Xaver, Šlégr, Slováček, Ulm, Makrlíková i Zilvar. Do Rady ČT a rozhlasu chce 122 lidí

V březnu se bude volit šest nových radních České televize a dva radní Českého rozhlasu. Do televizní rady se hlásí patnáctkrát tolik lidí, než kolik je míst, do rozhlasové šestnáctkrát.

Luboš Xaver Veselý v aktuálním ze svých internetových živých vysílání

Luboš Xaver Veselý oznámil kandidaturu loni v jednom ze svých živých online vysílání

Do rad Českého televize a Českého rozhlasu kandiduje celkem 122 lidí. Do sněmovní volby šesti členů Rady ČT organizace přihlásilo 90 kandidátů a do volby dvou členů Rady Českého rozhlasu 32 adeptů. Přehled kandidátů na webu zveřejnila poslanecká sněmovna. Oprávněné organizace mohly předkládat návrhy kandidátů do pondělní půlnoci.

V prvním únorovém týdnu, konkrétně od úterý 4. do čtvrtka 6. února - uspořádá sněmovní volební výbor veřejné slyšení s kandidáty. Pokud poslanci dodrží současnou praxi, že každý kandidát dostane čtvrt hodiny, slyšení celkem zaberou 33 hodin čistého času. Volební výbor následně zúží počet nominantů tak, aby na jedno volné místo připadali vždy tři. V závěrečné volbě na plénu sněmovny se tak utká 18 kandidátů o místa v televizní radě a šest kandidátů o pozice v rozhlasové radě. Volba se má uskutečnit v březnu. Mandát šesti současných členů televizní rady a dvou členů rozhlasové rady skončí 26. března.

Patnáctičlenná Rada České televize a devítičlenná Rada Českého rozhlasu jsou orgány, jejichž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly těchto veřejnoprávních médií. Do jejich působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů těchto médií. Členové obou rad jsou voleni na šest let.

„Sledujme, jak se poslanecká sněmovna s dovolbou členů rad vypořádá, zda bude dodržovat zákon, který ukládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky volit tak, aby v Radě České televize byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Nebo budou poslanci pokračovat v zavedené praxi předem domluvené ‚volby‘ vysloužilých stranických trafikantů a odloženek?“ napsal předseda Filmového a televizního svazu (FITES) Martin Vadas.

Kdo všechno se hlásí

Svaz do volby navrhl do Rady České televize pětici kandidátů Vlastimil Venclík, Jan Svačina, Adam Černý, Helena Suková, Pavel Kačírek a podporuje i další dva kandidáty jiných navrhovatelů, a Jiří Králík, kterého navrhuje ARAS, a Jan Payne, pedagog etiky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kterého navrhuje Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Do Rady Českého rozhlasu FITES posílá dva kandidáty - spisovatele a scenáristu Pavla Kosatíka a spisovatele a historika Petra Placáka. Svaz je tak nejčastěji nominujícím subjektem.

Naopak nejvíc nominací na jednu osobu má Olga Lomová, která se nechala poslat do Rady ČT celkem 10 organizacemi, a Jiří Králík, který si sehnal podporu osmi institucí. Moderátor Lubomír Veselý známý jako Xaver je nominantem Centra pro občanské svobody, jehož předsedou je poslanec Václav Klaus mladší.

