Výzkum: čistá hodnota zábavy a informací činí pro Čechy 29.132 Kč ročně

ČIstou hodnotu informací a zábavy získávaných z internetu vyčíslili čeští uživatelé webu na 29 tisíc Kč ročně, tedy zhruba ve výši jednoho normálního měsíčního platu. Uvádí to studie Posun hodnot: Evropští spotřebitelé si osvojují online média (v originále: Follow the Surplus: European Consumers Embrace Online Media) analyzující situaci v devíti evropských zemích včetně Česka.

Provedla ji společnost The Boston Consulting Group ve spolupráci s Googlem. Studie vychází z průzkumu sedmi tisíců spotřebitelů v devíti zemích Evropy včetně tisícovky spotřebitelů v České republice. Kromě toho se zkoumaly postoje lidí v zemích Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, Švédsko a Polsko.

„Internet umožňuje spotřebitelům přístup k širšímu výběru obsahu ve vysoké kvalitě. Evropané již dnes získávají v online prostoru významnou hodnotu - od publicistiky přes hry až po sociální komunikaci. Tato hodnota se bude dále zvyšovat, pokud se rozšíří vysokorychlostní přístup k internetu a bude k dispozici více obsahu,“ míní Eva Martinicová z Googlu, která na studii spolupracovala.

Vybraná zjištění studie

  • Průměrný evropský spotřebitel získává dohromady z online a offline médií čistou hodnotu - neboli „spotřebitelský přebytek“ - ve výši asi 2 100 eur (53 tisíc Kč) ročně.
  • Spotřebitelský přebytek pouze z on-line médií se v těchto devíti zemích pohybuje v rozmezí od 792 eur (20.081 Kč) do 1 557 eur (39.477 Kč), přičemž průměr je 1.077 eur (27.307 Kč).
  • On-line přebytek je významný ve všech zemích, které se účastnily průzkumu. V České republice představují nyní online média 63 % spotřebitelského přebytku ze všech médií. Češi, stejně jako Poláci, Italové a Irové, vítají širokou škálu novinek a zábavy, ke které mají přístup.
  • Češi a Poláci si zvlášť cení online médií i ze společenských a historických důvodů. Patří sem například důležitost, kterou přikládají svobodě projevu. Důležitá je pro ně i hodnota, kterou online média nabízejí spotřebitelům, kteří v těchto dvou zemích hledí na cenu.
  • Hodnota, na kterou čeští spotřebitelé oceňují informace načerpané z online médií, je o 29.132 Kč vyšší než částka, kterou za ně reálně platí.
  • Spotřebitelský přebytek z online i offline médií dohromady činí u českých spotřebitelů zhruba dvojnásobek, tedy 46.627 Kč ročně.
  • V České republice si 67 % spotřebitelů myslí, že mají přístup ke kvalitnějšímu online obsahu než před třemi lety (tento podíl se v ostatních osmi zemích pohyboval v rozsahu od 65 do 78 %), 55 % očekává další zlepšování online médií (55 až 72 % ve zbývajících osmi zemích).
  • U 68 % Čechů převládá pozitivní postoj k internetu nad obavami ze souvisejících rizik. Podobně pozitivní přístup sdílí výrazná většina spotřebitelů v téměř všech zemích (až 75 %).
  • Spotřebitelé v Česku se třemi a více zařízeními získávají spotřebitelský přebytek ve výši 33.189 Kč oproti 24.695 Kč u spotřebitelů s méně zařízeními. Před třemi lety Evropané vlastnili průměrně 1,4 zařízení, dnes je to 2,6 zařízení a během tří let se očekává, že to budou čtyři zařízení. Česko se drží na těchto průměrných hodnotách.