Z bonbónů Češi nejvíc znají Bon Pari, nejvíc kupují značku Tic Tac

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z června 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek bonbónů a lízátek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek bonbónů a lízátek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek bonbónů a lízátek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek bonbónů a lízátek podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Bonbóny či lízátka nakupuje aspoň občas 73 % Čechů, při průměrném nákupu utratí 53 Kč. Hlavní roli při rozhodování hraje nejčastěji chuť, cena a značka. Nejvíc si lidé vybavují značky Bon Pari, Chupa Chups a Haribo. Češi nejčastěji kupují gumové bonbóny, bonbóny pro osvěžení dechu, sladkosti pro děti a tvrdé bonbóny na cucání.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v červnu 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 13. do 18. června 2019 na vzorku 508 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,49 až 2,26.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky bonbónů či lízátek znáte nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Jako první dotázané nejčastěji napadla značka Bon Pari, která dosáhla celkové spontánní znalosti 43 %. S odstupem znají respondenti také značky Chupa Chups (26 %), Haribo (26 %), Jojo (21 %) a Hašlerky (11 %).

Které z následujících značek bonbónů či lízátek znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Hašlerky, kterou uvedlo 98 % dotázaných. V závěsu za ní se umístily značky Tic Tac (97 %), Mentos (94 %), Halls (94 %) a Haribo (93 %). Bonbóny Mentos, Halls a Haribo znají více ženy.

Nakupujete aspoň občas bonbóny či lízátka?

 • Bonbóny či lízátka nakupují aspoň občas téměř tři čtvrtiny dotázaných, častěji ženy (78 %), ve věku mezi 35 a 44 lety (82 %) a s vysokoškolským vzděláním (77 %).

Které značky bonbónů či lízátek nakupujete? 

 • Lidé, kteří aspoň občas nakupují bonbóny či lízátka a znají aspoň nějakou značku, kupují Tic Tac ve více než polovině případů (57 %), skoro stejně jako Haribo (56 %). Bonbóny Jojo kupuje 53 % dotázaných, Mentos 46 %. Hašlerky sice měly nejvyšší podpořenou znalost, ale kupuje je jen 43 % Čechů. Zatímco Tic Tac je oblíbená především mezi muži, Haribo, Jojo a Mentos vedou zase u nejmladších respondentů ve věku 15 až 34 let.

Kolik zhruba utratíte za bonbóny či lízátka v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí spotřebitelé za bonbóny a/nebo lízátka průměrně 53 Kč. Nejvíce za tuto kategorii utrácejí lidé se základním nebo středním vzděláním bez maturity, kteří platí v průměru 61 Kč.

Kde obvykle nakupujete bonbóny či lízátka? 

 • Nejčastěji lidé nakupují bonbóny a lízátka v supermarketech (79 %) a v běžných obchodech (43 %), kam pro ně chodí zejména lidé bydlící na vesnici a lidé se základním a středním vzděláním bez maturity.

Jak často nakupujete bonbóny či lízátka?

 • Jednou měsíčně nakupuje bonbóny či lízátka 39 % dotázaných, téměř čtvrtina (23 %) pak jednou týdně. To, že nakupují bonbóny či lízátka jednou měsíčně tvrdili nejvíce spotřebitelé z Prahy a Středočeského kraje (47 %). Jednou týdně kupují bonbóny či lízátka častěji muži (29 %) než ženy ( 19 %) a také lidé z Moravy (28%).

Nakupujete bonbóny či lízátka v nějakém období v roce častěji?

 • Čtvrtina respondentů nakupuje bonbóny či lízátka v nějakém období v roce častěji.

V jakém období nakupujete bonbóny či lízátka častěji?

 • Kvůli nízkému počtu odpovídajících na tuto otázku nelze její výstupy interpretovat.

Při jaké příležitosti bonbóny či lízátka nakupujete nejčastěji?

 • Pro třetinu Čechů (70 %) je nejčastější příležitostí nákupu bonbónů či lízátek chuť. Až 28 % konzumentů je nakupuje pro děti nebo jen tak na doma. Na chuť si kupují bonbóny a lízátka nejčastěji nejmladší respondenti (46 %), kvůli dětem je nejčastěji kupuje věková kategorie 35 až 44 let (42 %) a jen tak na doma je nakupují respondenti se základním nebo středním vzděláním bez maturity (38 %).

