Marketéři tráví u televize násobně míň času než běžní lidé

Mediální agentura Wavemaker zkoumala, jak média konzumuje běžná populace a jak marketingoví odborníci. Exkluzivně na Médiáři tento týden v pěti dílech čtěte výsledky původního průzkumu. První část popisuje mediální chování v typickém všedním dni.

První část průzkumu agentury Wavemaker: mediální chování ve všední den

První část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá mediální chování ve všední den

V současném světě je téměř nemožné vyhnout se médiím. Kanálů, prostřednictvím kterých získáváme informace, je mnoho, mají různé formy, jsou tradiční či nové. Kdybychom sledovali všechny, mohla by nás z toho rozbolet hlava, a proto si každý z nás vybírá, která média konzumuje.

V agentuře Wavemaker Czech se denně zabýváme tím, kdo a v jaké míře konzumuje konkrétní média. Spoléhat se při naší práci pouze na svou zkušenost by určitě nebylo moudré, protože zatímco my – lidé z mediálních agentur – máme své zvyklosti, zbylá část populace může média sledovat jinak.

Abychom zjistili, zda nežijeme v mediální bublině, a potvrdili si, jak je důležité se při plánování kampaní oprostit od vlastních názorů a ve vysoké míře pracovat s daty, realizovali jsme v průběhu ledna a února 2019 průzkum, jehož cílem bylo porovnat konzumaci médií u lidí z mediálních agentur a běžné online populace. Do tohoto průzkumu jsme kromě nás z agentury Wavemaker přizvali i kolegy z dalších agentur GroupM. Navíc jsme dotazník poslali i našim klientům, tedy zadavatelům reklamy, aby i oni mohli porovnat své zvyklosti v konzumaci médií s ostatními.

Jaké jsou rozdíly v konzumaci médií lidmi z reklamního světa oproti běžné online populaci? V první z pěti částí výsledku našeho průzkumu se zabýváme běžným pracovním dnem.

Pojmy a metodika

Běžná online populace = členové Českého národního panelu, vzorek 109 respondentů reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště na online populaci Česka, tedy těch s přístupem na internet a zároveň starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Mediálníci = zaměstnanci mediálních agentur Wavemaker Czech, MediaCom Praha, Mindshare Praha, GroupM Praha. Na dotazník odpovědělo 153 respondentů.

Klienti, zadavatelé reklamy = zástupci z řad klientů agentury Wavemaker Czech. Na dotazník odpovědělo 64 respondentů.

V průběhu běžného pracovního dne konzumují lidé z mediálních agentur i zadavatelé reklamy tradiční média málo. Například televizi vůbec nesleduje téměř 40 % mediálníků - tak budeme říkat pracovníkům mediálních agentur - a víc než polovina zadavatelů. Dalších víc než 20 % mediálníků i zadavatelů sleduje televizi jen do 45 minut denně, zatímco v běžné populaci televizi vůbec nesleduje jen 17 % a do 45 minut denně pouhých 14 %.

Lidé z běžné online populace, které jsme dotazovali, nejčastěji tráví před televizní obrazovkou dvě až tři hodiny denně, a to celá třetina z nich, zatímco u mediálníků a zadavatelů jsou tyto hodnoty v jednotkách procent.

Průzkum také ukázal, že 16 % běžné online populace sleduje televizi dokonce více než tři hodiny denně. V tomto případě bylo zajímavé se podívat na věkové složení – více než 40 % z těchto skalních televizních diváků je ve věku 25 až 34 let a téměř polovina ve věku 35 až 54 let, tedy lidé v produktivním věku. Mezi klienty nebyl nikdo, kdo by televizi sledoval více než tři hodiny denně a mezi mediálníky to bylo pouhé 1 %.

Pracovní den: sledování televize

Pracovní den: sledování televize

Ačkoli tradiční televize není mezi mediálníky a zadavateli v průběhu běžného pracovního dne příliš sledovaným médiem, videoobsah či televizi sledují v tyto dny na internetu. Konkrétně 43 % mediálníků a 39 % zadavatelů používá internet v běžné pracovní dny ke sledování videoobsahu či televize do 45 minut denně, 33 % mediálníků a 27 % zadavatelů v rozmezí od 45 minut do dvou hodin denně. V běžné online populaci je to pouhých 31 % do 45 minut denně a 18 % v rozmezí 45 minut až dvě hodiny denně. Třetina běžné online populace internet ke sledování televize či videoobsahu v průběhu běžného pracovního dne vůbec nepoužívá, zatímco u mediálníků a zadavatelů je tato hodnota poloviční.

Pracovní den: používání internetu ke sledování videoobsahu

Pracovní den: používání internetu ke sledování videoobsahu

Průzkum ukázal rozdíl také v denní konzumaci obsahu a zpravodajství na internetu. Konkrétně 89 % mediálníků a 81 % zadavatelů reklamy tráví konzumací obsahu na internetu do dvou hodin denně. V běžné online populaci je to jen necelých 70 %. Vyšší podíl v online populaci vykazují ti, kteří obsah buď vůbec nekonzumují (9 %), anebo naopak ti, kteří ho konzumují během dne víc než tři hodiny (11 %).

Pracovní den: používání internetu ke čtení obsahu

Pracovní den: používání internetu ke čtení obsahu

Mezi mediálníky a zadavateli je jen nízké procento těch, kteří by v běžný pracovní den nepoužívali sociální sítě. V běžné online populaci je to 15 % dotazovaných. Lidé nejčastěji se sociálními sítěmi tráví do 45 minut času denně – je to 35 % mediálníků, 36 % zadavatelů a 28 % online populace. Ve všech třech skupinách je zastoupena skupina silných uživatelů sociálních sítí (více než tři hodiny denně) stejným podílem, a to 15 %.

Pracovní den: používání sociálních sítí

Pracovní den: používání sociálních sítí

U ostatních tradičních médií jako je rádio, tištěné deníky či magazíny významné rozdíly mezi skupinami nejsou. Pokud je lidé konzumují, je to typicky do 45 minut denně.

Autorka je analytička agentury Wavemaker Czech

Čtěte 2. díl: mediální chování o víkendech