Všude dobře, Na Výstavišti nejlíp!

„Kdokoli po delší době pražské Výstaviště navštíví, je v údivu, kolik se toho tady změnilo a kolik budov prochází rekonstrukcí. A tuhle emoci se snažím dostat v rámci komunikace do všeho, co děláme,“ říká Milena Mauricová, marketingová ředitelka Výstaviště Praha.

Výstaviště v pražských Holešovicích

Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích

Dostavba levého křídla Průmyslového paláce a jeho celková rekonstrukce je pomyslnou tečkou za proměnou areálu Výstaviště Praha. Značné změny doznal za poslední tři roky nejen samotný areál, ale i komunikace ikonického místa, které postupně směruje mezi evropské špičky v oblasti veletržních a zábavních parků. Od července tohoto roku pak přibude do správy současnému týmu vedeného Tomášem Hüblem další plocha určená k jakési obrodě, a to Holešovická tržnice.

Rekonstrukce budov, revitalizace ploch, celoroční program, kvalitní gastronomie a nemalé investice ze strany města, to vše s sebou zároveň nese vysoké nároky na komunikaci. Roztříštěnost a nudu vystřídaly, v případě Výstaviště, lehkost, humor a zejména ucelená linie. Za tou stojí spolu se svým marketingovým týmem a agenturními kolegy Milena Mauricová, která ze spojení „Na Výstavišti“ vytvořila brand. Cokoli změnit ale nebylo jednoduché a boj se zajetými klišé ještě není u konce, jak komentuje Milena v rozhovoru.

Milena Mauricová, marketingová ředitelka Výstaviště Praha

Milena Mauricová, marketingová ředitelka Výstaviště Praha

Přestože se mnohé změnilo, areál se stále potýká s některými „démony“ a současný tým dokola odpovídá na otázku: děje se na Výstavišti vůbec něco, proč tam mám jít? Tedy – děje se na Výstavišti něco?

Když jsem přišla na Výstaviště, slyšela jsem samozřejmě mnoho historek o minulosti. Jednou z nich bylo i to, že si současné vedení chodilo fotit ještě před třemi lety při svém nástupu návštěvníky a posílalo si esemesky, že je někdo v areálu. Dnes Výstaviště v letních dnech i mimo velké akce v uvozovkách praská ve švech, a i v těch méně na počasí přívětivé dny tady potkáte spousty lidí, skupin, a to napříč generacemi. Ve chvíli, kdy kdokoli po delší době areál navštíví, je v údivu, kolik se toho tady změnilo a kolik budov prochází rekonstrukcí. A tuhle emoci se snažím dostat v rámci komunikace do všeho, co děláme, což byl i požadavek na začátku budování naší nové identity – změnit vnímání Výstaviště jako označení místa na mapě v místo, kde se něco děje. Kde v Praze můžu sportovat, udělat si piknik, strávit volný čas s přáteli, zaplavat si, zajít za kulturou – to vše „zažiju Na Výstavišti“.

Před třemi lety prakticky neexistovala žádná komunikační linie a Výstaviště bylo spojeno s řadou negativních emocí a hořkých vtípků…

Pravdou je, že jakákoli kontinuální komunikace Výstaviště tehdy skutečně neexistovala, což bylo dáno i odlišnou rolí celého areálu. Právě to ale byla výzva. Když mi přišla nabídka na pozici marketingové ředitelky Výstaviště, byla jsem čtvrtým rokem v T-Mobilu, kde jsem měla na starosti tým marketingové komunikace a primárně jsem se věnovala nadlinkovým kampaním. Lákalo mě ale právě zkusit vybudovat něco hodnotného, a to z něčeho, co nemá vůbec dobré povědomí a je spojeno s mnoha negativy. A tak jsem opustila relativně jednoduchý a jasně nalajnovaný svět korporátu. Nutno podotknout, že v době mého příchodu na Výstaviště tady už bylo nové vedení a mělo za sebou rok usilovné práce. Navíc součástí vedení byl a je můj bývalý šéf z T-Mobilu Honza Stanko, takže jsem nevkráčela do úplně cizích vod.

Jaký byl tedy úplný začátek nové komunikační éry?

První, na co jsme se v komunikaci soustředili, a vlastně se soustředíme dodnes, je dostat k veřejnosti všemi možnými cestami, které nám budget umožní, že se Výstaviště mění a ožívá. Za necelé tři roky se povedlo kompletně zrevitalizovat spodní část areálu kolem Bruselské cesty, vznikla nová hřiště, sportoviště, skate plaza, griloviště… Prakticky není barák, který by neprocházel opravou, a to vše díky obrovskému nasazení celého současného týmu pod vedením Tomáše Hübla stejně jako díky podpoře města, které tyto zásadní změny umožnilo a dalo nám na to peníze. Přestože je ale za námi kus odvedené práce, tak je stále těžké lidi přesvědčit, aby se k nám přišli podívat, i když se zrovna nekoná žádná akce. Jsem ale přesvědčená, že vytrvalou, ucelenou, a hlavně odlehčenou komunikací toto změníme.

Jak bylo zmíněno, proběhla spousta změn a Výstaviště už není jen areálem velkých akcí. Jak se prolínají všechny postupné rekonstrukce, revitalizace a novinky v komunikační strategii?

Areál vnímám jako celek, jednu značku, kdy každá další přeměna pomáhá budovat celkové povědomí o areálu, ať už je to právě zahájená rekonstrukce Průmyslového paláce, nebo probíhající rekonstrukce Křižíkových pavilonů, které budou letos kompletně opraveny. V tuto chvíli nemám ambici vytvářet několik dalších podznaček, protože jsme stále na začátku, a naopak je důležité využít tyto zásadní momenty přeměny k přitáhnutí pozornosti k celému areálu. Koncept Na Výstavišti nám umožňuje komunikovat jak program, tak rekonstrukce nebo eventové prostory směrem k B2B. Nicméně počítám s tím, že rekonstrukcí Průmyslového paláce bude zásadní přeměna areálu za námi a bude nutné přijít s novou komunikační strategií, která bude brát v potaz i zahraničí.

V čem je Výstaviště nejen pro širokou veřejnost unikátní?

Rozlohou, technologickým zázemím a celkovými možnostmi v oslovení široké i odborné veřejnosti. Areál má bezesporu obří potenciál v evropském měřítku – na letiště kousek, jsme prakticky v centru, skvělý hotel přes ulici, kolem areálu zeleň a špičkové technologické zázemí, které umožňuje oslovit tisíce lidí na místě a nekonečně online live – co víc si přát pro pořádání různých konferencí nebo eventů.

Výstaviště nyní převzalo pod svou správu Holešovickou tržnici s tím, že oficiálně dojde k převzetí od července tohoto roku. Propojíte obě místa komunikačně?  

Jedná se o dva různé areály a stejně tak bude odlišná i komunikace. Nicméně určitě jako jeden správce dvou areálu budeme chtít maximálně využít potenciál k oslovení návštěvníků v obou areálech a nabídnout jim program, prostory a zážitky na obou místech.

Text je placenou propagací Výstaviště Praha