Kandidáti do Rady České televize

  kandidát/ka (podle příjmení) navrhující organizace
1. JUDr. Miroslav Augustin Klub českých turistů, odbor Pohoda Praha
2. Ing. Jan Bednář Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
3. Luboš Beniak Nadace Charty 77
4. Jakub Bielecki Tenisový klub Louny, z. s.
5. Roman Bradáč Metropolitní univerzita Praha
6. PaedDr. Eva Brožová Rytmus- od klienta k občanovi, o.p.s.
7. Mgr. Adam Černý FITES, z. s.
8. Mgr. Radovan Daněk Centrum Vysočina, o.p.s.
9. Ing. Tomáš Doležal Šance na návrat, z.s.
10. Bc. et Bc. Michal Doležel Tělocvičná jednota Sokol Brno I
11. Vratislav Dostál Tělocvičná jednota Sokol Brno I
12. PhDr. Ivan Douda 1.Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.
2. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
13. Jan Exner Idealisté. Cz, z.s.
14. Jan Foll Odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků
15. JUDr. Pavel Foltán Syndikát novinářů jížní Moravy
16. Bc. Martin Fryč Technická univerzita v Liberci
17. Martin Hausenblas Ústecká komunitní nadace
18. doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. Ekumenická akademie, z. s.
19. Mgr. Hana Hemzáčková Centrum Hájek z. ú.
20. MgA. Marek Hladký DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s.
21. Mgr. Zdeněk Holý Akademie múzických umění v Praze
22. Ing. Eva Hubková Český svaz včelařů, z.s.
23. Mgr. Pavel Chalupa Židovská liberální unie v České republice
24. Heřman Chromý Svobodu médiím! z.s.
25. PhDr. Petr Jedinák, Ph.D., MBA Šance na návrat, z.s.
26. Pavel Kačírek FITES, z. s.
27. Ing. Michal Klíma Federace židovských obcí v České republice
28. Bc. Eugenie Koblížková Život 90, z. ú.
29. Daniel Kolský Glopolis, o. p. s.
30. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Univerzita Karlova
31. Ing. Jiří Králík 1. Slovanská unie, z.s.,
2. Svět a divadlo, z.s.,
3. České centrum PENKLUBU,
4. Komba, z.s.,
5.Centrum pro kulturu a společnost, z.s.,
6. Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, z.s.,
7. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.,
8. Život 90, z.ú.
32. JUDr. Jaroslav Kravka Pétanque club Brněnští Draci, z.s.
33. Ing. Pavel Kysilka, CSc. Svaz průmyslu a dopravy České republiky
34. PhDr. Marína Landová, Ph.D. Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.
35. PhDr. Roman Lipčík SANANIM, z. ú.
36. Ing. Hana Lipovská Česká biskupská konference
37. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 1. DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s.
2. AFS, z.s.
3. Institut dokumentárního filmu
4. Předkladatelé Severu, z.s.
5. České centrum Mezinárodního PEN-Klubu
6. Obec Předkladatelů, z.s.
7. Síť pro rodinu, z. s.
8. Asociace spisovatelů, z. s.
9. APA - Asociace producentů v audiovizi
10. ARAS
38. Ing. Jiří Maceška Česko-izraelská smíšená obchodní komora
39. Ing. Bc. Dana Makrlíková Nadační fond Dům Umění
40. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
41. Mgr. Pavel Matocha 1. Spolek českých právníků Všehrd,
2. Šachový svaz České republiky, z.s.,
3. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.
42. Mgr. Richard Medek Unie armádních sportovních klubů ČR
43. Bc. Petr Meškán ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním pojištěním, z. ú.
44. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D. Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.
45. Mgr. Monika Mihaličková ROMEA, o. p. s.
46. Mgr. Libor Michálek, MPA 1. ARAS - Asociace režisérů. Scenáristů a dramaturgů,
2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z. s.
47. Ivo Mrázek Český klub zlatokopů
48. Ing. Jan Novák, MBA ARS MATROPOLIS zapsaný spolek
49. Lucie Frederika Groene Odkolek Spolek Sportovní kluk BASKETBAL Rokycany
50. Mgr. Jaromír Ostrý Krajská organizace Svazů důchodců ČR, p.s.
51. Petr Pánek Kulturní centrum Cooltour Ostrava, z. ú.
52. PhDr. Jaroslav Petr Výbor národní kultury, z.s.
53. Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky
54. doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. Akademie věd České republiky
55. Mgr. Jan Prokeš APA - Asociace producentů v audiovizi
56. Mgr. Roman Prorok DEBRA ČR, z.ú.
57. JUDr. Dagmar Raupachová Společnost Václava Morávka, z.s.
58. Mgr. David Rožek Národní stálá konference o bezpečnosti (NSKB), z.s.
59. Jan Rubeš Česká protipirátská únie
60. Mgr. Joel Ruml Českobratrská církev evangelická
61. Šimon Ryšavý 1. Press Centrum Brno,
2. Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti
62. Dr. Borek Severa APA - Asociace producentů v audiovizi
63. Mgr. Martin Schmarcz Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
64. Bc. Jan Schneider Idealisté. cz, z. s.
65. doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. Anglo-americká vysoká škola, z.ú.
66. Mgr. Marta Smolíková 1. Institut dokumentárního filmu,
2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z.s.
67. PhDr. Helena Suková FITES, z. s.
68. Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. Univerzita Karlova
69. Ing. Stanislav Staněk Komora auditorů České republiky
70. PhDr. Jan Svačina FITES, z. s.
71. Mgr. Martin Šimáček Platforma pro sociální bydlení, z.s.
72. Mgr. et Bc. Petr Šlechta Rytíří 21. století, z.s.
73. Jiří Šlégr HC LITVÍNOV Sportovní spolek
74. PhDr. Ilja Šmíd Vysoká škola ekonomická v Praze
75. Ing., Ing., arch. Petr Štěpánek, PhD. Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu
76. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
77. PhDr. Aleš Ulm APA - Asociace producentů v audiovizi
78. JUDr. Miroslav Uřičař 1. Asociace direct marketingu, e- commerce a zásilkového obchodu, z.s.,
2. Pražský spolek ochránců zvířat
79. PhDr. Jan Vaculík Svaz podnikatelů ve stavebnictví
80. Petr Vaďura Evangelická církev metodistická
81. Ing. Lada Vávrová Náruč, z. s.
82. Mgr.Vlastmil Venclík FITES, z. s.
83. Bc. Lubomír Veselý Centrum pro občanské svobody, z.s.
84. Mgr. Ing. Daniel Vodrážka Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání
85. PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů
86. PhDr. Jiří Závozda Každý koš pomáhá, z.s.
87. Mgr. Alena Zemančíková ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů
88. Ing. Radek Žádník Muzejní spolek Dobříšska, z. s.
89. PhDr. Milan Mostýn Nadační fond Projekt Nevina
90. Jaroslav Novák Nadační fond Projekt Nevina

