Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Young Lions: kategorie Media se věnuje srdci

Kampaň vznikající pro neziskovou společnost Loono řeší prevenci srdečních onemocnění.

Kategorie Media se účastní 24 týmů. Foto: Honza Marcinek, Lionhearted

Kategorie Media se účastní 24 týmů. Foto: Honza Marcinek, Lionhearted

Soutěžící v kategorii Media soutěže Young Lions mají za úkol připravit kampaň a novou komunikační platformu pro neziskovou společnost Loono, zaměřenou na prevenci vzniku nádorových onemocnění. Úkolem soutěžících je zaměřit kampaň na prevenci vzniku srdečních onemocnění a přimět netradičním způsobem mladé lidi, aby se zamysleli nad tím, zda své srdce vlastním životním stylem příliš nezatěžují. Do této kategorie se přihlásilo celkem 24 soutěžních týmů.

Nezisková organizace Loono vznikla v květnu roku 2014 s úkolem vzdělávat lidi v oblasti prevence onkologických onemocnění u žen i mužů a pomáhat onkologicky nemocným a jejich rodinám. Impulsem k jejímu založení byla osobní zkušenost s onkologickým onemocněním jedné ze zakladatelek. Čelny organizace jsou převážně studenti lékařských fakult. Odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie i praktického lékařství. Záštitu převzala 1. lékařská fakulta UK, kde většina mediků a zdravotních sester z Loono studuje. Koncem roku 2015 navíc Loono navázala spolupráci i se studenty mimopražských lékařských fakult, konkrétně v Plzni, v Brně a v Ostravě.

Úkolem kampaně je navázat na dosavadní komunikační projekt této organizace nazvaný #prsakoule, který se týkal prevence rakoviny prsu, varlat i jiných druhů nádorových onemocnění, a vytvořit pro ni novou platformu, která by mladé lidi ve věku od 18 do 30 let vedla k tomu, aby věnovali lásku a pozornost vlastnímu tělu i vlastnímu srdci. Kampaň by měla odstartovat k Mezinárodnímu dni srdce 29. září 2016, její rozpočet činí 50.000 Kč.

Kategorie Media se účastní 24 týmů. Foto: Honza Marcinek, Lionhearted

Kategorie Media se účastní 24 týmů. Foto: Honza Marcinek, Lionhearted


Kategorie Media se účastní 24 týmů. Foto: Honza Marcinek, Lionhearted

Kategorie Media se účastní 24 týmů. Foto: Honza Marcinek, Lionhearted