Podcasty nikdy neposlouchám, tvrdí polovina mediálníků

Mediální agentura Wavemaker zkoumala, jak média konzumuje běžná populace a jak marketingoví odborníci. Exkluzivně na Médiáři tento týden v pěti dílech čtěte výsledky původního průzkumu. Třetí část se zaměřuje na messengery, vyhledávání a poslech.

Třetí část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá mediální chování online

Třetí část průzkumu agentury Wavemaker zkoumá mediální chování online

V současném světě je téměř nemožné vyhnout se médiím. Kanálů, prostřednictvím kterých získáváme informace, je mnoho, mají různé formy, jsou tradiční či nové. Kdybychom sledovali všechny, mohla by nás z toho rozbolet hlava, a proto si každý z nás vybírá, která média konzumuje.

V agentuře Wavemaker Czech se denně zabýváme tím, kdo a v jaké míře konzumuje konkrétní média. Spoléhat se při naší práci pouze na svou zkušenost by určitě nebylo moudré, protože zatímco my – lidé z mediálních agentur – máme své zvyklosti, zbylá část populace může média sledovat jinak.

Abychom zjistili, zda nežijeme v mediální bublině, a potvrdili si, jak je důležité se při plánování kampaní oprostit od vlastních názorů a ve vysoké míře pracovat s daty, realizovali jsme v průběhu ledna a února 2019 průzkum, jehož cílem bylo porovnat konzumaci médií u lidí z mediálních agentur a běžné online populace. Do tohoto průzkumu jsme kromě nás z agentury Wavemaker přizvali i kolegy z dalších agentur GroupM. Navíc jsme dotazník poslali i našim klientům, tedy zadavatelům reklamy, aby i oni mohli porovnat své zvyklosti v konzumaci médií s ostatními.

Jaké jsou rozdíly v konzumaci médií lidmi z reklamního světa oproti běžné online populaci? Ve třetí z pěti částí výsledků našeho průzkumu se zabýváme používáním různých online služeb.

Pojmy a metodika

Běžná online populace = členové Českého národního panelu, vzorek 109 respondentů reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště na online populaci Česka, tedy těch s přístupem na internet a zároveň starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Mediálníci = zaměstnanci mediálních agentur Wavemaker Czech, MediaCom Praha, Mindshare Praha, GroupM Praha. Na dotazník odpovědělo 153 respondentů.

Klienti, zadavatelé reklamy = zástupci z řad klientů agentury Wavemaker Czech. Na dotazník odpovědělo 64 respondentů.

I u dalších médií náš průzkum ukázal odlišnosti mezi lidmi z mediálního světa oproti běžné online populaci.

Službu posílání krátkých zpráv přes chatovací služby, jako jsou například WhatsApp nebo Messenger, využívají častěji než jednou denně přes dvě třetiny mediálníků a klientů, v běžné populaci je to pouze jedna třetina.

Online: krátké zprávy

Online: krátké zprávy. Kliknutím zvětšíte

Podobně velké rozdíly jsou i v používání vyhledávacího nástroje typu Google. Zatímco zaměstnanci mediálních agentur či zadavatelé reklamy tento nástroj používají ve valné většině několikrát denně (víc než 85 %), v běžné online populaci je to jen polovina dotázaných.

Online: vyhledávací nástroje

Online: vyhledávací nástroje. Kliknutím zvětšíte

Čtení či psaní blogů je další disciplína, kde se svět mediálníků a zadavatelů oproti běžné populaci rozchází. Zatímco v běžné online populaci je pouhých 26 % těch, kteří blogy píšou nebo čtou aspoň jednou týdně, mezi mediálníky je to 43 % a mezi zadavateli reklamy o 7 procentních bodů míň, tedy 36 %.

Online: blogy

Online: blogy. Kliknutím zvětšíte

Zajímavé rozdíly jsou také v poslechu hudby přes internet (vyjma poslechu rádia). Tuto službu využívá aspoň jednou denně téměř polovina mediálníků a zadavatelů reklamy, zatímco v běžné populaci je to míň než 20 % dotázaných.

Online: poslech hudby pres internet

Online: poslech hudby pres internet. Kliknutím zvětšíte

Novinkou posledních let v médiích jsou podcasty. Jak průzkum ukázal, mediálníci a zadavatelé reklamy naskočili na tento nový formát poměrně rychle – 37 % mediálníků a 42 % zadavatelů reklamy poslouchá podcasty aspoň jednou týdně. Běžnou populaci tato forma zvukového formátu zatím ještě neoslovila – aspoň jednou týdně si ji poslechne jen 16 % dotázaných z této skupiny. V každé dotázané skupině je však stále velké procento těch, kteří podcasty neposlouchají nikdy. U mediálníků 49 %, u klientů 39 % a u běžné populace téměř 70 % dotázaných.

Online: podcasty

Online: podcasty. Kliknutím zvětšíte

V průzkumu jsme se také podívali na popularitu placených služeb videa na vyžádání (video on demand, zkráceně VOD) jako je Netflix, Apple TV či HBO Go. I tady je vidět rozdíl mezi zaměstnanci mediálních agentur a zadavateli reklamy oproti běžné populaci. Aspoň jednou týdně tuto službu využívá 36 % mediálníků a 55 % zadavatelů. V běžné populaci tuto službu aspoň jednou týdně využívá míň než 20 % dotázaných.

Online: placené videoslužby

Online: placené videoslužby. Kliknutím zvětšíte

Autorka je analytička agentury Wavemaker Czech

Čtěte 4. díl: blokování reklamy

Sdílejte