Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Výstava pro podnikání a franchising

Marketing, franchising a podpora podnikání se bude probírat na dvou dnech přednášek.

Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising v Praze

Výhody a možnosti franchisingu pro malé a střední podnikání a představitele světoznámých značek se představí na 4. ročníku Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising v Praze v úterý 17. a ve středu 18. května 2016 v Praze na Pankráci. Pořadatelem výstavy a doprovodných konferenčních programů je Franchise & Retail Academy. Záštitu nad akcí i letos poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Médiář je mediálním partnerem akce.

Franchising umožňuje rychle a v zásadě bez rizika aplikovat know-how poskytnuté franchisorem. Mezinárodní výstava pro podnikání a franchising je největší přehlídkou franchisových systémů a zdrojem informací o franchisovém podnikání. Cílem veletrhu je podpora franchisových systémů a této formy podnikání v Česku. Je určena všem návštěvníkům, zejména však malým a středním podnikatelům, kteří hledají další formy podnikání a jiným skupinám zajímajícím se o nové výzvy, trendy a podnikatelské inovace.

Za čtyři roky se výstavy účastnilo téměř 200 vystavovatelů a více než 2.000 odborných návštěvníků.

Organizátoři uvádějí, že poptávka uspořádat zmíněnou výstavu vznikla z podnětu samotných vystavovatelů a že v uvedené oblasti podnikání je stále otevřený prostor pro aktivní získávání nových kontaktů a výměnu informací. Akce podle nich může sloužit jako adekvátní prostředí pro přípravu na rozšíření tradičních a vstup nových značek do prostředí českého a slovenského podnikání.

Ve dvou dnech události proběhne kolem 50 přednášek. Souběžně probíhající dvoudenní konference tak přinese témata jako marketing, franchising, podpora podnikání. Hlavním posláním bude prezentace franchisových systémů a networking.

Návštěvníci výstavy jsou očekáváni převážně z řad zájemců o franchisové podnikání, potenciálních master franchisantů a franchisantů. Jsou zváni návštěvníci, kteří si přejí zahájit své podnikání právě touto formou. V neposlední řadě pořadatel bude zvát malé a střední podnikatelé a jejich zaměstnance, studenty vysokých škol i laickou veřejnost.