Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Výstaviště Praha si logo nevybralo, zakázku ruší

Hodnotící komise nezvolila žádný ze zaslaných 15 návrhů, „neodpovídaly požadavkům“.

Stávající logo holešovického výstaviště

Stávající logo holešovického výstaviště

Výstaviště Praha Holešovice si ve výběrovém řízení na nové logo nezvolilo žádný ze zaslaných návrhů a zakázku zrušilo. Předložené návrhy nenaplnily podle hodnotící komise nároky a požadavky zadavatele.

Tendr na nové logo vyhlásil nájemce a správce areálu výstaviště, společnost Rozvojové projekty Praha, dne 15. srpna. Zaslané návrhy hodnotila komise ve složení Adriana Krnáčová, Jan Wolf, Karel Grabein Procházka, Veronika Kimmerová, Monika Habrová, Marek Hlavica, Martin Kala, Karel KlímaPavel Klaška. Své návrhy zaslalo do soutěže celkem patnáct subjektů.