Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Vznikla dvě sdružení menší venkovní reklamy

Sdružení českých firem venkovní reklamy je proti novele pražské vyhlášky, tu považuje za likvidační. Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy se staví za legální výlep.

Jedna z reklamních ploch nabízených v hlavním městě společností Super poster

Jedna z reklamních ploch nabízených v hlavním městě společností Super poster

Sdružení českých firem venkovní reklamy

S cílem hájit zájmy podnikatelů působících v oblasti venkovní reklamy vzniklo Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR). V první půli února oznámilo, že zastupuje 95 % menších firem dlouhodobě působících v odvětví, konkrétně Adservis media, Famedia Outdoor, Maxmedia advertising solution, Superboard a Super poster. Předsedou sdružení se stal Josef Soušek, většinový majitel firmy Super poster.

Sdružení chce působit jako plnohodnotný partner pro jednání o koncepci reklamního trhu v hlavním městě a hlavně hájit své členy ve sporech se správními orgány zejména v souvislosti s novelou vyhlášky č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy.

V současné době se nás nejvíce dotýká právě zmíněná novela vyhlášky, která je pro naše členy téměř likvidační. Hlavní město se s její pomocí údajně snaží snižovat vizuální smog. Chce toho dosáhnout zákazem pouze jednoho typu nosiče reklamy, a to reklamních plachet, kterých je ale na území Prahy jen několik desítek. Tisíce billboardů, bigboardů, doublebigboardů, city light vitrín, výstrčí na sloupech veřejného osvětlení, reklamě na MHD město nadále ponechává a někde dokonce na tyto reklamní nosiče uzavírá nové smlouvy. Takto si tedy boj proti vizuálnímu smogu nepředstavujeme,“ prohlásil předseda Soušek.

Podle sdružení vyhláška zvýhodňuje primárně větší subjekty podnikající v reklamním byznysu právě na pozemcích a majetku města a město tak svým nařízením zvýhodňuje samo sebe.

Sdružení se odvolává i na podporu Občanského sdružení majitelů domů, s víc než 3.000 členů, nebo některých ředitelů pražských škol: „Právě jich se totiž současné kroky magistrátu dotknou vcelku zásadně. Kvůli zákazu reklamních plachet přijdou o nemalé příjmy do svých rozpočtů - řádově miliony korun ročně - a vzhledem k absenci přechodného období by mohli výpadky příjmů očekávat už v horizontu měsíců.“

Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy

S cílem potlačit zadávání černého výlepu, chránit historické budovy proti sprejerům a dalšímu znehodnocování historických i jiných objektů, pod heslem Za kultivovanou nekomerční reklamu v Praze, vznikla v půli února Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy (APNR). Založily ji firmy MF reklama Praha, DigitalAd, Mediareal Group a sdružení lepičů, které zaštiťuje Jiří Sommer. Jde o subjekty působící právě v oblasti venkovní neziskové a nízkorozpočtové reklamy pro kulturu, sportovní, společenské a politické akce, a to jako součásti městského mobiliáře.

Předsedou asociace je Boris Monoszon, místopředsedy Ondřej Vohnický a Iveta Zejdová. „Naším cílem je vybudování a rozvíjení legální sítě kultivovaných plakátovacích ploch za jasných pravidel a podmínek, které by měl finálně stanovit Magistrát hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy,“ uvedl předseda asociace Monoszon. „Dílčím cílem je pak vytvoření alternativy komerční svítící reklamě – sítě nosičů, které nevytváří vizuální smog v našem hlavním městě a jsou mobilní. Plakátování je důležitou součástí kulturního servisu už od poloviny 19. století. Slouží společnosti jako komunikační nástroj a přes originální grafické pojetí plakátů i jako outdoorová galerie pod širým nebem a pro mládež ‚prima retro‘.“

„Vzhledem k tomu, že do kampaní pro naše klienty zejména v oblasti neziskového sektoru, pořádání společenských a kulturních akcí, zařazujeme i moderní způsoby pouliční reklamy, například takzvanou guerilla reklamu, snažíme se, aby i tyto kampaně byly etické, ekologické a žádným způsobem nenarušovali kontinuitu životního prostředí a hodnotu historických objektů. I z tohoto důvodu jsme se přidali k asociaci APNR,“ doplňuje za agenturu DigitalAd místopředseda Vohnický.

Směrové tabule.cz

V rámci plánu omezit vizuální smog loni pražský magistrát oznámil záměr odstranit také 1.800 informačních a směrových tabulí. Proti tomu se vymezuje také společnost Směrové tabule.cz, jeden z výhradním provozovatelů směrových tabulí v hlavním městě. „Směrové tabule jsou součástí dopravního značení obce a navádějí takzvaně na poslední kilometr do provozoven firem a institucí. Tento systém byl budován od devadesátých let s cílem usnadnit orientaci řidičů, a to i v situacích, kdy selhávají běžné elektronické navigace,“ připomíná firma.

Ta se obává, že se v Praze bez konsolidovaného naváděcího systému ještě víc rozroste snaha navigovat do firem nelegální cestou: V porovnání se standardně využívanými nosiči venkovní reklamy v Praze jde o čistě funkční sdělení v dané lokalitě, které je nesvětelné, nereflexní a nepohyblivé. Jejich podstata tkví především v nasměrování ‚na poslední kilometr‘, kdy často elektronické navigace selhávají.“

„Podmínky pro umístění i obsah informačních a směrových tabulí jsou přísně regulovány a určovány hlavním městem a zároveň zde jako součást dopravního značení fungují už od roku 2002. Když se podíváme na navigační cedule jiných evropských metropolí, musíme uznat, že systém integrovaných směrových zařízení v Praze je koncipován velmi kvalitně. To potvrzuje také fakt, že byl vyvinut předními dopravními experty. Chápeme a vítáme tedy hlasy, které se obrací proti jeho odstranění,“ prohlašuje Jan Eisenreich z firmy Směrové Tabule.cz.

„Reklamní směrová zařízení jsou přesně tou reklamou, která v dopravě pomáhá s navigací. Ve Štěrboholech má provozovnu řada firem, a je proto potřeba k nim řidiče rychle a efektivně navést. Jsme tedy pro zachování tohoto formátu za dodržení přesně daných podmínek, které stanoví, kde mohou být umísťovány a jak budou vypadat. V případě odstranění legálního značení se pak nejvíce obáváme snahy majitelů do svých firem navádět na vlastní pěst,“ citují Směrové tabule.cz Janu Vydrářovou ze zastupitelstva městské části Praha – Štěrboholy.