Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Z festivalů se nejvíc vybaví Staropramen, Gambrinus a Kofola

Z letních festivalů jsou mezi lidmi nejoblíbenější Hrady CZ, Colours of Ostrava a filmové Vary, zjistil výzkum Nielsen Admosphere v rámci Českého národního panelu.

Cirk Kofola na festivalu

Cirk Kofola na jednom z letních festivalů

Léto je období open air festivalů, které dávají značkám příležitost oslovit lidi v místě, kde tráví volný čas. Některý z letních festivalů navštívilo nebo plánuje ještě navštívit 45 % internetové populace. Necelá třetina respondentů si pak vybavuje nějakou značku nebo firmu spojenou s letními festivaly. 

Ukázal to pro Médiář exkluzivně připravený výzkum agentury Nielsen Admosphere v rámci projektu Český národní panel. V něm jsme zjišťovali, které letní festivaly jsou mezi lidmi nejoblíbenější, jaké komerční značky si s nimi spojují a jak toto spojení hodnotí.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Konkrétní značky si s festivaly spojují zejména mladí lidé do 24 let (53 %) a vysokoškolsky vzdělaní (47 %). O něco víc ženy (34 %) než muži (27 %). Dominují značky nápojů, především piv, limonád a energetických drinků. Mimo tento segment se do popředí dostaly ještě Česká spořitelna, T-Mobile, ČEZ, Evropa 2 a Agrofert. Nejvíce jsou ke značkám vnímaví lidé z Karlovarského kraje (51 %), Plzeňského kraje (38 %) a Prahy (36 %).

Jaké značky nebo firmy komerčně spjaté s letními festivaly si vybavujete?

Odpovídali ti, kteří si vybavují nějaké značky nebo firmy.

 1. Staropramen 23 %
 2. Gambrinus 17 %
 3. Kofola 12 %
 4. Radegast 9 %
 5. Redbull 8 %
 6. Česká spořitelna 8 %
 7. Mattoni 7 %
 8. Budvar 6 %
 9. T-Mobile 6 %
 10. ČEZ 4 %
 11. Coca-Cola 3 %
 12. Evropa 2 3 %
 13. Rudolf Jelínek 3 %
 14. Krušovice 3 %
 15. Zubr 3 %
 16. Agrofert 3 %
 • jiné 57 %
 • nevím 1 %

Sponzoring na festivalech lidem nevadí

Ti, kteří si nějaké značky nebo firmy komerčně spojené s festivaly vybavují, nejčastěji na toto spojení nemají vyhraněný názor (72 %), 42 % dotázaných se takové komerční spojení líbí, pouze 4 % respondentů vadí.

Jak vnímáte komerční spojení značek s festivaly?

Odpovídali ti, kteří si vybavují nějaké značky nebo firmy.

 • Líbí se mi 42 %
 • Vadí mi 4 %
 • Je mi to jedno 72 %

Festivaly nejvíc lákají mladé lidi a ženy

Letní festivaly navštěvují nejvíce lidé do 24 let (60 %), nejméně pak lidé nad 55 let (28 %). Častěji na letní festivaly zavítají ženy (51 %) než muži (39 %), dále pak lidé se středoškolským (51 %) a vysokoškolským vzděláním (53 %). Podle místa bydliště pak na open air festivaly jezdí nejčastěji lidé z Karlovarského kraje (80 %), Jihočeského kraje (63 %) Prahy (57 %) a Plzeňského kraje (53 %) .

Kolik lidí navštívilo nebo plánuje letos navštívit letní festival

Podle věkových skupin, odpovídal celý vzorek.

 • 15-24 let 60 %
 • 24–34 let 50 %
 • 35–44 let 44 %
 • 45–54 let 47 %
 • 55 let a více 28 %

Podle vzdělání, odpovídal celý vzorek.

 • ZŠ/SŠ bez maturity 33 %
 • SŠ s maturitou 51 %
 • VŠ/VOŠ 53 %

K festivalům, které lidé nejvíc navštěvují nebo je plánují navštívit, patří Hrady CZ, Colours of Ostrava a Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.

Jaké letní festivaly jste navštívil/a nebo plánujete tento rok navštívit?

Odpovídali ti, kteří navštívili nebo plánují tento rok navštívit letní festival.

 1. Hrady CZ (České hrady, Moravské hrady) 19 %
 2. Colours of Ostrava 10 %
 3. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 8 %
 4. Masters of Rock (Vizovice) 6 %
 5. Benátská noc (Liberec) 6 %
 6. Rock for People (Hradec Králové, Plzeň) 6 %
 7. Letní shakespearovské slavnosti (Praha) 4 %
 8. Majáles 3 %
 9. Natruc (Kolín) 2%
 10. Votvírák (Milovice) 2%
 11. Mácháč 2%
 12. Open Air Festival Trutnov 2%
 13. Sázavafest 2%
 14. Okoř 2%
 • jiné 59 %
 • nevím 2 %

O výzkumu

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research. Terénní sběr dat proběhl v době od 15. do 16. 7. 2015 na vzorku 501 respondentů. Cílovou skupinu představuje internetová populace starší 15 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.