Vydavatelé varují před zvýšením DPH, zhorší prý dostupnost tisku

Vydavatelé se bojí, že zvýšení DPH u deníků a časopisů sníží její prodej. Napsali proto vládě, ministerstvu financí a politickým stranám.

  • ČTK
  • 04. 03. 2011 07:43

Vydavatelé varují před plánovaným zvýšením sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u tisku z deseti na 20 procent. Zhorší se tím podle nich dostupnost novin a časopisů pro veřejnost. Vyplývá to z prohlášení zveřejněného na stránkách Unie vydavatelů. DPH u tisku je nyní ve snížené sazbě, při plánovaném sjednocení dolní a horní sazby daně by tak vzrostla.

Unie vyzvala vládu, ministerstvo financí a politické strany, aby zvážily při sjednocení DPH výjimku u deníků a časopisů. „Prodej tisku je zařazen do pásma snížené sazby DPH ve většině zemí Evropské unie nebo pro něj v některých zemích platí dokonce sazba nulová,“ uvedla unie.

Podle unie sjednocení sazeb DPH povede při současné ekonomické situaci k nárůstu cen tisku. „To bude mít s vysokou pravděpodobností negativní vliv na prodej, a tím i celkovou přístupnost periodického tisku pro veřejnost, ale zejména mládež, které, jak ukazují nejnovější mezinárodní srovnání, chybí právě schopnosti porozumění textům a v nich obsaženým informacím,“ varovala Unie vydavatelů.

Zavedení vyšší sazby DPH podle unie navíc ještě zhorší postavení tisku, kterému na mediálním trhu konkurují další média, z nichž je část, například televize, rozhlas či větší část obsahu na internetu, poskytována zdarma. Unie vydavatelů je jediným profesním sdružením vydavatelů deníků a časopisů v České republice. Mezi její členy patří většina českých vydavatelství.

Sjednocení sazeb DPH na 20 procentech plánuje současná vláda, chce tak získat peníze na financování důchodové reformy. Podle dohody ekonomických ministrů by změna měla nastat co nejrychleji, možná už v posledním čtvrtletí letošního roku. Snížená desetiprocentní sazba DPH by se nadále vztahovala jen na vyjmenované základní potraviny, například mléko, brambory, chléb, ryby, zeleninu nebo dětskou mléčnou výživu.

Snížená desetiprocentní sazba DPH se v současné době uplatňuje například u potravin, léků, ubytovacích služeb, vody, knih, hromadné dopravy, kultury a sociální péče. Zvýšení DPH se tak nelíbí třeba i výrobcům a prodejcům potravin, knihkupcům a vydavatelům knih, dopravcům nebo hoteliérům.


Kompletní prohlášení Unie vydavatelů, o. s. k informacím o přípravě návrhu na sjednocení sazeb DPH

Unie vydavatelů sleduje zvyšující se množství informací o tom, že je připravován návrh na sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty v České republice na úroveň 20 procent, které by znamenalo praktické zvýšení současné snížené sazby daně při prodeji tisku, která činí 10 procent, na dvojnásobek.

Členové Unie vydavatelů vyjadřují obavu, že faktické zvýšení sazby DPH povede při současné ekonomické situaci a také s přihlédnutím k tomu, že tisk je zbožím s vysokým podílem přidané hodnoty, k nárůstu jeho cen. To bude mít s vysokou pravděpodobností negativní vliv na prodej a tím i celkovou přístupnost periodického tisku pro veřejnost, ale zejména mládež, které, jak ukazují nejnovější mezinárodní srovnání, chybí právě schopnosti porozumění textům a v nich obsaženým informacím.

Tímto způsobem by byla ohrožena významná role, kterou tisk hraje v životě společnosti, kde:

  • se významně podílí na rozvoji informovanosti a tím vzdělanosti a kultivovanosti,
  • je nejlepším prostředkem pro široké vrstvy obyvatelstva, ale zejména pro mládež, jak se učit rozumět informacím v tištěné podobě, chápat souvislosti dějů a událostí i jednotlivých informací,
  • je prostředkem setkávání s pluralitou názorů a tím i budování demokratických hodnot a přesvědčení obyvatel.

Zavedení vyšší sazby daně z přidané hodnoty ještě zhorší postavení tisku, který se nachází na mediálním trhu v konkurenci dalších médií, z nichž část je poskytována zdarma (televize, rozhlas, větší část volně přístupného internetového obsahu), tudíž tato média mají nulovou cenou konkurenční výhodu vůči tisku a v důsledku nulové ceny pro spotřebitele nejsou při distribuci svého obsahu také zatížena daní z přidané hodnoty.

Prodej tisku je zařazen do pásma snížené sazby DPH ve většině zemí Evropské unie nebo pro něj v některých zemích platí dokonce sazba nulová.

Vyzýváme proto vládu České republiky a Ministerstvo financí ČR a politické strany, aby zvážily případné negativní společenské důsledky zvýšení sazby DPH při prodeji deníků a časopisů a učinily pro sazbu DPH při jejich prodeji výjimku z uvažovaného sjednocení sazeb DPH.

Unie vydavatelů, o. s. je jediným profesním sdružením vydavatelů deníků a časopisů v České republice.