Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Vodafone: Rok jinak

Koncept a vizuální návrh kampaně udělal agentura BeefBrothers, mediální zastoupení má OMD.

Vodafone zahájil reklamní kampaň Otevřete si dveře do jiného života. Kampaň promuje grantový program Rok jinak, v jehož rámci mohou lidé rok pracovat pro vybranou neziskovou organizaci, přičemž mzdu jim hradí Nadace Vodafone. Kampaň odstartovala 1. srpna.

Kampaň Otevřete si dveře do jiného života potrvá do konce srpna a využívá jak venkovní reklamu, tak rádiové spoty, televizní jingles, různé formáty on-line reklamy i tisk.

Vodafone: Rok jinak

Vodafone: Rok jinak

Vodafone: Rok jinak

„Hlavním motivem kampaně jsou dveře s klikou, které symbolizují snadný krok, který může udělat každý, aby své zkušenosti a schopnosti využil v neziskovém sektoru a mohl dělat to, co ho skutečně naplňuje,“ vysvětluje hlavní myšlenku kampaně ředitelka pro značku a komunikaci Vodafone Markéta Moreno.

Součástí kampaně je také elektronická pohlednice se spotem, v němž mluvčí originálním způsobem vyzývá příjemce zprávy ke změně práce ve prospěch neziskových organizací a otevření dveří do jiného života. Spot může odesílatel pohlednice snadno upravit vložením různých personalizovaných informací o adresátovi. Toho pak charismatický mluvčí ve spotu osloví křestním jménem a trefí se i do toho, čím se adresát živí nebo na co potřebuje peníze. Hlavní postavu ztvárnil filmový a divadelní herec Karel Dobrý, režisérem spotu byl Vojtěch Kotek.

Zkušenosti některých dřívějších grantistů programu Roku jinak zprostředkují krátké videomedailonky, které spolu s týmem lidí s mentálním postižením ze sdružení Inventura natočila dokumentaristka a rovněž někdejší účastnice Roku jinak Linda Jablonská. Medailonky budou součástí on-line propagace grantového programu na internetových stránkách www.rokjinak.cz.

Koncept a vizuální návrh kampaně pochází z dílny agentury BeefBrothers, mediální zastoupení zastává agentura OMD.

Grantový program Rok jinak Nadace Vodafone otevírá letos přihlašování do čtvrtého ročníku. Dosud se programu zúčastnilo dvacet osm vítězů, kteří své know-how uplatnili v neziskových organizacích zabývajících se širokou škálou témat od ekologie, přes budování občanské společnosti, až po zdravotní a sociální problematiku. Kromě úvazku na celý rok mohou zájemci pracovat pro neziskovou organizaci i na krátkodobý úvazek v délce od jednoho do tří měsíců.