Vznikla dvě sdružení menší venkovní reklamy

Sdružení českých firem venkovní reklamy je proti novele pražské vyhlášky, tu považuje za likvidační. Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy se staví za legální výlep.

Jedna z reklamních ploch nabízených v hlavním městě společností Super poster

Jedna z reklamních ploch nabízených v hlavním městě společností Super poster

Sdružení českých firem venkovní reklamy

S cílem hájit zájmy podnikatelů působících v oblasti venkovní reklamy vzniklo Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR). V první půli února oznámilo, že zastupuje 95 % menších firem dlouhodobě působících v odvětví, konkrétně Adservis media, Famedia Outdoor, Maxmedia advertising solution, SuperboardSuper poster. Předsedou sdružení se stal Josef Soušek, většinový majitel firmy Super poster.

Sdružení chce působit jako plnohodnotný partner pro jednání o koncepci reklamního trhu v hlavním městě a hlavně hájit své členy ve sporech se správními orgány zejména v souvislosti s novelou vyhlášky č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy.

V současné době se nás nejvíce dotýká právě zmíněná novela vyhlášky, která je pro naše členy téměř likvidační. Hlavní město se s její pomocí údajně snaží snižovat vizuální smog. Chce toho dosáhnout zákazem pouze jednoho typu nosiče reklamy, a to reklamních plachet, kterých je ale na území Prahy jen několik desítek. Tisíce billboardů, bigboardů, doublebigboardů, city light vitrín, výstrčí na sloupech veřejného osvětlení, reklamě na MHD město nadále ponechává a někde dokonce na tyto reklamní nosiče uzavírá nové smlouvy. Takto si tedy boj proti vizuálnímu smogu nepředstavujeme,“ prohlásil předseda Soušek.

Podle sdružení vyhláška zvýhodňuje primárně větší subjekty podnikající v reklamním byznysu právě na pozemcích a majetku města a město tak svým nařízením zvýhodňuje samo sebe.

Sdružení se odvolává i na podporu Občanského sdružení majitelů domů, s víc než 3.000 členů, nebo některých ředitelů pražských škol: „Právě jich se totiž současné kroky magistrátu dotknou vcelku zásadně. Kvůli zákazu reklamních plachet přijdou o nemalé příjmy do svých rozpočtů - řádově miliony korun ročně - a vzhledem k absenci přechodného období by mohli výpadky příjmů očekávat už v horizontu měsíců.“

Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy

S cílem potlačit zadávání černého výlepu, chránit historické budovy proti sprejerům a dalšímu znehodnocování historických i jiných objektů, pod heslem Za kultivovanou nekomerční reklamu v Praze, vznikla v půli února Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy (APNR). Založily ji firmy MF reklama Praha, DigitalAd, Mediareal Group a sdružení lepičů, které zaštiťuje Jiří Sommer. Jde o subjekty působící právě v oblasti venkovní neziskové a nízkorozpočtové reklamy pro kulturu, sportovní, společenské a politické akce, a to jako součásti městského mobiliáře.

Předsedou asociace je Boris Monoszon, místopředsedy Ondřej VohnickýIveta Zejdová. „Naším cílem je vybudování a rozvíjení legální sítě kultivovaných plakátovacích ploch za jasných pravidel a podmínek, které by měl finálně stanovit Magistrát hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy,“ uvedl předseda asociace Monoszon. „Dílčím cílem je pak vytvoření alternativy komerční svítící reklamě – sítě nosičů, které nevytváří vizuální smog v našem hlavním městě a jsou mobilní. Plakátování je důležitou součástí kulturního servisu už od poloviny 19. století. Slouží společnosti jako komunikační nástroj a přes originální grafické pojetí plakátů i jako outdoorová galerie pod širým nebem a pro mládež ‚prima retro‘.“

„Vzhledem k tomu, že do kampaní pro naše klienty zejména v oblasti neziskového sektoru, pořádání společenských a kulturních akcí, zařazujeme i moderní způsoby pouliční reklamy, například takzvanou guerilla reklamu, snažíme se, aby i tyto kampaně byly etické, ekologické a žádným způsobem nenarušovali kontinuitu životního prostředí a hodnotu historických objektů. I z tohoto důvodu jsme se přidali k asociaci APNR,“ doplňuje za agenturu DigitalAd místopředseda Vohnický.

Směrové tabule.cz

V rámci plánu omezit vizuální smog loni pražský magistrát oznámil záměr odstranit také 1.800 informačních a směrových tabulí. Proti tomu se vymezuje také společnost Směrové tabule.cz, jeden z výhradním provozovatelů směrových tabulí v hlavním městě. „Směrové tabule jsou součástí dopravního značení obce a navádějí takzvaně na poslední kilometr do provozoven firem a institucí. Tento systém byl budován od devadesátých let s cílem usnadnit orientaci řidičů, a to i v situacích, kdy selhávají běžné elektronické navigace,“ připomíná firma.

Ta se obává, že se v Praze bez konsolidovaného naváděcího systému ještě víc rozroste snaha navigovat do firem nelegální cestou: V porovnání se standardně využívanými nosiči venkovní reklamy v Praze jde o čistě funkční sdělení v dané lokalitě, které je nesvětelné, nereflexní a nepohyblivé. Jejich podstata tkví především v nasměrování ‚na poslední kilometr‘, kdy často elektronické navigace selhávají.“

„Podmínky pro umístění i obsah informačních a směrových tabulí jsou přísně regulovány a určovány hlavním městem a zároveň zde jako součást dopravního značení fungují už od roku 2002. Když se podíváme na navigační cedule jiných evropských metropolí, musíme uznat, že systém integrovaných směrových zařízení v Praze je koncipován velmi kvalitně. To potvrzuje také fakt, že byl vyvinut předními dopravními experty. Chápeme a vítáme tedy hlasy, které se obrací proti jeho odstranění,“ prohlašuje Jan Eisenreich z firmy Směrové Tabule.cz.

„Reklamní směrová zařízení jsou přesně tou reklamou, která v dopravě pomáhá s navigací. Ve Štěrboholech má provozovnu řada firem, a je proto potřeba k nim řidiče rychle a efektivně navést. Jsme tedy pro zachování tohoto formátu za dodržení přesně daných podmínek, které stanoví, kde mohou být umísťovány a jak budou vypadat. V případě odstranění legálního značení se pak nejvíce obáváme snahy majitelů do svých firem navádět na vlastní pěst,“ citují Směrové tabule.cz Janu Vydrářovou ze zastupitelstva městské části Praha – Štěrboholy.