Z nominací do Rady ČT vyřazeni čtyři kandidáti

Monika Mihaličková, Milan Mostýn, Ivo MrázekJaroslav Novák známý jako Večerníček nakonec nebudou mít šanci stát se členy Rady České televize. Mihalčíkovou nominovala organizace Romea, podle ČT se nominace sama nominovaná zřekla. O vyřazení Mostýna a Nováka, asistenta místopředsedy poslanecké sněmovny za SPD Tomia Okamury, rozhodl legislativní odbor poslanecké sněmovny. „Navrhl je totiž spolek [Nadační fond Projekt Nevina - pozn. red.], který vznikl až po uzávěrce přihlášek,“ uvedla ČTMrázek uvedl, že ho nominoval Český klub zlatokopů, jeho předseda o tom ale podle Deníku N nevěděl.

Bez čtyř vyřazených je konečný počet nominantů do Rady ČT 86. Počet nominantů do Rady Českého rozhlasu zůstává 32. Všichni se představí od 4. do 6. února poslancům při veřejném slyšení na volebním výboru, poslanci pak výběr zúží na trojnásobek volných míst v radách - v Radě ČT je to šest pozic, v Radě Českého rozhlasu dvě. O nových radních má hlasovat sněmovna na plénu v březnu.

Kandidáti do Rady České televize

  kandidát/ka (podle příjmení) navrhující organizace
1. JUDr. Miroslav Augustin Klub českých turistů, odbor Pohoda Praha
2. Ing. Jan Bednář Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
3. Luboš Beniak Nadace Charty 77
4. Jakub Bielecki Tenisový klub Louny, z. s.
5. Roman Bradáč Metropolitní univerzita Praha
6. PaedDr. Eva Brožová Rytmus- od klienta k občanovi, o.p.s.
7. Mgr. Adam Černý FITES, z. s.
8. Mgr. Radovan Daněk Centrum Vysočina, o.p.s.
9. Ing. Tomáš Doležal Šance na návrat, z.s.
10. Bc. et Bc. Michal Doležel Tělocvičná jednota Sokol Brno I
11. Vratislav Dostál Tělocvičná jednota Sokol Brno I
12. PhDr. Ivan Douda 1.Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.
2. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
13. Jan Exner Idealisté. Cz, z.s.
14. Jan Foll Odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků
15. JUDr. Pavel Foltán Syndikát novinářů jížní Moravy
16. Bc. Martin Fryč Technická univerzita v Liberci
17. Martin Hausenblas Ústecká komunitní nadace
18. doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. Ekumenická akademie, z. s.
19. Mgr. Hana Hemzáčková Centrum Hájek z. ú.
20. MgA. Marek Hladký DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s.
21. Mgr. Zdeněk Holý Akademie múzických umění v Praze
22. Ing. Eva Hubková Český svaz včelařů, z.s.
23. Mgr. Pavel Chalupa Židovská liberální unie v České republice
24. Heřman Chromý Svobodu médiím! z.s.
25. PhDr. Petr Jedinák, Ph.D., MBA Šance na návrat, z.s.
26. Pavel Kačírek FITES, z. s.
27. Ing. Michal Klíma Federace židovských obcí v České republice
28. Bc. Eugenie Koblížková Život 90, z. ú.
29. Daniel Kolský Glopolis, o. p. s.
30. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. Univerzita Karlova
31. Ing. Jiří Králík 1. Slovanská unie, z.s.,
2. Svět a divadlo, z.s.,
3. České centrum PENKLUBU,
4. Komba, z.s.,
5.Centrum pro kulturu a společnost, z.s.,
6. Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, z.s.,
7. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.,
8. Život 90, z.ú.
32. JUDr. Jaroslav Kravka Pétanque club Brněnští Draci, z.s.
33. Ing. Pavel Kysilka, CSc. Svaz průmyslu a dopravy České republiky
34. PhDr. Marína Landová, Ph.D. Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.
35. PhDr. Roman Lipčík SANANIM, z. ú.
36. Ing. Hana Lipovská Česká biskupská konference
37. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 1. DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s.
2. AFS, z.s.
3. Institut dokumentárního filmu
