V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Výstavba nových obchodních center v Česku stagnuje, na desítku čeká revitalizace

Řadu obchodních center v Česku čekají v blízké době revitalizace. Český trh už nenabízí už nenabízí skoro žádné plochy pro výstavbu. Jejich vlastníci se proto zaměřují na revitalizace, důraz je kladen na zkvalitnění prostředí center a rozšiřování služeb i zážitkových možností. Výstavba nových obchodních center se zpomaluje na celoevropské úrovni. Za loňský rok přibylo na evropském trhu celkově 3,8 milionů metrů čtverečních plochy obchodních center. Oproti předcházejícímu roku 2016 se jedná o 23% pokles.

Na začátku roku byla celková rozloha evropských obchodních center okolo 166,5 milionů metrů čtverečních. Na střední a východní Evropu, kam spadá Česko, připadá 56,8 milionů metrů čtverečních. Samotné Česko disponuje plochou 2,3 milionů metrů čtverečních. Pro srovnání - celková plocha nezemědělské půdy je v tuzemsku 3.681.739 hektarů, obchodní centra z toho tedy zabírají 230 hektarů. Trendem následujících let bude pokračující pokles růstu. V západní Evropě bude přitom výstavba klesat výrazněji než ve východostředovropském regionu. Data pocházejí od poradenské firmy Cushman & Wakefield, která vypracovala zprávu European Shopping Centres.

Za trendem stojí postupně saturovaný trh obchodních center, měnící se poptávka spotřebitelů a nájemců, technologický vývoj a nárůst online obchodování. Protože jedině spojením kvalitního maloobchodu, širokospektrých služeb a volnočasové nabídky vzniká prostředí, které se na internetu vytvořit nedá, a které si spotřebitelé žádají. Revitalizace v tomto duchu jsou tak zásadním klíčem k úspěchu obchodního centra. Z celkového počtu 98 obchodních center v Česku bylo doposud zrekonstruováno 19 z nich.

Obchodní centra v Česku, která nedávno prošla revitalizací

 • IGY České Budějovice
 • Centrum Chodov
 • Galerie Butovice

Plánované rekonstrukce

 • Olympia Teplice
 • NC Fénix
 • Olympia Mladá Boleslav
 • Forum Liberec
 • Citypark Jihlava
 • OC Karviná
 • Nisa Liberec
 • Tesco My Národní
 • OD Kotva

„Zpomalení výstavby evropských obchodních center se týká zejména rozvinutějších trhů západní Evropy, ale i regionu střední a východní Evropy. Místo výstavby dochází k četným revitalizacím. Mají-li si centra udržet stávající zákazníky, přilákat nové a prodloužit jejich čas strávený v centru, pak jsou dobře navržené, vysoce kvalitní prostory s vysokým zastoupením služeb, například - pošta, lékaři, realitní kanceláře, a zážitkových konceptů - edukačních, zábavních, gastro a dalších, absolutně nezbytné. Navíc by měla být centra zasazena do zajímavého architektonického řešení exteriérů a interiérů,“ uvedl Jan Kotrbáček, partner a vedoucí pronájmu maloobchodních prostor v regionu střední a východní Evropy u Cushman & Wakefiled a dodává, že příkladem takového centra je Eurovea

Obchodní centra v Česku

Poblíž pražského letiště se v polovině května otevřelo nové outletové centrum Prague The Style Outlets, které se ale v mezinárodním měřítku do obchodních center nezapočítává. Jediné nové obchodní centrum Géčko v Ostravě tak letos doručí 10.700 metrů čtverečních nových ploch obchodních center u nás. Stejně jako v zahraničí je v Česku pozornost upřená na revitalizace.

Z celkové plochy tuzemských obchodních center, která dohromady tvoří 2,3 milionů metrů čtverečních, tvoří podíl rekonstrukcí 32 %. Zhruba dvě třetiny obchodních center - 62 v Česku jsou starší 10 let. Z nich prošlo rekonstrukcí 17, včetně Centra Černý Most, Centrum Chodov, Olympia Brno, obchodního centra Nový Smíchov, Futurum Ostrava a Igy Centrum České Budějovice a další. Při porovnání celkové obchodní plochy pak těchto 17 rekonstruovaných center představuje 45 % obchodní plochy starší 10 let.

„Většina obchodních center v Česku vznikla mezi lety 2004 až 2009. K rekonstrukcím zpravidla dochází po 8 až 10 letech, aby odpovídaly aktuálním designovým trendům a především měnícím se preferencím zákazníků a nájemců. Revitalizace probíhají v různém rozsahu od drobnějších úprav typu změn podlah až po celkovou přestavbu a rozšíření, měnění vstupů, složení nájemců, vertikální komunikace - eskalátory, tvar pasáží, zavádění nových technologií, otevírání či rozšiřování gastro zón, služeb, zábavních a jiných zážitkových prostor, které jsou nyní klíčové,“ sdělil Jan Čížek, vedoucí pronájmu obchodních center Cushman & Wakefield

Střední a východní Evropa

V roce 2017 bylo druhou nejaktivnější zemí z hlediska výstavby Rusko, a to i přesto, že roční objem dokončených ploch poklesl ze 1,6 milionů metrů čtverečních v roce 2016 na 0,6 mil. milionů v roce 2017. Částečnou příčinou je propad tamní ekonomiky od roku 2014, kdy se počet nově zahájených projektů výstavby značně snížil, a také relativní vyrovnání nabídky a poptávky v roce 2017. Ze struktury rozpracovaných projektů na rok 2018 vyplývá, že developeři nyní přesouvají pozornost od rozsáhlých spíše k menším projektům.

Nabídka obchodních center loni výrazně vzrostla v Turecku o 1,1 milionů metrů čtverečních nových prostor, což představuje 47 % celkové plochy dokončené v daném regionu za rok 2017. Turecko tak vystřídalo Rusko na první příčce z hlediska aktivity výstavby. Projekty rozpracované na léta následující rok a půl obnášejí 1,4 milionů nových ploch. Zhruba 70 % z nich se nachází v Ankaře nebo Istanbulu. Tento trend by však měl zpomalovat v důsledku relativně slabého obchodního prostředí a skutečnosti, že některé části trhu jsou téměř saturovány.

Ve střední Evropě došlo v roce 2017 k téměř 20% poklesu nově otevřených prostor obchodních center. Zlepšení ekonomické situace však v regionu vede ke zvyšování mezd a maloobchodních tržeb. To přitahuje zájem zahraničních obchodníků se zájmem o výstavbu maloobchodních nemovitostí v Polsku, Česku a na Slovensku. Konkrétně Polsko zaujalo v minulém roce třetí pozici v množství nově přistavěných obchodních ploch za Tureckem a Ruskem, přibylo tam 298.000 metrů čtverečních.