Hudebník a producent Karel Vágner prodal vydavatelství Multisonic, píše E15. „Ve chvíli, kdy něco vydáte, visí deska během krátké doby někde na internetu,“ řekl, proč se firmy po 29 letech zbavil.

Ke sledování influencerů se přiznává jen třetina online populace

Mediální agentura Wavemaker zkoumala, jak média konzumuje běžná populace a jak marketingoví odborníci. Exkluzivně na Médiáři tento týden v pěti dílech čtěte výsledky původního průzkumu. Jeho pátá, finální část se zaměřuje na vztah k influencerům.

Pátá část průzkumu agentury Wavemaker se zaměřila na influencery

Pátá část průzkumu agentury Wavemaker se zaměřila na influencery

V současném světě je téměř nemožné vyhnout se médiím. Kanálů, prostřednictvím kterých získáváme informace, je mnoho, mají různé formy, jsou tradiční či nové. Kdybychom sledovali všechny, mohla by nás z toho rozbolet hlava, a proto si každý z nás vybírá, která média konzumuje.

V agentuře Wavemaker Czech se denně zabýváme tím, kdo a v jaké míře konzumuje konkrétní média. Spoléhat se při naší práci pouze na svou zkušenost by určitě nebylo moudré, protože zatímco my – lidé z mediálních agentur – máme své zvyklosti, zbylá část populace může média sledovat jinak.

Abychom zjistili, zda nežijeme v mediální bublině, a potvrdili si, jak je důležité se při plánování kampaní oprostit od vlastních názorů a ve vysoké míře pracovat s daty, realizovali jsme v průběhu ledna a února 2019 průzkum, jehož cílem bylo porovnat konzumaci médií u lidí z mediálních agentur a běžné online populace. Do tohoto průzkumu jsme kromě nás z agentury Wavemaker přizvali i kolegy z dalších agentur GroupM. Navíc jsme dotazník poslali i našim klientům, tedy zadavatelům reklamy, aby i oni mohli porovnat své zvyklosti v konzumaci médií s ostatními.

Jaké jsou rozdíly v konzumaci médií lidmi z reklamního světa oproti běžné online populaci? Ve finální, páté části výsledků našeho průzkumu se zabýváme pohledem na influencery.

Pojmy a metodika

Běžná online populace = členové Českého národního panelu, vzorek 109 respondentů reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště na online populaci Česka, tedy těch s přístupem na internet a zároveň starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Mediálníci = zaměstnanci mediálních agentur Wavemaker Czech, MediaCom Praha, Mindshare Praha, GroupM Praha. Na dotazník odpovědělo 153 respondentů.

Klienti, zadavatelé reklamy = zástupci z řad klientů agentury Wavemaker Czech. Na dotazník odpovědělo 64 respondentů.

Trendem ve světě reklamy jsou momentálně influenceři, lidi vlivní především díky sociálním sítím, s nimiž spolupracuje stále víc značek. Průzkum ukázal, že influencery sleduje 60 % zaměstnanců mediálních agentur, 70 % zadavatelů reklamy, ale pouhých 31 % dotázaných z online populace.

Influenceři: sledování

Influenceři: sledování. Kliknutím zvětšíte

Nejčastější platformou, kde mediálníci a zadavatelé reklamy influencery sledují, je Instagram (86 % mediálníků, 91 % zadavatelů reklamy), následovaný Facebookem (50 % mediálníků, 44 % zadavatelů reklamy). U běžné populace je tento trend obrácený – na první místě je Facebook (79 % dotázaných), na druhém Instagram (59 % dotázaných).

Influenceři: sociální sítě

Influenceři: sociální sítě. Kliknutím zvětšíte

Všechny tři skupiny nejčastěji uvádějí, že reklama prezentovaná influencerem je poprvé informuje o určitém produktu či službě, případně jim poskytuje detailnější informace o daném produktu či službě. Víc než čtvrtina lidí z běžné populace uvádí, že jim influencer dává nestranné a důvěryhodné doporučení značek či produktů. Lidi z agentur a zadavatelé reklamy tak velkou důvěru v influencery nemají - s týmž výrokem souhlasí pouze 14 % mediálníků a 13 % zadavatelů reklamy, kteří influencery sledují.

Influenceři: vnímání reklamy

Influenceři: vnímání reklamy. Kliknutím zvětšíte

Připomeňte si předchozí části

Závěrem

Pokud jste dočetli až sem, víte už o světě lidí z mediálních agentur, zadavatelů reklamy a běžné online populace víc. Jak průzkum ukázal, u většiny médií jsou výsledky u mediálníků a zadavatelů reklamy podobné, zatímco běžná online populace si téměř vždy jde svou cestou.

Průzkum potvrdil, že my, lidé z mediálního světa, máme svoji bublinu a média konzumujeme jinak než ti, pro které naše mediální strategie připravujeme. I když to tak na základě naší vlastní zkušenosti nevypadá, televize má své diváky, a ne všichni jsou tak zapálení do streamování, chatování, podcastů či poslechu hudby přes internet. Pamatujme na to před každou kampaní.

Autorka je analytička agentury Wavemaker Czech