We_Can: růst reklamy proti HDP v Česku zvolnil

Česko mezi 14 zeměmi východní Evropy patří do první pětky, pokud jde o podíl reklamy na tvorbě HDP. Růst tohoto podílu zde ale meziročně zvolnil, ukazuje index sítě We_Can.

Ve střední a východní Evropě se Česko z hlediska podílu reklamního průmyslu na hrubém domácím produktu (HDP) drží v první pětce, meziročně ale kleslo ze třetí na pátou příčku. K poklesu došlo i přesto, že se tento podíl v Česku meziročně v Česku zvýšil. Ve čtyřech zemích totiž vzrostl výrazněji, konkrétně ve Slovinsku, v Maďarsku, v Srbsku a v Polsku. Vychází to z nově zavedeného indexu We_Can Ranking, což je index od mezinárodní sítě nezávislých agentur We_Can, který sleduje a srovnává situaci ve 14 zemích střední a východní Evropy. V Česku je členem této sítě agentura Comtech, jež se proto koncem loňska přejmenovala na Comtech_Can.

Index porovnává investice do reklamy na počet obyvatel s nominální hodnotou HDP země. Ukazuje tak, jak je reklamní trh vyvinutý v porovnání s ekonomikou země jako takovou a jakou roli v rámci ekonomiky dané země reklama hraje. 

Podíl reklamního průmyslu na HDP země

2015 2016
Země Index ranking (v %) Země Index ranking (v %)
Slovinsko 0,44 Slovinsko 0,54
Maďarsko 0,42 Maďarsko 0,49
Česko 0,42 Srbsko 0,49
Srbsko 0,41 Polsko 0,48
Polsko 0,4 Česko 0,48
Chorvatsko 0,37 Chorvatsko 0,44
Estonsko 0,35 Bulharsko 0,42
Bulharsko 0,34 Estonsko 0,42
Ukrajina 0,33 Ukrajina 0,4
Slovensko 0,33 Slovensko 0,39
Rusko 0,32 Rusko 0,38
Lotyšsko 0,27 Lotyšsko 0,32
Litva 0,24 Litva 0,31
Rumunsko 0,18 Rumunsko 0,19

Zdroj: We_Can Ranking

V roce 2015 hrubý domácí produkt i reklamní investice ve střední a východní Evropě rostly, přičemž růst investic do reklamy byl ve většině zemí rychlejší než růst HDP. V roce 2016 však ve čtyřech zemích střední a východní Evropy růst reklamních výdajů proti HDP zpomalil, a to konkrétně v Maďarsku, v Česku, v Lotyšsku a v Rumunsku. 

„Neznamená to nezbytně, že by tyto reklamní trhy oproti ostatním zeslábly - konkrétně Maďarsko je z hlediska podílu reklamy na HDP druhým nejsilnějším sledovaným trhem. Česko se nicméně propadlo ze třetího na páté místo, zatímco Lotyšsko a Rumunsko zůstaly nadále ve spodní části žebříčku, kde byly už v roce 2015,“ uvádí k indexu Jan Rauschert, výkonný ředitel českého Comtechu.

Podle studie Asociace komunikačních agentur, zveřejněné minulý týden, představovaly investice do reklamního prostoru v roce 2016 v ceníkových cenách zhruba 80,3 miliardy Kč, což představovalo 13% nárůst oproti předchozímu roku.