Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Vznikla Asociace regionálních a lokálních televizí, sdružila 14 stanic

Ustavujícím zasedáním v Havlíčkově Brodě v úterý 15. května vzniklo občanské sdružení Asociace regionálních a lokálních televizí (zkráceně ARLT). Má 14 členů - stanic vysílajících přes kabel, satelit, zemské digitální sítě, internet či IPTV. „Mám příslib od dalších dvaceti až třiceti televizí, že vstoupí do naší asociace,“ informovala předsedkyně asociace Eva Stejskalová, která vede satelitní projekt regionálnítelevize.cz.

„Menší televize, které mnohdy vysílají ve dvou či třech lidech, budou mít konečně nějaké zastání,“ prohlásil další ze zakládajících členů, Martin Vašíček z OIK TV. Asociace vidí regionální zpravodajství jako veřejnoprávní službu občanům České republiky, chce pomáhat svým členům s právnickými úkony, hodlá také ovlivňovat legislativu.

„Bude pořádat pro své členy pravidelné workshopy pro televizní reportéry, kameramany, střihače a moderátory,“ přiblížil další důvod vzniku sdružení jeho místopředseda Jan Dudek z TV Slovácko.

ARLT chce spolupracovat i s jinými subjekty na televizním poli. Nejvýznamnějším, exkluzivním partnerem v zahraničí jmenovala obdobnou slovenskou asociaci LOTOS.

ASOCIACE REGIONÁLNÍCH A LOKÁLNÍCH TELEVIZÍ

Zakládající členové

 • Eva Stejskalová, majitelka satelitního projektu regionálnítelevize.cz
 • JUDr. Milan Brunclík, majitel internetové televize TV Bonus
 • Martin Vašíček, spolumajitel regionální televize OIK TV

Členské stanice

 • TV Slovácko
 • HTV
 • TV Litoměřicko24.cz
 • Vysočina-news.cz
 • PPTV
 • R1 Jih
 • ZZIP TV
 • B-TV
 • Vyškovská TV
 • STTV
 • TV Západ
 • TV Bonus
 • regionálnítelevize.cz
 • OIK TV

Předsednictvo asociace

 • Eva Stejskalová (regionálnítelevize.cz) - předsedkyně
 • Jan Dudek (TV Slovácko) - místopředseda
 • JUDr. Milan Brunclík (TV Bonus)
 • Jan Dostál (TV Litoměřicko24.cz)
 • Martin Vašíček (OIK TV)

Kontrolní komise

 • František Stýblo (PPTV)
 • Mgr. Robert Malota (STTV)
 • Alexandr Novák (TV Vyškov)

Cíle činnosti

 • podpora vzájemní spolupráce, výměna zpravodajských příspěvků, vzdělávání moderátorů i techniků, uvádění nových technologií do praxe, výměna zkušeností v těchto oblastech
 • vytvoření jednotného mediálního prostoru
 • zabezpečení kvalitního právního zastoupení členům sdružení
 • podpora vybudování společných distribučních kanálů za finanční pomoci státu a dalších subjektů
 • podpora kreativity volné činnosti dle zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, autorský zákon) při tvorbě nových obsahů a forem v multimédiích
 • zařadit se na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů RRTV ve smyslu ustanovení § 5 písm. x) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění zákona č. 132/2010 Sb. zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání“), a to v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení
 • být iniciativním orgánem v oblasti mediální legislativy

Koncem letošního února v Česku vznikla Asociace krajských televizí, založily ji pražská TV Metropol, ostravská TV Polar, liberecká Genus Plus a chystaná východočeská VTV1. Od března 1997 zde funguje též Asociace televizních orgranizací, jejímiž členy jsou ČT, Nova, Prima, Barrandov, Asociace komunikačních agentur a mediazastupitelství At media.