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu bonbónů či lízátek? Vyberte prosím maximálně 3 nejdůležitější faktory.

 • Při nákupu bonbónů či lízátek se řídí respondenti hlavně chutí (70 %) a cenou (51 %). Více než pětina dotázaných zvažuje značku, velikost balení a složení. Cenu (60 %) a velikost balení (27 %) řeší nejčastěji z věkových kategorií ti nejmladší, na značku se dívají respondenti starší 35 let (28 %). Složení sledují častěji vysokoškoláci (30 %).

Jaký typ bonbónů či lízátek nakupujete nejčastěji?

 • Téměř třetina Čechů (33 %) uvádí, že nejčastěji nakupuje želatinové bonbóny. Bonbóny pro osvěžení dechu nejčastěji nakupuje každý pátý (20 %), bonbóny pro děti pak nejčastěji nakupuje 14 % lidí.

Pro koho obyvykle kupujete bonbóny či lízátka?

 • Více než dvě třetiny (72 %) spotřebitelů kupuje bonbóny či lízátka aspoň občas pro sebe. Aspoň občas kupuje bonbóny či lízátka pro své děti téměř 58 % respondentů. Partnerovi aspoň občas koupí bonbóny či lízátka téměř polovina dotázaných (49 %), příbuzným téměř 40 % a pro přátele bonbóny či lízátka nakupuje aspoň pouze třetina dotázaných (35 %).

Co podle Čechů online vystihuje dané značky

Hašlerky

 • O značce Hašlerky si lidé myslí, že je známá, česká a kvalitní.

Tic Tac

 • Podle respondentů je značka charakteristická tím, že je známá, chutná a stojí za tu cenu.

Mentos

 • Značku Mentos respondenti označují za známou, chutnou a kvalitní.

Halls

 • Halls lidé vnímají jako známou, chutnou a kvalitní.

Haribo

 • Značku Haribo lidé považují za známou, vhodnou pro děti a chutnou.

Jojo

 • Značka Jojo je podle respondentů známá, pro děti a chutná.

Chupa Chups

 • Lízátka a bonbóny od Chupa Chups Češi označují jako známé, pro děti a chutné.

Nimm2

 • O bonbónech Nimm2 si lidé myslí, že jsou pro děti, známé a chutné.

Ricola

 • Značka Ricola je podle dotazovaných charakteristická tím, že je kvalitní, známá a drahá.

Werther’s Original

 • Značka Werther’s Original je podle českých spotřebitelů typická tím, že je známá, kvalitní a chutná.

Odbyt a tržby meziročně stagnují

Podle agentury Nielsen nakoupili Čeští spotřebitelé ve sledovaném období 15,2 milionu kilogramů bonbónů a lízátek za téměř 3 miliardy Kč. Nákup tak oproti předchozímu roku klesl o 0,2 %, tržby jsou naopak o půl procenta vyšší.

Nejprodávanějším typem jsou měkké bonbóny, které tvoří 63 %, druhým typem jsou tvrdé bonbóny se čtvrtinovým objemovým podílem. Třetí příčku mají lízátka, ta však tvoří pouze 3 % na objemu prodeje. Největší meziroční nárůst prodeje o 26 % zaznamenaly marshmallows, které jsou však celkově míň populárním typem. Další minoritní segmenty jsou bonbóny na kašel, toffee či fudge.    

Ve sledovaném měsíci červnu 2019, kdy průzkum proběhl, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie bonbónů a lízátek podle dat z Ad Intel celkem 48,7 milionů Kč. Dominantním mediatypem byla televize (45,6 milionu Kč), doplňkovými out-of-home (1,6 milionu Kč), internet (0,9 milionu Kč) a tisk (0,6 milionu Kč). První místo v hodnotě reklamního prostoru obsadila značka Mentos s 20,5 milionu Kč, která svou inzerci umístila do televize (19,5 milionu), internetu (0,7 milionu) a tisku (0,4 milionu).