Young Lions: kategorii PR vyhrály Kalusová z Ogilvy a Kovandová z VMLY&R

Soutěž mladých kreativců do 31 let vyhlásila vítěze třetí z pěti svých letošních kategorií.

Martina Kalusová a Tereza Kovandová

Martina Kalusová a Tereza Kovandová

Letošní soutěž mladých kreativců Young Lions zná další vítěze. Kategorii PR vyhrála dvojice Martina Kalusová z Ogilvy a Tereza Kovandová z VMLY&R. Podle poroty, které předsedal Charlie Coney z Ogilvy PR, nejlépe vyřešily brief kampaně pro neziskovou organizaci Ergo Aktiv, z celkových 11 týmů v kategorii tak byly nejlepší. O druhé místo se dělí týmy agentur Publicis a Ogilvy. Třetí místo uděleno nebylo. Čestné uznání poroty si odnáší dvojice dívek z Plzeňského Prazdroje.

Young Lions 2022: výsledky kategorie PR

1. místo

Martina Kalusová (Ogilvy) a Tereza Kovandová (VMLY&R)

2. místo

Ondřej ŠvedaJana Pfeiferová (Publicis Groupe)

Karolína Kostková a Andrea Všetečková (Ogilvy)

Čestné uznání

Lucie Veselá a Anna Zmátlová (Plzeňský Prazdroj)

Porota kategorie PR

  • Charlie Coney, creative & strategy Officer UK & EMEA, Ogilvy PR
  • Zuzana Holá, head of communication & sustainability Vodafone Czech Republic
  • Pavel Jína, spokesperson & PR manager, Škoda Auto Czech Republic
  • Martina Kemrová, freelance communication expert
  • Dita Stejskalová, managing director, Ogilvy PR & Influence

Soutěž Young Lions je určena mladým profesionálům do 31 let (soutěžící musejí být narozeni 24. června 1990 a později). Letos probíhá její 14. ročník, tradičně v pěti kategoriích Digital, Marketers, Media, PR a Print. Celkový počet přihlášek je letos 88, což vyrovnává loňský rekord. Největší zájem měli soutěžící o kategorie Digital a Print (shodně 22 přihlášek), následují kategorie Media (21), Marketers (12) a PR (11).

Účastníci tvoří dvoučlenné týmy, které dostanou zadání vytvořit návrh kampaně, obvykle zaměřené na charity, neziskové organizace nebo obecně prospěšné myšlenky či programy CSR, a mají 24 hodin na jeho zpracování a odevzdání. Jejich úkolem je přijít s originálním (kreativním) řešením a následně ho v pěti minutách prezentovat odborné porotě. Celá soutěž probíhá v angličtině. Porota vybere vítěze a při Feedback Sessions porotci probírají, na základě čeho vybrali vítěze a jsou připraveni rozebrat každou práci s každým účastníkem se záměrem lépe kreativně i kriticky přemýšlet.

Všechny kategorie se letos briefovaly postupně v jednom dni, a to v pátek 1. dubna, návrhy se odevzdávaly v sobotu. V tomto týdnu probíhá každý den jedna kategorie – prezentace, vyhlášení výsledků a Feedback Sessions.

V minulosti mohli vítězové reprezentovat Česko ve světové soutěži Young Lions a jet na červnový festival Cannes Lions na Azurovém pobřeží ve Francii. „Zafinancovat takovou odměnu je extrémně finančně náročné a bez partnerů, kteří přispějí potřebnou částkou, to nejde. Proto tahle odměna v posledních dvou letech nebyla k dispozici,“ uvádí pořadatelská firma Lionhearted Reného Ježe. Letos díky GroupM, která se stala hlavním partnerem kategorie Digital, se to povedlo a vítězové aspoň této kategorie dostanou delegátské pasy na festival a budou moci reprezentovat. Světová soutěž letos bude online a proběhne už před festivalem.

VMLY&R Prague hledá lidi na pozici