelze vyhnout,“ uvádí mluvčí fondu Jiří Vaněk.