Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Výkonnou ředitelkou pivovarnického svazu je Martina Ferencová

Martina Ferencová

Martina Ferencová

Český svaz pivovarů a sladoven má novou výkonnou ředitelku, stala se jí Martina Ferencová. Ta ve svazu pracuje už šest let, dřív zastávala pozici projektové manažerky. Později pak souběžně vykonávala funkci pověřené výkonné ředitelky, od roku 2011 je předsedkyní Komise společenské zodpovědnosti pivovarů. V minulosti dělala manažerku ve Staropramenu.

Ve výběrovém řízení zvítězila Ferencová nad dvanácti dalšími kandidáty, v nové funkci působí po jmenování předsednictvem od 1. ledna. „Mezi hlavní úkoly nové výkonné ředitelky bude patřit naplňování strategických cílů svazu, tedy především zvyšování pozitivního vnímání a popularity českého piva, informování o přínosech českého pivovarnictví pro rozvoj české ekonomiky a v neposlední řadě budování pověsti odvětví coby odpovědného člena společnosti se zaměřením na podporu zodpovědné konzumace piva,“ uvádí předseda svazu František Šámal.

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v Česku. Sdružuje 26 pivovarských firem, 7 sladoven a 20 přispívajících členů. Mezi přispívajícími členy jsou výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor či vzdělávací instituce.