„Voda je třetí největší problém po běžencích a válce“

Agentura AdHackers prezentovala první výsledky výzkumu sociální rezonance.

Výzkum vnímání nedostatku pitné vody

Sucho. Ilustrační foto: AdHackers

Devětasedmdesát procent české veřejnosti vnímá jako reálný problém hrozící sucho. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění, řešeného poprvé metodou takzvané sociální rezonance. Výzkum, který se týkal vnímání potenciálního nedostatku pitné vody, dnes prezentoval na tiskové konferenci v Senátu Parlamentu ČR Jan Řehák, zakladatel agentury AdHackers. Ta na něm spolupracovala s mediálním monitorem Newton Media a s výzkumnou společností STEM/Mark. Newton Media monitorovala příspěvky v médiích a v diskusích na sociálních sítích, STEM/Mark poté kvalitativním výzkumem zkoumal, na kolik se daný problém dotýká konkrétních lidí. Odborným garantem výzkumu byl Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství. 

„Průzkumné metodě říkáme rezonance, protože nás zajímá, do jaké míry nějaké téma rezonuje ve společnosti a je touto společností prožíváno,“ uvedl Jan Řehák, zakladatel AdHackers.

Je to reálný problém

V Česku je hlavním doplňovacím zdrojem podzemních vod sníh, proto má kvůli teplým zimám posledních let Česko potenciální problém, byť pro nejbližší roky není zásobování pitnou vodou podle politiků přítomných na tiskové konferenci nijak ohroženo.

V loňském roce se tento problém stal mediálním i diskusním tématem, který žil v médiích podle výsledků výzkumu zejména od loňského léta. V létě se o něm mluvilo spíš z hlediska jeho dopadů na krajinu, na podzim pak z pohledu zprostředkovaných dopadů, například na hladinu spodních vod.

Média o problému reagovala plošně. Věnovala se mu jak regionální média, tak celostátní včetně televize a rozhlasu, které z hlediska mediálního dopadu ze dvou třetin dominovaly. Zatímco televize a rozhlas informovaly o tomto problému jako o národním problému, regionální se věnovala spíš místní situaci a místním konkrétním dopadům.

Ze 79 % média o suchu pojednávala jako o reálném problému, nešlo o něco vzdáleného. To se promítlo i do následných diskusí. Ze tří čtvrtin ale mluvila o krátkodobém výkyvu počasí.

Vliv médií. Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, AdHackers, Newton media, Stem/Mark

Vliv médií. Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, AdHackers, Newton media, Stem/Mark

Z hlediska sociální diskuse kulminovaly debaty v listopadu. Výchozími zdroji byla nejčastěji velká internetová média. Počet diskusních příspěvků dosáhl téměř 1.300, ty se přitom z poloviny objevovaly přímo pod články v médiích, z druhé poloviny na sociálních sítích. 

Online diskuse. Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, AdHackers, Newton media, Stem/Mark

Online diskuse. Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, AdHackers, Newton media, Stem/Mark

Přes 60 % diskutujících potvrzovalo, že jde o aktuální problém a blížící se hrozbu. Jako o možné příčině se mluvilo jak o krátkodobém výkyvu klimatu (tak to vnímali zejména ti, co viděli sucho jako aktuální problém), tak o dlouhodobé klimatické změně (tak to vnímali lidé, kteří brali sucho coby blížící se hrozbu).

„Jde o třetí nejvážnější téma dneška“

Výzkumná společnost STEM/Mark pak zkoumala, jak lidé vidí problém vody mezi dalšími 16 nejvážněji hodnocenými tématy. Dotazování proběhlo od 12. do 16. ledna 2016 na reprezentativním vzorku 1.016 respondentů ve věku od 15 do 65 let. 

„Možné sucho se objevilo na třetím místě za přílivem uprchlíků a hrozbou války. Respondenti také mohli vytvořit top 5 společensky závažných témat podle vlastní preference. Zde získal nedostatek vody 40 %,“ uvedl Řehák.

Společenská rezonance. Zdroj: Stem/Mark

Společenská rezonance. Zdroj: Stem/Mark

Podle Řeháka jde tedy o skutečný problém dneška, o nějž se lidé aktivně zajímají a cítí, že se jich dotýká (zákazy zalévání zahrad a podobně). Současně jsou ochotni se v něm angažovat.

Omezit spotřebu ano, zdražit ne

„Lidé pociťují určitou úroveň strachu z toho, jak se bude situace vyvíjet dál: 75 % se spíše obává možného nedostatku vody a téměř 80 % souhlasí s tím, že by se měla omezit spotřeba. Za zmínku stojí, že méně kladně přijímají možnost, že by se zdražila voda. Jsou ochotni snížit svou spotřebu, ale nechtějí platit za vodu víc,“ uvedl Řehák. Lidé také podle výzkumu z 82 % souhlasili s tím, že si toto téma zaslouží ještě větší mediální pozornost, než jakou má.

Věnují média tématu dostatek prostoru?

Věnují média tématu dostatek prostoru? Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, AdHackers, Newton media, Stem/Mark

Podle místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárka chce Senát pracovat s výsledky výzkumu jak v legislativě, tak v práci orgánů Senátů. „Je to poprvé, co legislativci mohou podobnou aktivitou inspirovat exekutivu,“ prohlásil místopředseda . Výzkum se podle něj stane jedním z dalších odborných podkladů pro vládní strategii týkající se možného sucha.