Výzkumné trio e-Infra CZ má logo od Adisonu

Tendr vypsalo konsorcium e-Infra CZ, které sdružuje CESNET, CERIT-SC a IT4Innovations.

Tým agentury Adison pod vedením digital account directora Jakuba Křenka uspěl ve výběrovém řízení na logo pro nově vzniklé uskupení výzkumných organizací e-Infra CZ. Na projektu se jako autoři loga podíleli grafická designérka  Patrícia Šimončičová a kreativec Přemek Adamec.

„Logo je výsledkem zadání, které hledalo skloubení moderního, progresivního a inovativního přístupu a pokrokovosti se spolehlivostí, stabilitou, ale také lidskostí. Vítězný návrh je postaven na symbolickém propojení Prahy, Brna a Ostravy, domovských měst členů e-Infra CZ, kruhovými vlnami, které představují šíření signálu – informací. Odtud také pochází pracovní název loga Epicentra,“ uvádí agentura.

Finální podoba loga výzkumné infrastruktury e-Infra CZ

Finální podoba loga výzkumné infrastruktury e-Infra CZ

Výběrové řízení na dodavatele nového loga vypsalo konsorcium e-Infra CZ, které sdružuje tři české e-infrastruktury: CESNET, sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR, CERIT-SC, národní středisko výpočetní a datové infrastruktury pro výzkum a vývoj, a IT4Innovations, národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

„Moderní design, podpořený dynamickou barevnou kombinací tvoří základ pro budování vizuální identity národní e-infrastruktury,“ uvedl Radovan Igliar, vedoucí oddělení komunikace a péče o uživatele CESNET.