Výdaje do reklamy vzrostly v roce 2015 o 8 %

Český reklamní trh v roce 2015 táhly televize a rádio. Tisk a venkovní reklama stagnovaly.

Oproti předchozímu roku vykázal český reklamní trh růst o 8 %. Nejvíc se na něm podílela televize, navýšení je patrné i u rozhlasu. Tisk a venkovní reklama stagnovaly. Ukazuje to monitoring reklamních výdajů firmy Nielsen Admosphere. Jde o ceníkové ceny, skutečné útraty bývají nižší.

V posledním měsíci roku se přitom meziročně lépe dařilo všem mediatypům, za prosinec tak trh stoupl o plných 17 % oproti témuž měsíci předchozího roku.

Ceníková hodnota reklamního prostoru, prosinec 2015

Kompletní data mediatypu internet nejsou prozatím k dispozici. Nielsen Admosphere monitoruje display a videoreklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. „Finální výstupy budou oznámeny pravděpodobně během prvního kvartálu tohoto roku v rámci pravidelné tiskové zprávy Sdružení pro internetový rozvoj. I zde lze očekávat potvrzení pozitivního trendu posledních let,“ uvedla firma

Reklamní rostl mimo jiné proto, že spotů v televizi loni přibylo o víc než 40 %, celkově se jich v roce 2015 odvysílaly skoro 4 miliony. „Na celkový výsledek má pozitivní vliv i stagnace tisku, kterému se tak prozatím daří čelit tlaku nových médií, a to i přes mírný 1,5% pokles ceníkové hodnoty využitého reklamního prostoru v dosud klíčovém segmentu deníků,“ podotkl obchodní ředitel Nielsen Admosphere Tomáš Hynčica.