Z Radia Praha se stalo Radio Prague International

Vysílání veřejnoprávního Českého rozhlasu do zahraničí se přejmenovává. Místo dosavadního Radia Praha ponese název Radio Prague International. Děje se tak 31. srpna, v den, kdy před 83 lety - v roce 1936 - začala stanice pro jiné země pravidelně vysílat. Na obsahu vysílání se příliš nemění, přibyly jen podcasty a ještě letos stanice přejde na nový web.

„Navzdory tomu, že používáme název Radio Praha desetiletí, stále jsme se setkávali, že si nás lidé pletli s někdejší Prahou, navíc Regina se přejmenovávána Rádio DAB Praha. Tak jsme si řekli, že i my přistoupíme k určité kosmetické úpravě. A odteď budeme fungovat pod anglickým názvem Radio Prague International. Je to značka, která jasně definuje naše zaměření. Koneckonců název International používá naprostá většina zahraničních vysílání,“ uvedla šéfredaktorka stanice Klára Stejskalová.

Před druhou světovou válkou se stanice hlásila jako „krátkovlnná československá stanice Praha“. Po válce se k identifikaci používalo v různých jazycích různého označení - konkrétně Stanice Praha, Tady Praha - Československo, Hovoří Praha nebo Československý rozhlas - vysílání pro Afriku. V 70. letech užívání názvu Radio Praha posílil vznik Interprogramu Radio Praha. Plošně se označení ustálilo v 90. letech, kdy se začalo používat spojení Radio Praha - vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.