V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Vývoz oděvů z Česka v pololetí stoupl o 9 %

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu hodnotí letošní ekonomický vývoj.

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a víc zaměstnanci v prvním pololetí 2018 dosáhl 29 miliard Kč, z toho 25 miliard v textilním sektoru a 4 miliardy v oděvním sektoru.„Potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010,“ uvádí Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, která čísla zveřejnila. Oproti témuž období loňska jde celkově o růst o 0,5 %, na čemž se textilní průmysl podílí zvýšením tržeb o 0,8 % a oděvní průmysl snížením tržeb o 1,5 %. Růst tedy tradičně táhne textilní průmysl.

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

V celém odvětví byl zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. „Pozitivní je tak růst produktivity práce, která rostla jak v textilním průmyslu, tak i v průmyslu oděvním. Obecně je ale růst produktivity práce nižší než růst tržeb. Tato skutečnost naznačuje určité obtíže s vyrovnáváním se s výrazným růstem ceny práce, doprovázeným zvýšenou pracovní fluktuací a s ní související potřebou zapracovávat stále nové pracovníky, kteří zpočátku nedosahují požadovaných výkonů,“ uvádí asociace.

Zaměstnanost dosáhla na konci pololetí 32.500 lidí, meziročně o 1,1 % míň. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 22.100 lidí, o 0,7 % míň než loni, v oděvním průmyslu klesla na 10.400, což je o 2 % míň.

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Průměrná měsíční mzda v celém průmyslovém odvětví dosáhla 22.700 Kč, což meziročně představuje nárůst o 7,9 %. V textilním průmyslu to přitom bylo 24.900 Kč, v oděvním zhruba 17.800 Kč.

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci pololetí výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2,26 milionu Kč / pracovník/ rok) než v oděvním (770.000 Kč / pracovník / rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 1,5 %, v oděvním sektoru o 0,5 %.

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky. Zdroj: ATOK

Vývoz textilního a oděvního zboží v 1. pololetí roku 2018 rostl oproti stejnému období roku 2017 o 3,5 %, avšak jen kvůli výraznému navýšení vývozu oděvního zboží, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě textilního zboží pokles vývozu představoval 0,7 %, objem dovozů pak klesl o 1,3 %. I za této situace si textilní průmysl nadále udržuje kladnou bilanci zahraničního obchodu, i když celková bilance textilního a oděvního průmyslu je záporná.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z Česka do dalších evropských zemí. „Meziročně ale došlo ke snížení v položce dovozu, což může naznačovat, že české oděvní i textilní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu,“ uvádí asociace. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance.

 

Zdroj: Český statistický úřad

Zdroj: Český statistický úřad

Největší textilní podniky v Česku v roce 2017

pořadí firma tržby (milionů Kč) zaměstnanců % 2017/2016
1 (1) JUTA a.s. 7 485 2285 +1,2
2 (2) BORGERS CS spol. s r.o. 6 635 2306 -1,8
3 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 5 847 949 -
4 (3) PEGAS NONWOVENS s.r.o. 5 814 590 +4,2
5 (4) Nová Mosilana, a.s. 3 533 986 0
6 (5) KORDÁRNA Plus a.s. 2 320 630 -6,2
7 Adient Strakonice s.r.o. 1 542 450 -
8 (6) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 509 350 -1
9 (8) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 394 306 +10,6
10 (7) Low & Bonar Czech s.r.o. 1 140 172 -12,3
11 (9) PLEAS a.s. 1 127 721 -4,7
12 (11) VEBA, textilní závody a.s. 867 819 +10,3
13 (12) Sněžka, výrobní družstvo Náchod 826 397 +9,7
14 (10) GUMOTEX, akciová společnost 737 476 -24,2
15 (13) LANEX a.s. 733 418 +4,9
16 (15) MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o. 675 153 +4,8
17 (16) AMANN s.r.o. 613 187 -3,5
18 (14) MILETA a.s. 572 371 -13,1
19 (17) VLNAP a.s. 551 217 -2,3
20 (18) BN International, s.r.o. 513 181 +0,8
21 (19) Tessitura Monti Cekia s.r.o. 464 335 -7,4
22 (20) STAP a.s. 462 297 -1,7
23 (21) SVITAP J. H. J. spol. s r. o. 448 421 -1,1
24 (25) CNM textil a.s. 425 106 +42,1
25 (22) Technolen technický textil s.r.o. 404 202 -1,7
26 (23) CONROP, s.r.o. 333 311 -0,9
27 (26) SAMETEX, spol. s r.o. 329 151 +18,8
28 (24) GALA a.s. 313 323 +2,6
29 (29) SINGING ROCK s.r.o. 253 146 +9,1
30 (30) Kümpers Textil s.r.o. 245 302 +11,4
31 (31) HEDVA, a.s. 235 166 +15,2
32 (27) GRUND a.s. 223 152 -15,2

