Vznikne digitální stanice Český rozhlas Sport

Veřejnoprávní rádio představilo svůj plán digitalizace. Tu hodlá platit z vrácené DPH, ze státní dotace, případně ze zvýšených koncesionářských poplatků.

Už letos plánuje Český rozhlas začít pokrývat modernějším digitálním signálem největší aglomerace republiky Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, a to postupně v letech 2015 až 2017. Počínaje rokem 2017 chce pak svůj signál šířit postupně po zbylém území republiky, kterou chce v rozsahu stejném jako dnes analogovými VKV celou digitálně zasahovat do roku 2025, kdy končí licence komerčním rádiím. Počítá s tím strategie digitalizace, kterou dnes kontrolní Radě Českého rozhlasu předestřel ekonomický náměstek Michal Koliandr.

Podle technického ředitele rozhlasu Karla Zýky je rozhlas konkrétně připraven ještě letos spustit řádné digitální vysílání stávajících stanic na kanálu 12C pro hlavní město Praha, s dosahem k 10 až 15 % populace Česka. Je ale nutné počkat na příslušné změny v zákonech a v neposlední řadě vyřešit financování nadcházejícího desetiletého procesu.

„Český rozhlas je dnes obsahově připraven zahájit digitální vysílání, má dost obsahu, aby na digitální platformě vysílal dostatečný počet programů. A připravujeme nové projekty jako je sportovní kanál,“ uvedl mimo jiné náměstek Koliandr. „Nové digitální stanice jsou připraveny, čekají zaparkované na internetu,“ připomněl ředitel Zýka projekty Junior, Wave, D-Dur a Jazz. Nová sportovní stanice by se podle něj měla jmenovat Český rozhlas Sport. „Máme vyzkoušeny i modely speciálních projektů, které v podobě stanic - například jako Rádio Retro - jsou pro DAB ideální,“ řekl také Zýka. Digitální sítě, v nichž by rozhlas šířil svůj obsah, by zprostředkovávaly výstupy z dopravního informačního systému.

Kolik to má stát a kde se na to vezme

Český rozhlas nyní šíří své stanice digitálně fragmentarizovaně, ve zkušebních sítích ve vybraných částech republiky, vesměs zdarma. Za řádně šíření signálu se bude samozřejmě platit. První krok digitalizace, tedy pokrytí největších aglomerací, přijde podle vedení rádia na 25 milionů Kč ročně, 40% pokrytí pak na 30 milionů ročně, 80% pokrytí 75 až 80 milionů ročně, stejně pokrytí digitálem jako je nyní VKV by mělo stát 140 milionů Kč za rok.

„Po dobu souběhu s analogovým vysíláním budou tyto náklady částečně vynaloženy paralelně a je třeba pro ně najít zdroje financování. Ty vidíme základní čtyři. Prvním je dočasné nebo trvalé zvýšení koncesionářského poplatku, jehož výnos by byl alokován pro potřeby digitalizace. Druhá možnost je, že Český rozhlas dostane ve známé kauze DPH navrácenu tuto daň, pak jsme ochotni investovat část vrácené částky ve formě rozpočtové ztráty na rozvoj digitální vysílání. Třetí varianta je, že se změní zákon o DPH a rozhlas nebude povinen účtovat nákladovou DPH. Čtvrtá možnost je sice teoretická, ale uvádíme ji, je to účelová státní dotace na rozvoj digitálního vysílání,“ popsal náměstek Koliandr. 

Neomezeně celoplošných stanic

„Co nás brzdí, je absence mediální legislativy pro veřejnoprávní i komerční sektor. Jde mimo jiné o to, že není stanoveno datum ukončení analogového vysílání,“ uvedl dále Michal Koliandr. Obecně se počítá se zmíněným rokem 2025. „Kromě správy kmitočtového spektra, kterou připravil Český telekomunikační úřad pro vládu, chybí jakákoli legislativa, která by ustavovala prostředí pro digitální rozhlas,“ varoval náměstek. „Je třeba se domluvit na komunikační kampani a na financování celého procesu,“ připomněl.

Technický ředitel Zýka vyjmenoval podmínky, s nimiž rozhlas půjde do procesu digitalizace. Pro své stanice bude chtít vlastní celoplošný multiplex (digitální síť) plus místo vyhrazené v jednotlivých regionálních multiplexech. Zároveň se za rozhlas vyslovil k revoluční změně, totiž k tomu, aby se odstranil limit, kolik který vysílatel může provozovat celoplošných stanic. Digitální vysílání je totiž úspornější, éter tedy nebude technologicky omezen. „Je to faktor, který brání digitalizaci rozhlasu,“ podotkl Zýka ke stávajícímu omezení. Konkrétně rozhlas může šířit jen tři celoplošné programové okruhy, tedy Radiožurnál, Dvojku/Prahu a Vltavu, zákonem nyní žádá o povolení pro čtvrtý, pro stanici mluveného slova Český rozhlas Plus.