Young Lions 2019

Soutěž a tréninkový program pro mladé marketéry do 30 let se letos koná pojedenácté.

Česká delegace Young Lions v Cannes v roce 2018

Česká delegace Young Lions v Cannes v roce 2018

Prestižní soutěž a tréninkový program Young Lions pro mladé profesionály zabývající se komunikací značek proběhne poprvé v pěti kategoriích – Digital, Marketers, Media, PRPrint. Všechny kategorie se budou briefovat během jednoho dne v pátek 5. dubna. Třídenní Tréninkový program pro všechny medailisty proběhne 24. až 26. května a mimo jiné přiváží z Londýna. Vítězové pojedou na festival Cannes Lions, kde budou reprezentovat Česko ve světovém finále soutěže. Uzávěrka přihlášek je ve středu 27. března. Soutěžící musí být narozeni 21. června 1988 či později. Akce se koná v Impact Hubu v Praze.

Už pojedenácté pořádá Young Lions René Jež ze společnosti Lionhearted. Dvoučlenné týmy mají 24 hodin od vyslechnutí zadání po jeho zpracování. Zadání jsou zaměřena na charity, neziskové organizace nebo všeobecně prospěšné myšlenky. Podle typu kategorie jsou odlišné výstupy.

Loni Young Lions bylo oceněno ADC udělením Zlatého ohníčku Renému Ježovi, za přínos rozvoji oboru, a také organizátoři Cannes Lions ocenili Young Lions a Cannes in Prague stříbrnou medailí v soutěži reprezentantů festivalu. „Vzali jsme soutěž Young Lions a použili ji jako základ tréninkového programu, který rozvíjí tvořivost a touhu a schopnost účastníků vydávat ze sebe to nejlepší. Náš koncept #FromGoodtoGreat dnes slouží jako inspirace pro pořadatele v jiných zemích, a dokonce některé části, myslím tím teď konkrétně feedback sessions, inspirují přímo i pořadatele festivalu z Cannes,“ říká Jež.

Young Lions rozvíjí účastníky jak z hlediska profesního, tak osobnostního. Klíčovou součástí jsou zmiňované feedback sessions, kde porotci vysvětlují, díky čemu vybrali vítěze, a jsou připraveni rozebrat každou práci s každým účastníkem. „Tímto způsobem pomáháme mladým tvůrcům lépe přemýšlet, jak kreativně, tak kriticky. Chceme, aby vznikal dialog mezi porotci a účastníky a vedl všechny k tomu, vytvářet komunikační řešení, které fungují lépe,“ vysvětluje René Jež.

Samotná soutěž loni zavedla nový časový rozvrh, který se osvědčil – všechny kategorie se briefují v jednom dni, a to v pátek, a návrhy se odevzdávají v sobotu. V navazujícím týdnu je každý den věnovaný jedné kategorii – prezentacím, zasedání poroty a vyhlášení vítězů spojeném s feedback session. Tato změna vychází vstříc zejména potřebám menších agentur a účastníků, pro které je složité uvolnit se na více pracovních dní z práce. Soutěžícím by měla poskytnout větší klid na samotnou soutěž.