Výzkum v Ressolution Group vede Katarína Varju, klientský servis Jakub Fulín

Do Hynčicovy výzkumné agentury přecházejí dlouholetí manažeři Nielsen Admosphere.

Tým výzkumné agentury Ressolutions Group, kterou vlastní a nově také řídí dlouholetý manažer Nielsen Admosphere Tomáš Hynčica, od března posiluje o dva další manažery. Na pozici research director nastupuje Katarína Varju, která bude dohlížet na metodickou stránku výzkumných projektů agentury a povede její analytický tým. Jako client service director přichází Jakub Fulín, který si bere na starost klientské portfolio a vedení obchodního týmu agentury. Oba na týchž pozicích dosud působili právě v Nielsen Admosphere, jejímž je Ressolution výhradním dodavatelem.

Katarína Varju, rozená Figurová

Katarína Varju, rozená Figurová

Jakub Fulín

Jakub Fulín

Varju (rozená Figurová) se pohybuje v oblasti výzkumu už 20 let, jako statistička a metodička se například podílela na českém projektu elektronického měření sledovanosti televize nebo na měření návštěvnosti internetu v Česku i na Slovensku. Vystudovala ekonometrii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a je spoluautorkou knihy Marketingový výzkum – Postupy, metody, trendy z nakladatelství Grada. Fulín se obchodu (nejen) v oblasti výzkumu věnuje 10 let, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vystudoval žurnalistiku.

Nielsen Admosphere (dřív Mediaresearch) existuje od roku 2001, v Česku provozuje především elektronické měření sledovanosti (takzvané peoplemetry) a před rokem plně přešla pod globální síť Nielsen. Zakladatelé a donedávna spolumajitelé české firmy Michal JordanTereza Šimečková se minulý měsíc stáhli z jejího vedení - Jordan firmu zcela opustil, Šimečková přešla do čela dozorčí rady. Managing directorem Nielsen Admosphere se stal Petr Matyáštík, šéfem softwarového produktu Adwind Kite zůstává Jakub Vidner. Klientský servis zastřešuje Hana Friedlaenderová, za prodej - především monitoringu reklamních investic Ad Intel - zodpovídá Marek Zámečník.

Sdílejte