Hudebník a producent Karel Vágner prodal vydavatelství Multisonic, píše E15. „Ve chvíli, kdy něco vydáte, visí deska během krátké doby někde na internetu,“ řekl, proč se firmy po 29 letech zbavil.

Vtip ano, bizár už ne. Co Češi skutečně sledují v tisku a v online?

Mysleli jste si, že za obsah jsou ochotni platit čtyřicátníci a s věkem stoupá obliba seriózních článků? Co když je to přesně naopak? Nedávno realizovaný průzkum BoomLab z dílny obsahové agentury Boomerang Communication, který do detailu odkrývá soužití Čechů s médii, přinesl mnohá marketingová odhalení. Po minulém představení nejpřekvapivějších zjištění napříč průzkumem se tentokrát více zaměříme na typ obsahu, který Češi vyhledávají v tisku a online, a zejména to, jak se naše preference mění s věkem. 

Tisk: s rostoucím věkem se více zajímáme o bulvár a povrchní informace

Zvyk denně získávat zprávy se změnil s rozšířením internetu a dostupnosti bezplatných a mnohdy i totožných informací. Každý den tak čte papírové noviny pouze 6 % respondentů, zatímco jejich internetové verze a další online deníky otevírá téměř třetina Čechů (31 %). V nejstarší věkové kategorii (od 65 let výše) je denní čtení novin záležitostí 12 %, zatímco ve věku do 24 let se týká jen 2 % respondentů.

Konzumace novin podle BoomLabu

Konzumace novin podle BoomLabu

Pokud bychom měli vypíchnout typ tištěného obsahu, jehož oblíbenost roste s věkem, jedná se jednoznačně o ekonomické informace nebo reportáže, ale i méně seriózní obsah typu ankety s běžnými lidmi z ulice nebo zprávy o známých osobnostech. Koneckonců, čtení bulvárních novin připouští více než tři čtvrtiny respondentů a jejich podíl je právě s rostoucím věkem o něco vyšší.

Mladší Češi si pak spíše přečtou recenze, kritiky, pětinu upoutají také komiksy, které jsou u starších respondentů vůbec nejméně oblíbeným žánrem. Naopak krátké zprávy o několika řádcích vedou napříč věkovými kategoriemi.

Online: mladší si přečtou delší články raději než jejich rodiče

U onlinu je však situace lehce odlišná. Krátké zprávy sice stále vedou, a to u všech respondentů bez ohledu na věk. Třeba reportáže, zábavný obsah nebo zprávy o známých osobnostech na internetu už ale vyhledávají i mladší respondenti. A dokonce si spíše než jejich rodiče a prarodiče přečtou také delší zpravodajské články.

Noviny podle BoomLabu

Noviny podle BoomLabu

Zajímavá zjištění ukázaly také analýzy čtenosti časopisů podle věku. Zatímco v nejmladší věkové kategorii můžeme vypíchnout snad jen vyšší zájem o lifestylové časopisy, naopak s rostoucím věkem výrazně roste čtenost těch společenských, specializujících se na křížovky a soutěže a programových magazínů, která koresponduje s rostoucím podílem denních televizních diváků.

Sociální sítě: jsou tam (skoro) všichni. Jde jen o to, jak často

Sociální sítě mají v porovnání s tiskem i online články specifičtější postavení. V internetové populaci přitom nejde ani tak o míru jejich používání. Pouze 2 % respondentů ve věku 16 až 24 let nejsou na žádné sociální síti. Ve věkové kategorii 55 let a více se sítím vyhýbá ani ne každý pátý. Zásadní je ale frekvence používání. Denně je na nich totiž více než 4 z 5 nejmladších respondentů, pak podíl klesá až pod 2 z 5 ve věkové kategorii 65 let a více. 

Snapchat znají jen mladí, Facebook všichni

Dominantní postavení mezi uživateli sociálních sítí má Facebook. Prvním ukazatelem je jeho vysoká znalost, která přesahuje devadesát procent napříč věkovými kategoriemi. V porovnání s ním je Snapchat sítí, kterou znají převážně mladí: ve věku 16 až 24 let je to 69 %, ale u respondentů v průměru jen o deset let staršími už jen 41 %. A ve věku 65 let a více znalost Snapchatu zmínilo jen 5 % respondentů. Podobný, i když ne tak výrazný, propad znalosti s rostoucím věkem můžeme vysledovat také u Instagramu.

Samotná znalost ale nestačí. Zatímco Facebook nebo YouTube naprostá většina těch, kteří dané sociální sítě znají, také používají, u Snapchatu se nejedná ani o třetinu. Což přitom platí i o nejmladší věkové kategorii, ve které najdeme většinu uživatelů Snapchatu.

 

Starší se rozněžní, mladí chtějí zábavu

Rozdíly v tom, jaký obsah na Facebooku preferujeme, nejsou podle věku až tak výrazné. Fotografie přátel vedou v interakci napříč věkovými kategoriemi. Pokud však jde o styl příspěvků, nad roztomilými se rozněžní nejspíše starší uživatelé Facebooku. Stejně tak je zaujmou vtipné a zábavné příspěvky. Ale humor pro ně musí mít hranici. Bizarnost nebo absurdity rozhodně nevyhledávají, jejich oblíbenost s věkem výrazně klesá.

A ještě v něčem se starší uživatelé Facebooku odlišují: zatímco ve všech ostatních kategoriích jsou pro respondenty nejzajímavějšími stránkami profily zájmových sdružení, skupin, spolků nebo klubů, ve věku 65 let a více výrazně převažují stránky médií a zpravodajských kanálů.

Online podle BoomLabu

Online podle BoomLabu

Přesto sociální sítě nejsou způsobem, jakým se k Čechům v důchodovém věku dostává online obsah nejčastěji. Už od 35 let je totiž nejvíce uváděnou variantou pravidelná kontrola obsahu na oblíbených webech. Jen u dvou nejmladších kategorií (do 34 let) právě sociální sítě jako zdroj informací vedou.

A co se týče získávání obsahu, liší se respondenti podle věku ještě v jednom: vyšším podílem těch, kteří již za obsah platí: zatímco ve věku 65 let a více si nějaký web předplácí 2 %, ve věku do 24 let je to 15 %.

Co je BoomLab

„BoomLab nám dává odpověď na základní otázku, co Čechy v médiích baví. Z dat víme přesně, kdo, co a kdy během dne sleduje, čte nebo poslouchá. Získáváme tak jedinečnou znalost a cenný podklad pro tvorbu nejen obsahové strategie, ale také pro nastavení těch správných kanálů a marketingových kampaní,“ říká k výzkumu Michaela Raková z Boomerang Communication. Ochutnávku dat mohou marketéři uvažující o správném zacílení vlastního obsahu najít na webu BoomLab.cz. Jednoduchý kvíz jim poodhalí fakta o cílových skupinách i konkrétních osobách a dává možnost agenturu kontaktovat pro větší objem dat.

Reprezentativní internetový průzkum proběhl na panelu respondentů (metoda CAWI) ve spolupráci s agenturou DataCollect. Dotázáno bylo 1.000 respondentů ve věku 16+, 515 žen, 485 mužů. Sběr dat proběhl ve druhé polovině roku 2018.

Text je součástí placené spolupráce s Boomerang Communication, hlavní obsahovou agenturou firem Vodafone, P3, CBRE, Volkswagen nebo Ahold