Výdaje na reklamu ve střední a východní Evropě loni vinou covidu poklesly o 8 %

Česká agentura Comtech Can vydává další Cannual Report. A připomíná si 30 let existence.

Cannual Report 2021

Koronavirus zastavil čtyři roky trvající růst reklamních výdajů v regionu střední a východní Evropy, ukazuje Cannual Report 2021

Roky solidního růstu na mediálních trzích střední a východní Evropy narušila od roku 2020 pandemie covidu, což loni způsobilo 8% pokles výdajů na reklamu, v absolutních hodnotách to je pokles o 1,2 miliardy eur. Uvádí to čerstvý Cannual Report, už sedmá výroční zpráva sítě WeCan, uskupení nezávislých agentur v regionu právě střední a východní Evropy. Zpráva analyzuje reklamní trhy celkem v 15 zemích. Nejmíň koronakrize zasáhla ukrajinský a také český trh, které loni meziročně rostly o 4 %, respektive 3 %. Všechny ostatních trhy klesly, nejvíc estonský, a to o 17 %.

„Kromě poklesu rozpočtů pandemie urychlila digitalizaci napříč regionem, čímž se online stal jediným segmentem, který by mohl během této krize růst. Mezitím transformace spotřebitelského chování zásadně změnila způsob, jakým se značky obracely na své zákazníky,“ shrnuje výroční report sítě WeCan. Tu zaštiťuje stejnojmenná firma, sestávající ze tří agentur klíčových trhů regionu - maďarské Café Communications, rumunské TheGroup a českého Comtechu, který si v těchto dnech připomíná plných 30 let existence. Vznikl 12. prosince 1991 a je tak nejstarší ryze českou reklamní agenturou na českém území.

Většina reklamních peněz šla loni na internet

Pandemie urychlila dlouhodobé trendy. Souhrnně v regionu tak v roce 2020 směřovalo 51 % reklamních peněz na internet a na televizi připadlo 36 %. Zbylé mediatypy paběrkovaly - venkovní reklama brala 6 %, tisk 4 % a rádio 3 %.

„Po počátečním šoku a zmrazení rozpočtů na reklamu se podnikání poměrně vrátilo na správnou cestu. Kampaně byly totiž většinou odloženy nebo restrukturalizovány přesměrováním více peněz do digitálu, nikoli zrušeny. Firmy se musely přizpůsobit novým vzorcům chování spotřebitelů tím, že se přesunuly na online platformy nebo posílily svou online přítomnost,“ shodují se odborníci ze sítě WeCan.

„Nárůst digitálu potvrzují i čísla z Česka, kde online rostl meziročně i vyšším tempem. Růst se dařilo napříč online kanály a výrazně posílil segment videa na vyžádání (VOD), včetně placených služeb. Navíc se podařilo firmám situaci využít v digitálních segmentech, které dřív tolik nerostly, například selfcare v bankovnictví, energetice, případně rozvoz potravin a hotových jídel z restaurací,“ doplňuje Jiří Pudil, stratég mediální agentury Can Media.

Na rychlé cestě k zotavení

Většina odborníků z WeCan se kloní k tomu, že tentokrát se trhy zotavují mnohem rychleji, než tomu bylo po globální krizi v roce 2008. Experti očekávají, že už v letošním roce 2021 budou v mnoha zemích s odhadovaným meziročním tempem růstu až 10 až 15 % dosaženy či dokonce překročeny úrovně výdajů na reklamu před krizí.