Největší oděvní podniky v Česku v roce 2017

pořadí firma tržby (milionů Kč) zaměstnanců % 2017/2016
1 (2) BLAŽEK PRAHA a.s. 500 168 +21,4
2 (1) TONAK a.s. 418 560 +1,2
3 (5) Koutný spol. s r.o. 406 94 +26,9
4 (3) ALTREVA spol. s r.o. 386 212 +6,9
5 (4) KARA Trutnov, a.s. 363 247 +8
6 (6) Anita Moravia s.r.o. 302 208 +4,1
7 (10) DEVA F-M. s.r.o. 243 93 +42,1
8 (9) KALAS Sportswear, s.r.o. 225 210 +16
9 (8) PRO LEN s.r.o. 203 98 -1
10 (7) MAXIS a.s. 195 113 -10,1
11 (12) EVONA a.s. 127 106 +12,4
12 (11) TIMO s.r.o. 122 150 +6,1
13 (14) LIPOELASTIC a.s. 122 137 +22
14 (13) Triola a.s. 118 115 +13,5
15 (16) VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti 106 169 +12,8
16 KLIMATEX a.s. 104 25 -
17 (18) OTAVAN Třeboň a.s. 103 121 +46,7
18 MOIRA CZ, a.s. 100 110 -
19 Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek 91 104 -
20 (15) CLINITEX s.r.o. 80 48 -19,2
21 (19) DITA výrobní družstvo invalidů 73 122 +4,3
22 (21) Lubomír Mlček - ASTONA 60 35 +36,4
23 (20) MODĚVA oděvní družstvo Konice 52 151 +15,6
24 (22) H & D, a.s. 37 40 -14

Zdroj: Asociace textilního, oděvního, kožedělného průmyslu (ATOK)
- = nedostatek údajů pro porovnání
Poznámky: zařazeny textilní společnosti s tržbami 200 milionů Kč a víc, zařazeny oděvní společnosti s tržbami 30 milionů Kč a víc.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. = údaje jen za textilní činnost
PEGAS NONWOVENS s.r.o. = údaje včetně závodu v Egyptě
HEDVA, a.s. = údaje za koncern společností HEDVA, a.s., HEDVA NITĚ, s.r.o., HEDVA BROKÁT, s.r.o. a HEDVA PRIMA, a.s.
PRO LEN s.r.o. = údaje v kumulaci i za dceřinou společnost OPRO CZ, k.s., stejně jako v předchozích letech
BN International, s.r.o. = do 3. června 2015 pod názvem Platex, s.r.o
GUMOTEX, akciová společnost = údaje jen za textilní činnost
MILETA a.s. = údaje za hospodářský rok 04/2017 - 03/2018
Kümpers Textil s.r.o. = údaje za hospodářský rok 10/2016 - 9/2017
LIPOELASTIC a.s. = pouze za činnost spojenou s výrobou textilních a oděvních výrobků
H & D, a.s. = údaj tržeb je uveden bez výkonů maloobchodní sítě dceřiné společnosti ODĚVY Hradec Králové a.s., dále bez výkonů obchodní sekce“ home design“ a bez tržeb ze služeb Adient Strakonice s.r.o. = do 4. října 2016 pod názvem „JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s.“