Renata Týmová: Z Novy mě vyhodili, protože jsem prý nehájila ředitele

Třistamilionový tendr na provozovatele měření sledovanosti televize na dalších pět let stál šéfku výzkumu televize Nova Renatu Týmovou místo. Proč, to popisuje v rozhovoru pro Médiář.cz.

Asociace televizních organizací (ATO), sdružující jako řádné členy ČT, Novu, Primu a Asociaci komunikačních agentur (AKA), si před týdnem vybrala, že sledovanost má dalších pět let měřit společnost Mediaresearch. Ta se má stát vítězem veřejné zakázky na léta 2013 až 2017 v hodnotě 300 milionů Kč.

To bylo v pondělí 19. září, už v pátek 16. září ale přišla o místo šéfka výzkumu televize Nova Renata Týmová. Televize Nova jako jediná neodsouhlasila na doporučení hodnotící komise vybrat Mediaresearch. Týmová byla jedním ze dvou zástupců Novy v hodnotící komisi. Nova její propuštění veřejně nevysvětlila, propuštěná Renata Týmová o něm mluvila s Médiářem.

Proč vás Nova vyhodila?

Pracuji na zkrácený úvazek, pátky bývám doma. V pátek 16. září mi volala asistentka generálního ředitele, abych se okamžitě dostavila do televize, což jsem odmítla, protože jsem měla nemocné dítě. Tlačili na mě a tak jsem souhlasila s návštěvou Štepána Peichla, vedoucího právního oddělení, a Radmily Jirkovské, vedoucí personálního oddělení, u mě doma. Dorazili asi půl hodiny před polednem a  předali mi k podpisu žádost o vzdání se členství v hodnotící komisi probíhající veřejné zakázky projektu elektronického měření sledovanosti televizního vysílání.  Na to jsem nepřistoupila, protože jsem si nebyla vědoma, že bych jednala v rozporu s právními předpisy.

Proč vás žádali o odchod z komise?

V poledne mi řekli, že jednatelé CET 21 ve mne ztratili důvěru. Pozdě večer k nám domů přijela paní Jirkovská znovu a předala mi okamžité skončení pracovního poměru, protože prý jsem se odmítla vzdát členství v hodnotící komisi, a protože jsem údajně nejednala v souladu s legitimními zájmy a očekáváním zaměstnavatele během jednání metodologické komise dne 9. září, kde byla napadána role generálního ředitele a já jsem se ho prý nezastala.

Co se stalo? Jak vím, vedení Novy vám vyčítalo, že jste „nehlásila“ všechno, co a jak se na metodologické komisi dělo, a že jste to „nehlásila“ včas.

Ale co jsem měla dělat víc? Jakmile jsem obdržela schválený zápis, o který jsem  jednatelku ATO několikrát žádala, obratem jsem ho poslala generálnímu řediteli. A navíc jsem jej před tím ústně informovala o stanoviscích jednotlivých členů.

Technická vsuvka: metodologická komise zasedala v pátek 9. září, zápis a další informace jste vedení předala kdy?

Komise zasedala v pátek 9. září, zápis jsem vedení předala obratem po rozeslání finální verze zápisu, a to v úterý 13. září.

Předpokládám, že takhle jste to říkala i při diskusi se zástupci zaměstnavatele u sebe doma. Jak reagovali?

Jejich reakce v pátek (16. září – pozn. red.) byla, že jednatelé společnosti žádají, abych podepsala rezignaci. Zároveň mi byla vyslovena nedůvěra, že bych neměla od pondělí zastupovat CET 21 v metodologické komisi ATO a ve SPIR.

Proč byl pan Andruško napadán?

Text z jednání metodologické komise už byl zveřejněn (citovala z něj, viz další věta, s odkazem na nejmenovaný zdroj MF Dnes – pozn. red.). Zaznělo tam, že tlak, který generální ředitel CET 21 vyvíjí a způsob, jakým jedná, je šokující. Já ani kolega Václav Prejzek (druhý zástupce CET 21 v hodnotící komisi, pracovník výzkumného oddělení Novy – pozn. red.) jsme se k tomuto  nepřipojili.  Já jsem do zápisu uvedla, že výroky, které ohledně generálního ředitele zazněly, budu svému řediteli tlumočit. K žádné jiné reakci jsem zmocněna nebyla.

V čem to ovlivňování mělo spočívat?

V zápisu výslovně stojí: je zde snaha zdiskreditovat tendr. Vše se datuje od události, kdy společnost AC Nielsen napsala dopis v anglickém jazyce společnosti Gordion a k rukám generálního ředitele CET 21, ve kterém požaduje prodloužení lhůty na podání nabídek. Generální ředitel CET 21 poté osobně obvolává statutáře a lhůta byla prodloužena na 60 dní. Gordion, který je garantem průběhu zakázky, dopis neakceptoval, protože byl napsán anglicky.

