Vyšla doplněná kniha Image a firemní identita

Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš a také Jan Binar knihu pokřtili v pražském sídle McCannu.

Autoři knihy Jiří Mikeš, Jitka Vysekalová a Jan Binar. Foto: Kryštof Mácha

Autoři knihy Jiří Mikeš, Jitka Vysekalová a Jan Binar. Foto: Kryštof Mácha

Křest knihy proběhl na terase sídla McCannu v pražských Riegrových sadech. Foto: Kryštof Mácha

Křest knihy proběhl na terase sídla McCannu v pražských Riegrových sadech. Foto: Kryštof Mácha

Křest knihy proběhl na terase sídla McCannu v pražských Riegrových sadech. Foto: Kryštof Mácha

Křest knihy proběhl na terase sídla McCannu v pražských Riegrových sadech. Foto: Kryštof Mácha

Vydavatelství Grada uvedlo na trh druhé, doplněné vydání knihy Image a firemní identita. Jde o nové vydání základní české knihy o image, které je kompletně aktualizované a doplněné o nové trendy a příklady budování, změn i analýzy image a firemní identity z české i zahraniční praxe. Autory publikace jsou Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš a Jan Binar. Knížku v poslední červnový den na terase sídla agentury McCann v pražských Riegrových sadech pokřtili Pavla Binarová, Dušan PavlůDaniel Jesenský. Křtem provedl moderátor Karel Voříšek.

Image a firemní identita

Publikace Image a firemní identita se věnuje jednotlivým složkám firemní identity a jejich vazbám, komponentám a vlastnostem image i významu emocí pro jeho budování. Píše o možnostech využití kvantitativních, kvalitativních i specifických metod k analýze image. Doplněna je také poslední kapitola Nekonečný příběh, věnovaná (ne)vytváření corporate identity naší země, včetně v současné době velmi diskutované problematiky krátkého názvu pro Českou republiku a jeho výhod pro marketing. Repro: Grada

„Je třeba pochvalně ocenit druhé vydání takové publikace, která na položené otázky přináší kvalifikované, vědecky podložené odpovědi a činí tak srozumitelným, populárně vědeckým jazykem. Nastoluje problémy a hledá relevantní odpovědi, které jsou ilustrovány řadou příkladů z běžného života i ukázkami z reality globalizovaného světa. Sedm obsáhlých kapitol se postupně věnuje firemní identitě – jejímu zásadnímu významu v komerčním, ale i sociálně ekonomickém a kulturním světě, v národním i globálním rámci,“ uvedl profesor Pavlů jako recenzent publikace.

Kniha, která je vhodnou pomůckou pro studenty marketingových oborů, je k dostání v e-shopu Grady a také ve škále knihkupectví.