Marketéři blokují reklamy dvakrát víc než běžná populace

Mediální agentura Wavemaker zkoumala, jak média konzumuje běžná populace a jak marketingoví odborníci. Exkluzivně na Médiáři tento týden v pěti dílech čtěte výsledky původního průzkumu. Čtvrtá část se zaměřuje na téma blokování online reklamy.

Čtvrtá část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá blokování reklamy

Čtvrtá část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá blokování reklamy

V současném světě je téměř nemožné vyhnout se médiím. Kanálů, prostřednictvím kterých získáváme informace, je mnoho, mají různé formy, jsou tradiční či nové. Kdybychom sledovali všechny, mohla by nás z toho rozbolet hlava, a proto si každý z nás vybírá, která média konzumuje.

V agentuře Wavemaker Czech se denně zabýváme tím, kdo a v jaké míře konzumuje konkrétní média. Spoléhat se při naší práci pouze na svou zkušenost by určitě nebylo moudré, protože zatímco my – lidé z mediálních agentur – máme své zvyklosti, zbylá část populace může média sledovat jinak.

Abychom zjistili, zda nežijeme v mediální bublině, a potvrdili si, jak je důležité se při plánování kampaní oprostit od vlastních názorů a ve vysoké míře pracovat s daty, realizovali jsme v průběhu ledna a února 2019 průzkum, jehož cílem bylo porovnat konzumaci médií u lidí z mediálních agentur a běžné online populace. Do tohoto průzkumu jsme kromě nás z agentury Wavemaker přizvali i kolegy z dalších agentur GroupM. Navíc jsme dotazník poslali i našim klientům, tedy zadavatelům reklamy, aby i oni mohli porovnat své zvyklosti v konzumaci médií s ostatními.

Jaké jsou rozdíly v konzumaci médií lidmi z reklamního světa oproti běžné online populaci? Ve čtvrté z pěti částí výsledků našeho průzkumu se zabýváme blokováním reklamy.

Pojmy a metodika

Běžná online populace = členové Českého národního panelu, vzorek 109 respondentů reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště na online populaci Česka, tedy těch s přístupem na internet a zároveň starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Mediálníci = zaměstnanci mediálních agentur Wavemaker Czech, MediaCom Praha, Mindshare Praha, GroupM Praha. Na dotazník odpovědělo 153 respondentů.

Klienti, zadavatelé reklamy = zástupci z řad klientů agentury Wavemaker Czech. Na dotazník odpovědělo 64 respondentů.

Zajímavý pohled přinesla v našem průzkumu otázka na opatření přijatá pro blokování reklamy. Lidé z mediálních agentur a zadavatelé reklamy si častěji než běžná populace instalují programy či aplikace pro blokování reklamy. V obou skupinách jich je víc než 30 %, v běžné populaci je to jen 15 % dotázaných. Dál 64 % mediálníků a 48 % zadavatelů reklamy přiznává, že pokud na obrazovce běží reklama, svou pozornost věnují jiné aktivitě, což z online populace přiznává pouze 39 % dotázaných. Mezi zadavateli reklamy a mediálníky je také vyšší procento těch, kteří jsou ochotni zaplatit za prémiovou verzi internetové stránky, aby se vyhnuli reklamě. U mediálníků je to 14 % dotázaných, u klientů až 22 % a v běžné populaci pouhá 3 % dotázaných.

Opatření k blokování reklamy

Opatření k blokování reklamy. Kliknutím zvětšíte

Autorka je analytička agentury Wavemaker Czech

Čtěte 5. díl: influenceři

Sdílejte