Vlastu Roškotovou v ATO po 12 letech střídá Michal Jordan

Jordan před 22 lety zakládal výzkumnou agenturu, jež televizím dodává data sledovanosti.

Michal Jordan

Michal Jordan

K 1. červnu dojde v čele Asociace televizních organizací (ATO) po dlouhé době ke změně. Po 12 letech asociaci opustí její současná jednatelka Vlasta Roškotová a funkci po ní obsadí Michal Jordan. Ten letos v únoru ukončil své působení ve výzkumné agentuře Nielsen Admosphere, kterou spoluzakládal v roce 2001 a posléze ji prodal nadnárodní skupině Nielsen. Jordan je absolventem oboru teoretická kybernetika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu zastával různé pozice v IT.

Nielsen Admosphere dodává pro ATO data o televizní sledovanosti a videoobsahu, které asociace od roku 1997 zajišťuje pro český trh. Peoplemetrová data, která jsou pro tuzemské vysílatele jednotnou měnou, mají pro Jordana „nejvyšší prioritu“ a v době rychlého rozvoje digitálních technologií považuje nastupující jednatel za nutné trvale pracovat na dalším rozvoji tohoto výzkumného projektu.

„Jsem přesvědčena, že ATO je pro Michala Jordana tím správným místem, kde může uplatnit všechny své dosavadní zkušenosti a významně přispět k tomu, aby výzkum televizní sledovanosti a videoobsahu v Česku nadále patřil k těm nejkvalitnějším v Evropě,“ uvedla k personální změně stávající jednatelka Roškotová.

Členy asociace jsou Česká televize, TV Nova, TV Prima, Asociace mediálních agentur (ASMEA), mediální zastupitelství Atmedia Czech, Stanice O a TV Seznam. Přidruženými členy jsou Barrandov Televizní studio, AMC Networks a Asociace producentů v audiovizi (APA). K obchodním partnerům z řad vysílatelů patří společnost Šlágr TV.