4. Předkladatelé Severu, z.s.
5. České centrum Mezinárodního PEN-Klubu
6. Obec Předkladatelů, z.s.
7. Síť pro rodinu, z. s.
8. Asociace spisovatelů, z. s.
9. APA - Asociace producentů v audiovizi
10. ARAS
38. Ing. Jiří Maceška Česko-izraelská smíšená obchodní komora
39. Ing. Bc. Dana Makrlíková Nadační fond Dům Umění
40. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
41. Mgr. Pavel Matocha 1. Spolek českých právníků Všehrd,
2. Šachový svaz České republiky, z.s.,
3. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.
42. Mgr. Richard Medek Unie armádních sportovních klubů ČR
43. Bc. Petr Meškán ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním pojištěním, z. ú.
44. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D. Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.
45. Mgr. Libor Michálek, MPA 1. ARAS - Asociace režisérů. Scenáristů a dramaturgů,
2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z. s.
46. Ing. Jan Novák, MBA ARS MATROPOLIS zapsaný spolek
47. Lucie Frederika Groene Odkolek Spolek Sportovní kluk BASKETBAL Rokycany
48. Mgr. Jaromír Ostrý Krajská organizace Svazů důchodců ČR, p.s.
49. Petr Pánek Kulturní centrum Cooltour Ostrava, z. ú.
50. PhDr. Jaroslav Petr Výbor národní kultury, z.s.
51. Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky
52. doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. Akademie věd České republiky
53. Mgr. Jan Prokeš APA - Asociace producentů v audiovizi
54. Mgr. Roman Prorok DEBRA ČR, z.ú.
55. JUDr. Dagmar Raupachová Společnost Václava Morávka, z.s.
56. Mgr. David Rožek Národní stálá konference o bezpečnosti (NSKB), z.s.
57. Jan Rubeš Česká protipirátská únie
58. Mgr. Joel Ruml Českobratrská církev evangelická
59. Šimon Ryšavý 1. Press Centrum Brno,
2. Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti
60. Dr. Borek Severa APA - Asociace producentů v audiovizi
61. Mgr. Martin Schmarcz Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
62. Bc. Jan Schneider Idealisté. cz, z. s.
63. doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. Anglo-americká vysoká škola, z.ú.
64. Mgr. Marta Smolíková 1. Institut dokumentárního filmu,
2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z.s.
65. PhDr. Helena Suková FITES, z. s.
66. Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. Univerzita Karlova
67. Ing. Stanislav Staněk Komora auditorů České republiky
68. PhDr. Jan Svačina FITES, z. s.
69. Mgr. Martin Šimáček Platforma pro sociální bydlení, z.s.
70. Mgr. et Bc. Petr Šlechta Rytíří 21. století, z.s.
71. Jiří Šlégr HC LITVÍNOV Sportovní spolek
72. PhDr. Ilja Šmíd Vysoká škola ekonomická v Praze
73. Ing., Ing., arch. Petr Štěpánek, PhD. Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu
74. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
75. PhDr. Aleš Ulm APA - Asociace producentů v audiovizi
76. JUDr. Miroslav Uřičař 1. Asociace direct marketingu, e- commerce a zásilkového obchodu, z.s.,
2. Pražský spolek ochránců zvířat
77. PhDr. Jan Vaculík Svaz podnikatelů ve stavebnictví
78. Petr Vaďura Evangelická církev metodistická
79. Ing. Lada Vávrová Náruč, z. s.
80. Mgr.Vlastmil Venclík FITES, z. s.
81. Bc. Lubomír Veselý Centrum pro občanské svobody, z.s.
82. Mgr. Ing. Daniel Vodrážka Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání
83. PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů
84. PhDr. Jiří Závozda Každý koš pomáhá, z.s.
85. Mgr. Alena Zemančíková ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů
86. Ing. Radek Žádník Muzejní spolek Dobříšska, z. s.

