Výdaje do reklamy na internetu překonaly televizi, online už má většinu trhu, uvádí SPIR

Internet jako mediatyp v loňském roce 2021 vyrostl o 22 %, letos SPIR očekává růst o 12 %.

Výdaje do online reklamy v Česku v loňském roce 2021 vzrostly na 48,3 miliard Kč, jde o dosud nejvyšší investice do tohoto mediatypu. Na základě dat od agentury Median to uvedlo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Meziroční nárůst představuje 22 %, na čemž se v absolutních hodnotách nejvíc podílela reklama ve vyhledávání (+27 %) a display reklama (+21 %). „Internet neustále posiluje svoji pozici komunikačního kanálu,“ podotkl Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR. Letos se ohledně investic do online reklamy očekává růst o 12 %, na 54,2 miliardy.

Řeč je o součtu ceníkových a čistých cen. Výkon všech ostatních mediatypů na trhu, který pravidelně sleduje agentura Nielsen Admosphere, je udáván v ceníkových cenách. Kvůli možnosti porovnat internet s ostatními mediatypy tak SPIR svůj výzkum metodicky upravil, jinými slovy: přepočítal výkon onlinu výhradně na ceníkové ceny.

Podle takto získaných dat šlo loni do onlinu 96,6 miliardy Kč, což představuje podíl 50,2 %, tedy většinu trhu, byť těsnou. Následuje televize s 64,4 miliardami a podílem 33,4 %, tisk (19 miliard, 9,9 %), rádio (8,1 miliardy, 4,2 %) a venkovní reklama (4,5 miliardy, 2,3 %).

Výzkum probíhal v lednu a únoru 2022 a zapojili se do něj internetoví provozovatelé, mediální, digitální a specializované agentury, reklamní síť i přímí inzerenti.

K metodice přepočtu cen za online reklamu

Výzkumem zjištěný výkon internetové reklamy byl do ceníkových cen přepočten pomocí inverzních konverzních údajů použitých v celoevropském výzkumu online inzertních výdajů AdEx Benchmark od IAB Europe, kam SPIR dodává data za Česko. Celkové číslo výkonu digitálu v ceníkových cenách je složené ze dvou dílčích hodnot. První složkou jsou reklamní formy, které jsou ve výzkumu přirozeně v ceníkových (gross, retecard) cenách, to je direct display a katalogy a řádková inzerce. Druhou složkou jsou reklamní formy programmatic display a search, které jsou ve výzkumu přirozeně v čistých (reálných, net net) cenách. Tato druhá složka je přepočtena na ceníkové ceny příslušným inverzním koeficientem použitým ve výzkumu AdEx od IAB Europe pro převod ceníkových cen naopak na čisté ceny.

Sdílejte