Young Lions přidají kategorie PR a Marketers

Desátý ročník národního kola soutěže kreativců do 30 let proběhne v pěti kategoriích.

Termíny letošního národního kola Young Lions v Česku

Termíny letošního národního kola Young Lions v Česku

Soutěž pro mladé tvůrce reklamy Young Lions přináší letos přináší několik novinek. Poprvé se bude soutěžit v pěti kategoriích – byla přidána kategorie PR a poprvé proběhne i kategorie Marketers, v minulosti už plánovaná, ale nakonec neuskutečněná. Kategorie PR vzniká péčí Alžběty Fridrichové z agentury Adison, která je také jejím partnerem. Kategorie Cyber se nově zve Digital. Změny budou i v kategoriích Print a Media.

Kategorie Young Lions 2018

Digital

Kategorie Cyber transformuje na Digital a tím se otevírá mnohem širšímu počtu účastníků. Místo návrhu kreativní kampaně v sociálních sítích se odevzdává návrh kreativní kampaně využívají digitální prostředí.

Print

K vytvořenému inzerátu se nově píše i vysvětlení popisující kontext, insight a strategii.

Media

K navrhované inovativní komunikační strategii, vyjádřené v prezentaci na 10 slidů v PowerPointu, přibývá psané vysvětlení na maximálně 450 slov popisující kreativní myšlenku/insight, strategii a exekuci. Soutěžící následně mají pět minut na prezentaci před porotou a pět minut na dotazy poroty.

Marketers

Účastníci mají za úkol použít svou značku/firmu a navrhnout nový produkt nebo službu, který řeší výzvu briefované organizace. Na tomto základě zpracují prezentaci na deset slidů a jednostránkový brief na kampaň pro tento produkt nebo službu. Pak jdou také na pět minut před porotu.

PR

Soutěžící mají za úkol navrhnout PR kampaň a odevzdat prezentaci na deset slidů a psané vysvětlení v rozsahu maximálně 450 slov popisující kreativní myšlenku, strategii a exekuci. Následně také prezentují před porotou.

Dál - všechny kategorie se budou briefovat během jednoho dne, v pátek 13. dubna. Návrhy se následně budou odevzdávat v sobotu. V navazujícím týdnu bude každý den věnovaný jedné kategorii – prezentacím, zasedání poroty a vyhlášení vítězů. Tato změna vychází vstříc zejména potřebám menších agentur a účastníků, pro které je složité uvolnit se na víc pracovních dní z práce. Soutěžícím by měla poskytnout větší klid na samotnou soutěž.

Zůstává, že týmy ve všech kategoriích budou dvoučlenné a že na vypracování soutěžní kampaně mají 24 hodin od zadání. Porotci jim pak vysvětlí svůj výběr na takzvaných feedback sessions. „Tak pomáháme mladým tvůrcům lépe přemýšlet - jak kreativně, tak kriticky. Chceme, aby vznikal dialog mezi porotci a účastníky a vedl všechny k tomu, vytvářet komunikační řešení, jež fungují lépe,“ říká René Jež, který ve své firmě Lionhearted soutěž Young Lions pořádá.

Soutěžící musí být narozeni 22. června 1987 a později. Hlásit se mohou přes web, uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 29. března. České kolo soutěže proběhne 13. až 20. dubna, celá akce se koná v Impact Hubu v Praze. Tréninkový kemp pro oceněné Winners Camp pak bude od 25. do 27. května, rozšiřuje se tak na tři dny. Vítězové budou reprezentovat Česko ve světovém finále v Cannes, které se koná jako součást nejvýznamnějšího festivalu kreativity Cannes Lions. Letošní ročník proběhne od 18. do 22. června.