O víkendu televizi nesleduju, tvrdí skoro polovina klientů

Mediální agentura Wavemaker zkoumala, jak média konzumuje běžná populace a jak marketingoví odborníci. Exkluzivně na Médiáři tento týden v pěti dílech čtěte výsledky původního průzkumu. Druhá část popisuje mediální chování v průběhu typického víkendu.

Druhá část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá mediální chování o víkendech

Druhá část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá mediální chování o víkendech

V současném světě je téměř nemožné vyhnout se médiím. Kanálů, prostřednictvím kterých získáváme informace, je mnoho, mají různé formy, jsou tradiční či nové. Kdybychom sledovali všechny, mohla by nás z toho rozbolet hlava, a proto si každý z nás vybírá, která média konzumuje.

V agentuře Wavemaker Czech se denně zabýváme tím, kdo a v jaké míře konzumuje konkrétní média. Spoléhat se při naší práci pouze na svou zkušenost by určitě nebylo moudré, protože zatímco my – lidé z mediálních agentur – máme své zvyklosti, zbylá část populace může média sledovat jinak.

Abychom zjistili, zda nežijeme v mediální bublině, a potvrdili si, jak je důležité se při plánování kampaní oprostit od vlastních názorů a ve vysoké míře pracovat s daty, realizovali jsme v průběhu ledna a února 2019 průzkum, jehož cílem bylo porovnat konzumaci médií u lidí z mediálních agentur a běžné online populace. Do tohoto průzkumu jsme kromě nás z agentury Wavemaker přizvali i kolegy z dalších agentur GroupM. Navíc jsme dotazník poslali i našim klientům, tedy zadavatelům reklamy, aby i oni mohli porovnat své zvyklosti v konzumaci médií s ostatními.

Jaké jsou rozdíly v konzumaci médií lidmi z reklamního světa oproti běžné online populaci? V druhé z pěti částí výsledků našeho průzkumu se zabýváme typickým víkendem.

Pojmy a metodika

Běžná online populace = členové Českého národního panelu, vzorek 109 respondentů reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště na online populaci Česka, tedy těch s přístupem na internet a zároveň starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Mediálníci = zaměstnanci mediálních agentur Wavemaker Czech, MediaCom Praha, Mindshare Praha, GroupM Praha. Na dotazník odpovědělo 153 respondentů.

Klienti, zadavatelé reklamy = zástupci z řad klientů agentury Wavemaker Czech. Na dotazník odpovědělo 64 respondentů.

V průběhu víkendových dní klesá oproti pracovním dnům podíl mediálníků a zadavatelů reklamy, kteří televizi vůbec nesledují či ji sledují jen málo (do 45 minut denně). Přesto je i tak mezi mediálníky více než čtvrtina těch, kteří o víkendu televizi vůbec nezapnou a mezi zadavateli je to dokonce téměř polovina. V běžné online populaci televizi o víkendu nezapne jen 15 %. U mediálníků pak o víkendu narůstá podíl těch, kteří sledují televizi dvě až tři hodiny denně o 10 procentních bodů v porovnání s běžným pracovním dnem, podíl silných uživatelů, kteří tráví s televizí více než tři hodiny denně, se o víkendu zvyšuje o 12 procentních bodů. Podobná situace nastává i u zadavatelů reklamy. V běžné populaci se počet silných uživatelů televize o víkendu zdvojnásobí a televizi tak víc než tři hodiny denně sleduje téměř třetina běžné online populace.

Víkend: sledování televize

Víkend: sledování televize. Kliknutím zvětšíte

Delší čas o víkendu tráví lidé z agentur i používáním internetu ke sledování televize či videoobsahu. O 14 procentních bodů narůstá počet těch, kteří videoobsah či televizi sledují od dvou do tří hodin denně a o pět procentních bodů těch, kteří ho sledují déle než tři hodiny. K podobným, byť o něco nižším nárůstům dochází i v řadách zadavatelů. Běžná populace žádné významné změny v podílech sledovanosti nevykazuje.

Víkend: používání internetu ke sledování videoobsahu

Víkend: používání internetu ke sledování videoobsahu. Kliknutím zvětšíte

Zatímco konzumace videoobsahu a sledování televize o víkendu mezi mediálníky a zadavateli reklamy roste, klesá naopak čas, který tráví čtením obsahu, jako je zpravodajství či zajímavá témata na internetu. Zatímco v pracovní dny tyto skupiny tráví čtením obsahu nejčastěji od 45 minut do dvou hodin, o víkendu je to nejčastěji do 45 minut denně. Zvyšuje se také podíl těch, kteří o víkendu obsah vůbec nečtou.

Víkend: používání internetu ke čtení obsahu

Víkend: používání internetu ke čtení obsahu. Kliknutím zvětšíte

Sociální sítě jsou o víkendu u všech skupin konzumovány s velmi podobnou intenzitou jako v průběhu pracovních dní a ani u tradičních médií, jako je rádio, tištěné deníky či magazíny, nedochází o víkendu k podstatným změnám.

Autorka je analytička agentury Wavemaker Czech

Čtěte 3. díl: používání online služeb