Zdroj: Poslanecká sněmovny Parlamentu České republiky

Rozpis veřejných slyšení kandidátů do mediálních rad

jméno kandidáta čas slyšení
4. února
Rada Českého rozhlasu
Jan Bárta 8.00-8.15
Mgr. Hana Dohnálková, dipl. um. 8.15-8.30
Jana Hradilková 8.30-8.45
MgA. Jiří Hromada 8.45-9.00
Mgr. Božena Jirků 9.00-9.15
JUDr. Pavel Kosatík 9.15-9.30
PhDr. Miroslav Krupička 9.30-9.45
Ing. Roman Kučera 9.45-10.00
Mgr. Ervín Kukuczka 10.00-10.15
Ing. Marek Lichtenberk 10.15-10.30
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. 10.30-10.45
RNDr. Markéta Mališová 10.45-11.00
MgA. Petr Michálek 11.00-11.15
PhDr. Mgr. Salim Murad, Ph.D. 11.15-11.30
doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. 11.30-11.45
Petr Placák 11.45-12.00
Obědová pauza
Mgr. Marek Pokorný 13.00-13.15
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA 13.15-13.30
MgA. Antonín Slováček 13.30-13.45
Bc. David Svoboda 13.45-14.00
PhDr. Petr Šafařík 14.00-14.15
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 14.15-14.30
PhDr. Oldřich Šesták 14.30-14.45
PhDr. Ilja Šmíd 14.45-15.00
JUDr. Ivana Tothová 15.00-15.15
Tomáš Trejbal 15.15-15.30
Jana Víchová 15.30-15.45
Ladislav Vrchovský 15.45-16.00
Zoša Vyoralová 16.00-16.15
MgA. Ondřej Zicha 16.15-16.30
Jan Zilvar 16.30-16.45
Petr Palovčík 16.45-17.00
Rada České televize
JUDr. Miroslav Augustin 17.00 – 17.15
Ing. Jan Bednář 17.15 – 17.30
PhDr. Ilja Šmíd 17.30 – 17.45
Luboš Beniak 17.45 – 18.00
Jakub Bielecki 18.00 – 18.15
Roman Bradáč 18.15 – 18.30
PaedDr. Eva Brožová 18.30 – 18.45
Mgr. Martin Šimáček 18.45 – 19.00
5. února
Ing. Radek Žádník 8.00-8.15
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 8.15-8.30
Mgr. Radovan Daněk 8.30-8.45
Ing. Tomáš Doležal 8.45-9.00
Bc. et Bc. Michal Doležel 9.00-9.15
Vratislav Dostál 9.15-9.30
PhDr. Ivan Douda 9.30-9.45
Jan Exner 9.45-10.00
Jan Foll 10.00-10.15
JUDr. Pavel Foltán 10.15-10.30
Bc. Martin Fryč 10.30-10.45
Martin Hausenblas 10.45-11.00
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 11.00-11.15
Mgr. Hana Hemzáčková 11.15-11.30
MgA. Marek Hladký 11.30-11.45
Mgr. Zdeněk Holý 11.45-12.00
Obědová pauza
Ing. Eva Hubková 13.00-13.15
Ing. Pavel Kysilka, CSc. 13.15-13.30
Heřman Chromý 13.30-13.45
PhDr. Petr Jedinák, Ph.D., MBA 13.45-14.00
Pavel Kačírek 14.00-14.15
Ing. Michal Klíma 14.15-14.30
Bc. Eugenie Koblížková 14.30-14.45
Daniel Kolský 14.45-15.00
Jiří Šlégr 15.00-15.15
Ing. Jiří Králík 15.15-15.30
JUDr. Jaroslav Kravka 15.30-15.45
Mgr. Pavel Chalupa 15.45-16.00
PhDr. Marína Landová, Ph.D. 16.00-16.15
PhDr. Roman Lipčík 16.15-16.30
Ing. Hana Lipovská 16.30-16.45
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 16.45-17.00
Ing. Jiří Maceška 17.00 – 17.15
Ing. Bc. Dana Makrlíková 17.15 – 17.30
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. 17.30 – 17.45
Mgr. Pavel Matocha 17.45 – 18.00
Mgr. Richard Medek 18.00 – 18.15
Bc. Petr Meškán 18.15 – 18.30
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D. 18.30 – 18.45
Mgr. Roman Prorok 19.00 – 19.15
6. února
Ing. Jan Novák, MBA 8.30-8.45
Lucie Frederika Groene Odkolek 9.00-9.15
Mgr. Jaromír Ostrý 9.15-9.30
Petr Pánek 9.30-9.45
PhDr. Jaroslav Petr 9.45-10.00
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. 10.00-10.15
Mgr. Jan Prokeš 10.15-10.30
Mgr. Libor Michálek, MPA 10.30-10.45
JUDr. Dagmar Raupachová 10.45-11.00
Mgr. David Rožek 11.00-11.15
Jan Rubeš 11.15-11.30
Mgr. Joel Ruml 11.30-11.45
Šimon Ryšavý 11.45-12.00
Obědová pauza
Dr. Borek Severa 13.00-13.15
Mgr. Martin Schmarcz 13.15-13.30
Bc. Jan Schneider 13.30-13.45
doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. 13.45-14.00
Marta Smolíková 14.00-14.15
PhDr. Helena Suková 14.15-14.30
Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. 14.30-14.45
Ing. Stanislav Staněk 14.45-15.00
PhDr. Jan Svačina 15.00-15.15
Mgr. Adam Černý 15.15-15.30
Mgr. et Bc. Petr Šlechta 15.30-15.45
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 15.45-16.00
Ing. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. 16.00-16.15
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. 16.15-16.30
PhDr. Aleš Ulm 16.30-16.45
JUDr. Miroslav Uřičař 16.45-17.00
PhDr. Jan Vaculík 17.00 – 17.15
Petr Vaďura 17.15 – 17.30
Ing. Lada Vávrová 17.30 – 17.45
Mgr. Vlastimil Venclík 17.45 – 18.00
Bc. Lubomír Veselý 18.00 – 18.15
Mgr. Ing. Daniel Vodrážka 18.15 – 18.30
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 18.30 – 18.45
PhDr. Jiří Závozda 18.45 – 19.00
Mgr. Alena Zemančíková 19.00 – 19.15

Zdroj: Poslanecká sněmovny Parlamentu České republiky