Přišlo vám prodloužení lhůty, aby se mohli přihlásit další účastníci, korektní?

I když se tím nedodržel původní harmonogram, prodloužení bylo formálně korektní, jinak by nebylo provedeno.

S tím souhlasili všichni v ATO?

Ano, všichni statutární zástupci členů ATO.

Je spor o interpretaci. Jestliže pan Andruško horoval za AC Nielsen, snažil se tam mít v tendru zkušeného zahraničního hráče v zájmu kvality výsledku tendru, anebo to byl jeho „lobbing“ za konkrétní firmu?

Určitě to mohlo být vnímáno jako snaha, aby se tendru zúčastnilo co nejvíce uchazečů a aby byla co největší pestrost nabídek.

S touto snahou jste souhlasila?

V té době, na přelomu července a srpna, jsem měla dovolenou, čili generální ředitel mě ani nežádal o stanovisko, neprobíral to se mnou.

Vraťme se tedy k důvodu vašeho odvolání: pozdě, nebo nepřesně jste o průběhu tendru informovala, a to byl důvod?

Ve zrušení pracovního poměru mám tři body.

Jednak že jsem se nechtěla vzdát členství v hodnotící komisi, kde jsem byla údajně jako zástupce zaměstnavatele. Ve skutečnosti mě tam ale jmenovala jednatelka ATO. Zaměstnavatel dál pouze návrh na mé jmenování. Byla jsem poučena o tom, že jako členka hodnotící komise mám okamžikem jmenování osobní odpovědnost.

Dalším bodem je, že jsem neinformovala bez zbytečného odkladu o jednání metodologické komise. Ve skutečnosti, jak už jsem uvedla, jsem ředitele Andruška informovala bezodkladně.

Třetím bodem je, že jsem na metodologické komisi dostatečně nehájila postoje ředitele Andruška, jak on říká.

Jak tendr probíhal?

Dvě nabídky byly vyřazeny kvůli formálním záležitostem. Z mé strany mohu pouze vyjádřit lítost, že tendr v takové výši si od agentur nezasloužil větší přípravu, aby se v nabídkách formální nedostatky nevyskytly.

Myslíte, že za to může znění zákona o veřejných zakázkách?

Nejsem právník, jsem sociolog. Ale domnívám se, že zákon není tak komplikovaný, protože dvě agentury dokázaly formální náležitosti splnit. Měly by toho být schopny i ostatní dvě.

TNS AISA před finále tendru byla také vyřazena, anebo se ho zúčastnila s Mediaresearch, firmou, která byla nakonec doporučena jako vítěz?

To nemohu komentovat, jsem vázána mlčenlivostí.

Vy jste se v pondělí 19. září, tedy po svém vyhazovu z Novy, zúčastnila posledního jednání hodnoticí komise?

Nejenom já, ale i kolega Václav Prejzek. Komise k této veřejné zakázce je složena  z expertů-metodologů, které jmenovalo ATO jakožto zadavatel. Nominace ze strany mého zaměstnavatele CET 21 má status doporučující. Jednání se zúčastňovala konzultantská společnost Gordion, která vzešla jednomyslně z výběrového řízení a která poskytovala právní a metodickou podporu.  Já jsem nemohla nijak ovlivnit hodnocení vyřazených agentur, AC Nielsen a GfK, protože jejich nabídky hodnoceny nebyly. Společnost AC Nielsen proti vyřazení z formálních důvodů podala námitky, na jejich základě Gordion zpracoval doporučení vyjádření pro zadavatele, tedy pro ATO. Pokud vím, tři z řádných členů ATO souhlasili s tímto doporučením, tedy aby námitky AC Nielsen byly zamítnuty.

Tři míníte Česká televize, FTV Prima a AKA.

Ano.

Proč byly agentury AC Nielsen a GfK vyřazeny?

Zhruba před měsícem, kdy se hodnotící komise poprvé sešla, konstatovala na základě analýzy společnosti Gordion, že dvě přihlášené agentury nesplňují formální náležitosti. Co chybělo, jsme v podkladech agentur prostě nenašli.

Proč jste se v pondělí 19. září, už po svém vyhazovu z CET 21, zúčastnila zasedání hodnotící komise?

Protože jsem chtěla, aby moje osobní zodpovědnost za tendr přispěla k naplnění veřejné zakázky podle mé profesní odbornosti i svědomí.

Dokud tendr nebude uzavřen, vy se budete zúčastňovat pořád schůzí hodnotící komise?

V tuto chvíli se domnívám, že činnost hodnotící komise je u konce, protože v pondělí (rozhovor vznikal v úterý 20. září – pozn. red.) byl vyhlášen vítěz a myslím, že i za kolegy z hodnotící komise mohu říci, že jsme připravení k maximální součinnosti v rámci jakéhokoli přezkumu jednání komise.