Vznikla Asociace fakult v audiovizi

Akademické instituce z Prahy, Brna, Plzně a Zlína podepsaly memorandum o spolupráci.

Děkani fakult při podepsání memoranda v Havlíčkově Brodě (děkanka FAMU Andrea Slováková memorandum z organizačních důvodů podepsala o několik dní později). Foto: Jaroslav Loskot

Děkani fakult při podepsání memoranda v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě, místě, kde se protínají cesty mezi sídly spolupracujících fakult pěti veřejných vysokých škol. Děkanka FAMU Andrea Slováková memorandum z organizačních důvodů podepsala o několik dní později. Foto: Jaroslav Loskot

Pět uměleckých fakult, které vyučují praktické studijní programy v oblasti audiovize, uzavřelo 20. října memorandum o spolupráci. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze se tak zavázaly v oboru spolupracovat.

Cílem memoranda je vzájemně koordinovat a systematizovat kroky směřující ke zlepšení podmínek studia různých aspektů a profesí audiovize a zároveň fungování umění a kreativních průmyslů, do nichž pak absolventi a absolventky fakult vstupují. Prvním praktickým krokem byla spolupráce na připomínkování připravované novely audiovizuálního zákona. Pětice uměleckých fakult chce sdílet znalosti a praxe ve výuce studijních programů i praktické školní tvorbě, koordinovat nominací odborníků a odbornic do klíčových institucí a orgánů a rozvíjet platformu pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností, vycházející ze společných hodnot a záměrů v zájmu kultivace podmínek pro výkon činností v audiovizi v Česku.

„Se spřátelenými fakultami sdílíme mnohé priority i úskalí a neformálně již několik let komunikujeme, sdílíme své zkušenosti a radíme si. Při společné práci na komentování připravované novely audiovizuálního zákona jsme měli možnost vidět, že náš hlas je lépe slyšet, když nápady a opatření prosazujeme společně. Spolupráce a koordinace je cestou ke zdravému prostředí, v němž je lépe možný rozvoj i podpora profesní komunity a také podpora nastupující generace v různých profesích audiovize,“ uvádějí společně akademické instituce.

Mezi agendy, v nichž se působení a fungování fakult potkává, a které byly předmětem prvního zasedání asociace, patří financování veřejných vysokých škol a uměleckých VŠ, praktická výuka a zázemí pro ni, možnosti financování v rámci operačních programů EU i dalších grantových schémat, studijní i praktické stáže studujících, registr uměleckých výstupů (RUV), různé podoby audiovize od kinematografických děl přes televizní tvorbu po pohyblivý obraz v galeriích a počítačové hry a specifické potřeby těchto oblastí praxe i poznání, či umělecký výzkum.

Sdílejte