Zdroj: Poslanecká sněmovny Parlamentu České republiky

Kandidáti do Rady Českého rozhlasu

  kandidát/ka (podle příjmení) navrhující organizace
1. Jan Bárta ADRA, o. p. s.
2. Mgr. Hana Dohnálková, dipl. um. Základní umělecká škola Dobřichovice
3. Jana Hradilková Nadace Via společně s Bílým kruhem bezpečí
4. MgA. Jiří Hromada Prague Pride z.s.
5. Mgr. Božena Jirků Nadace Jedličkova ústavu
6. JUDr. Pavel Kosatík Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
7. PhDr. Miroslav Krupička Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Křejčího
8. Ing. Roman Kučera Atletický klub Adama Sebastiána Helceleta, z. s.
9. Mgr. Ervín Kukuczka Církev československá husitská
10. Ing. Marek Lichtenberk yourchance o. p. s.
11. PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Československá obec legionářská, z. s.
12. RNDr. Markéta Mališová Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond)
13. MgA. Petr Michálek Zlínská křižovatka, z. s.
14. PhDr. Mgr. Salim Murad, Ph.D. POST BELLUM, o.p.s.
15. Petr Palovčík Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy
16. doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. 1. Česká lekařská společnost J.E. Purkyně, z. s.
2. ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů
17. Petr Placák Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
18. Mgr. Marek Pokorný Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s.
19. PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA Akademie věd České republiky
20. MgA. Antonín Slováček Svaz hudebníků České republiky
21. Bc. David Svoboda Český olympijský výbor
22. PhDr. Petr Šafařík 1. Iuridicum Remedium, z. s.
2. ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů
23. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Akademie věd České republiky
24. PhDr. Oldřich Šesták Občanská sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z. s.
25. PhDr. Ilja Šmíd Vysoká škola ekonomická v Praze
26. JUDr. Ivana Tothová Omnium, z. s.
27. Tomáš Trejbal TJ EME Mělník, z.s.
28. Jana Víchová 1. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z. s.
2. Klub přátel Věry Čáslavské, z. s.
29. Ladislav Vrchovský Spolek pro kulturní deník Ostravan. Cz
30. Zoša Vyoralová Česko-izraelská smíšená obchodní komora
31. MgA. Ondřej Zicha Svaz autorů a interpretů
32. Jan Zilvar Svaz autorů a interpretů

Zdroj: Poslanecká sněmovny Parlamentu České republiky