Nákupní rádce Kupi.cz, s nímž vybíráme ze spotřebního koše, spouští Kupimagazín.cz. Ten přináší tipy na slevy. Jeho šéfredaktorkou je Linda Michalčíková, dosavadní event manažerka HP Tronic.

Podcasty nikdy neposlouchám, tvrdí polovina mediálníků

Mediální agentura Wavemaker zkoumala, jak média konzumuje běžná populace a jak marketingoví odborníci. Exkluzivně na Médiáři tento týden v pěti dílech čtěte výsledky původního průzkumu. Třetí část se zaměřuje na messengery, vyhledávání a poslech.

Třetí část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá mediální chování online

Třetí část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá mediální chování online

V současném světě je téměř nemožné vyhnout se médiím. Kanálů, prostřednictvím kterých získáváme informace, je mnoho, mají různé formy, jsou tradiční či nové. Kdybychom sledovali všechny, mohla by nás z toho rozbolet hlava, a proto si každý z nás vybírá, která média konzumuje.

V agentuře Wavemaker Czech se denně zabýváme tím, kdo a v jaké míře konzumuje konkrétní média. Spoléhat se při naší práci pouze na svou zkušenost by určitě nebylo moudré, protože zatímco my – lidé z mediálních agentur – máme své zvyklosti, zbylá část populace může média sledovat jinak.

Abychom zjistili, zda nežijeme v mediální bublině, a potvrdili si, jak je důležité se při plánování kampaní oprostit od vlastních názorů a ve vysoké míře pracovat s daty, realizovali jsme v průběhu ledna a února 2019 průzkum, jehož cílem bylo porovnat konzumaci médií u lidí z mediálních agentur a běžné online populace. Do tohoto průzkumu jsme kromě nás z agentury Wavemaker přizvali i kolegy z dalších agentur GroupM. Navíc jsme dotazník poslali i našim klientům, tedy zadavatelům reklamy, aby i oni mohli porovnat své zvyklosti v konzumaci médií s ostatními.

Jaké jsou rozdíly v konzumaci médií lidmi z reklamního světa oproti běžné online populaci? Ve třetí z pěti částí výsledků našeho průzkumu se zabýváme používáním různých online služeb.

Pojmy a metodika

Běžná online populace = členové Českého národního panelu, vzorek 109 respondentů reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště na online populaci Česka, tedy těch s přístupem na internet a zároveň starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Mediálníci = zaměstnanci mediálních agentur Wavemaker Czech, MediaCom Praha, Mindshare Praha, GroupM Praha. Na dotazník odpovědělo 153 respondentů.

Klienti, zadavatelé reklamy = zástupci z řad klientů agentury Wavemaker Czech. Na dotazník odpovědělo 64 respondentů.

I u dalších médií náš průzkum ukázal odlišnosti mezi lidmi z mediálního světa oproti běžné online populaci.

Službu posílání krátkých zpráv přes chatovací služby, jako jsou například WhatsApp nebo Messenger, využívají častěji než jednou denně přes dvě třetiny mediálníků a klientů, v běžné populaci je to pouze jedna třetina.

Online: krátké zprávy

Online: krátké zprávy. Kliknutím zvětšíte

Podobně velké rozdíly jsou i v používání vyhledávacího nástroje typu Google. Zatímco zaměstnanci mediálních agentur či zadavatelé reklamy tento nástroj používají ve valné většině několikrát denně (víc než 85 %), v běžné online populaci je to jen polovina dotázaných.

Online: vyhledávací nástroje

Online: vyhledávací nástroje. Kliknutím zvětšíte

Čtení či psaní blogů je další disciplína, kde se svět mediálníků a zadavatelů oproti běžné populaci rozchází. Zatímco v běžné online populaci je pouhých 26 % těch, kteří blogy píšou nebo čtou aspoň jednou týdně, mezi mediálníky je to 43 % a mezi zadavateli reklamy o 7 procentních bodů míň, tedy 36 %.

Online: blogy

Online: blogy. Kliknutím zvětšíte

Zajímavé rozdíly jsou také v poslechu hudby přes internet (vyjma poslechu rádia). Tuto službu využívá aspoň jednou denně téměř polovina mediálníků a zadavatelů reklamy, zatímco v běžné populaci je to míň než 20 % dotázaných.

Online: poslech hudby pres internet

Online: poslech hudby pres internet. Kliknutím zvětšíte

Novinkou posledních let v médiích jsou podcasty. Jak průzkum ukázal, mediálníci a zadavatelé reklamy naskočili na tento nový formát poměrně rychle – 37 % mediálníků a 42 % zadavatelů reklamy poslouchá podcasty aspoň jednou týdně. Běžnou populaci tato forma zvukového formátu zatím ještě neoslovila – aspoň jednou týdně si ji poslechne jen 16 % dotázaných z této skupiny. V každé dotázané skupině je však stále velké procento těch, kteří podcasty neposlouchají nikdy. U mediálníků 49 %, u klientů 39 % a u běžné populace téměř 70 % dotázaných.

Online: podcasty

Online: podcasty. Kliknutím zvětšíte

V průzkumu jsme se také podívali na popularitu placených služeb videa na vyžádání (video on demand, zkráceně VOD) jako je Netflix, Apple TV či HBO Go. I tady je vidět rozdíl mezi zaměstnanci mediálních agentur a zadavateli reklamy oproti běžné populaci. Aspoň jednou týdně tuto službu využívá 36 % mediálníků a 55 % zadavatelů. V běžné populaci tuto službu aspoň jednou týdně využívá míň než 20 % dotázaných.

Online: placené videoslužby

Online: placené videoslužby. Kliknutím zvětšíte

Autorka je analytička agentury Wavemaker Czech

Čtěte 4. díl: blokování reklamy