Ke sledování influencerů se přiznává jen třetina online populace

Mediální agentura Wavemaker zkoumala, jak média konzumuje běžná populace a jak marketingoví odborníci. Exkluzivně na Médiáři tento týden v pěti dílech čtěte výsledky původního průzkumu. Jeho pátá, finální část se zaměřuje na vztah k influencerům.

Pátá část průzkumu agentury Wavemaker se zaměřila na influencery

Pátá část průzkumu agentury Wavemaker se zaměřila na influencery

V současném světě je téměř nemožné vyhnout se médiím. Kanálů, prostřednictvím kterých získáváme informace, je mnoho, mají různé formy, jsou tradiční či nové. Kdybychom sledovali všechny, mohla by nás z toho rozbolet hlava, a proto si každý z nás vybírá, která média konzumuje.

V agentuře Wavemaker Czech se denně zabýváme tím, kdo a v jaké míře konzumuje konkrétní média. Spoléhat se při naší práci pouze na svou zkušenost by určitě nebylo moudré, protože zatímco my – lidé z mediálních agentur – máme své zvyklosti, zbylá část populace může média sledovat jinak.

Abychom zjistili, zda nežijeme v mediální bublině, a potvrdili si, jak je důležité se při plánování kampaní oprostit od vlastních názorů a ve vysoké míře pracovat s daty, realizovali jsme v průběhu ledna a února 2019 průzkum, jehož cílem bylo porovnat konzumaci médií u lidí z mediálních agentur a běžné online populace. Do tohoto průzkumu jsme kromě nás z agentury Wavemaker přizvali i kolegy z dalších agentur GroupM. Navíc jsme dotazník poslali i našim klientům, tedy zadavatelům reklamy, aby i oni mohli porovnat své zvyklosti v konzumaci médií s ostatními.

Jaké jsou rozdíly v konzumaci médií lidmi z reklamního světa oproti běžné online populaci? Ve finální, páté části výsledků našeho průzkumu se zabýváme pohledem na influencery.

Pojmy a metodika

Běžná online populace = členové Českého národního panelu, vzorek 109 respondentů reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště na online populaci Česka, tedy těch s přístupem na internet a zároveň starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Mediálníci = zaměstnanci mediálních agentur Wavemaker Czech, MediaCom Praha, Mindshare Praha, GroupM Praha. Na dotazník odpovědělo 153 respondentů.

Klienti, zadavatelé reklamy = zástupci z řad klientů agentury Wavemaker Czech. Na dotazník odpovědělo 64 respondentů.

Trendem ve světě reklamy jsou momentálně influenceři, lidi vlivní především díky sociálním sítím, s nimiž spolupracuje stále víc značek. Průzkum ukázal, že influencery sleduje 60 % zaměstnanců mediálních agentur, 70 % zadavatelů reklamy, ale pouhých 31 % dotázaných z online populace.

Influenceři: sledování

Influenceři: sledování. Kliknutím zvětšíte

Nejčastější platformou, kde mediálníci a zadavatelé reklamy influencery sledují, je Instagram (86 % mediálníků, 91 % zadavatelů reklamy), následovaný Facebookem (50 % mediálníků, 44 % zadavatelů reklamy). U běžné populace je tento trend obrácený – na první místě je Facebook (79 % dotázaných), na druhém Instagram (59 % dotázaných).

Influenceři: sociální sítě

Influenceři: sociální sítě. Kliknutím zvětšíte

Všechny tři skupiny nejčastěji uvádějí, že reklama prezentovaná influencerem je poprvé informuje o určitém produktu či službě, případně jim poskytuje detailnější informace o daném produktu či službě. Víc než čtvrtina lidí z běžné populace uvádí, že jim influencer dává nestranné a důvěryhodné doporučení značek či produktů. Lidi z agentur a zadavatelé reklamy tak velkou důvěru v influencery nemají - s týmž výrokem souhlasí pouze 14 % mediálníků a 13 % zadavatelů reklamy, kteří influencery sledují.

Influenceři: vnímání reklamy

Influenceři: vnímání reklamy. Kliknutím zvětšíte

Připomeňte si předchozí části

Závěrem

Pokud jste dočetli až sem, víte už o světě lidí z mediálních agentur, zadavatelů reklamy a běžné online populace víc. Jak průzkum ukázal, u většiny médií jsou výsledky u mediálníků a zadavatelů reklamy podobné, zatímco běžná online populace si téměř vždy jde svou cestou.

Průzkum potvrdil, že my, lidé z mediálního světa, máme svoji bublinu a média konzumujeme jinak než ti, pro které naše mediální strategie připravujeme. I když to tak na základě naší vlastní zkušenosti nevypadá, televize má své diváky, a ne všichni jsou tak zapálení do streamování, chatování, podcastů či poslechu hudby přes internet. Pamatujme na to před každou kampaní.

Autorka je analytička agentury Wavemaker Czech