V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Z rozhlasu Region je Vysočina, Hitrádio protestuje

Změna názvu regionální stanice Českého rozhlasu provází nevole privátní konkurence.

Od 1. června se Český rozhlas Region přejmenoval na frekvencích 87,9 (pro celou Vysočinu) a 90,1 MHz (lokální pro Třebíčsko) na Český rozhlas Vysočina. Následuje tak další sesterské stanice veřejnoprávního rádia, které mají ve svém názvu město nebo název regionu, v němž vysílají. Český rozhlas prý k přejmenování stanice přistoupil „po zralé úvaze, zkušenosti a také po jistém zažití nového teritoriálního celku“.

Komerční konkurence je ale proti. Skupina Media Bohemia, která provozuje soukromé Hitrádio Vysočina, protestuje kvůli podobnému názvu a „vyzývá Český rozhlas, aby s okamžitou platností upustil od používání názvu své regionální stanice Český rozhlas Vysočina“. Asociace provozovatelů soukromého vysílání má za to, že krok Českého rozhlasu „narušuje duální systém a hospodářskou soutěž“ a že se rozhlas na soukromém konkurentovi přiživuje. Rozhlas argumentuje, že v názvu stanice měl slovo Vysočina vždy a teď z něj jen vypustil slovo Region.

„Tato náhlá změna názvu není provázena žádným zásadním posunem programu a je pouze účelovou snahou parazitovat na značce Rádia Vysočina, kterou společnost Media Bohemia v regionu už více než 20 let rozvíjí a do které investuje,“ prohlašuje Media Bohemia.

Kampaň k rebrandingu tvrdí posluchačům na Jihlavsku (a stejně tak na Žďársku, Pelhřimovsku,  Havlíčkobrodsku i Třebíčsku), že přichází nové rádio

Kampaň k rebrandingu tvrdí posluchačům na Jihlavsku (a stejně tak na Žďársku, Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku i Třebíčsku), že přichází nové rádio

„S novým názvem přichází kvalitnější a atraktivnější program,“ tvrdí přesto Český rozhlas. Přidává ranní Soudničky advokáta Iva Jahelky. dopolední pravidelnou poradna s vybraným specialistou, o víkendech bude mít talk show Jan Rosák, víkendové podvečery bude plnit i seriál dokudramat Historie českého zločinu o nejzajímavějších případech české kriminalistiky. V týdnu budou pravidelné polední Písničky na přání i dál plnit Naďa Urbánková a Jarda Hypochondr

Prohlášení Media Bohemia

Společnost Media Bohemia vyzývá Český rozhlas, aby s okamžitou platností upustil od používání názvu své regionální stanice Český rozhlas Vysočina. Společnost Media Bohemia považuje snahu Českého rozhlasu využít silné regionální značky soukromého rádia za nekalosoutěžní jednání.

Media Bohemia je majitelem společnosti, která zahájila v roce 1995 vysílání Rádia Vysočina. Tato stanice si velmi rychle získala pozici nejsilnějšího regionálního rádia, kterou si už 22 let udržuje . Dle aktuálních výsledků měření poslechovosti Radioprojekt má stanice 118.000 posluchačů týdně a je nejposlouchanějším rádiem v kraji Vysočina. Český rozhlas spustil v tomto kraji v roce 2002 regionální program pod názvem Český rozhlas Region s aktuální týdenní poslechovostí 33.000 posluchačů.

K 1. červnu 2017 přejmenoval Český rozhlas svoji stanici Region na Český rozhlas Vysočina a tuto změnu podpořil reklamní kampaní, která jako hlavní identifikaci používá název Vysočina. Tato náhlá změna názvu není provázena žádným zásadním posunem programu a je pouze účelovou snahou parazitovat na značce Rádia Vysočina, kterou společnost Media Bohemia v regionu už více než 20 let rozvíjí a do které investuje.

Tímto jednáním Českého rozhlasu hrozí záměna obou stanic u posluchačů, která přinese poškození obchodních zájmů společnosti Media Bohemia a znehodnocení finančních prostředků, které do rozvoje Rádia Vysočina investovala.

„Český rozhlas má ve svém portfoliu stanice Český rozhlas Praha a Český rozhlas Vltava a jistě by se bránil, kdyby kterýkoliv soukromý subjekt žádal RRTV o licenci k vysílání Rádia Praha, či Rádia Vltava. Stejně tak se naše společnost důrazně ohrazuje proti přejmenování regionálního studia na název Český rozhlas Vysočina z důvodu poškození Hitrádia Vysočina, které na rozhlasovém trhu působí již 22 let a žádá vedení ČRo, aby od toto nekalosoutěžní jednání okamžitě zastavilo.“, vyzývá Daniel Sedláček, předseda představenstva Media Bohemia.

31. 5. 2017

Prohlášení Asociace provozovatelů soukromého vysílání

APSV tímto apeluje na veřejnoprávní Český rozhlas a vyzývá k respektu a dodržování férového jednání v rozhlasovém prostředí. Členové APSV musí (na de facto posledním regulovaném mediálním trhu) v respektu zákona podstoupit při jakékoliv změně tohoto typu vždy zdlouhavé procesy schvalování u orgánu státní správy (RRTV). Zatímco ČRo pravděpodobně tuto povinnost nemá, když svévolně mění pojmenování svých stanic, mění programové schéma a rozšiřuje své pokrytí. Tímto krokem však narušuje duální systém a hospodářskou soutěž. 

APSV proto vyzývá regulační orgány a ČRo samotné, aby byla zastavena degradace rozhlasového prostředí. Současně také vyzývá k návratu k respektování duálního systému, právního řádu, rozhodnutí státních orgánů a v neposlední řadě i k úctě k posluchačům, plátcům koncesionářských poplatků. Kauza přejmenování stanice ČRo Region Vysočina na ČRo Vysočina je při znalosti dlouholetého vysílání a mediálního působení subjektu Hitrádio Vysočina nejen opovrhováním investic a práce tohoto soukromého vysílatele, ale současně také poukazuje na přiživování se ČRo na úspěšnosti této značky.

Michel Fleischmann, prezident APSV
1. 6. 2017

Reakce Českého rozhlasu na prohlášení APSV

Sdružení soukromých vysílatelů APSV ve svém dnešním prohlášení neoprávněně napadlo Český rozhlas. Zdůrazňujeme, že Český rozhlas si počíná zcela v souladu s relevantními právními předpisy.

Razantně odmítáme, že bychom jakýmkoli způsobem narušovali duální systém rozhlasového trhu v České republice a překračovali práva a povinnosti, které nám ukládá zákon o Českém rozhlasu i zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Český rozhlas respektuje právní řád a rozhodnutí státních orgánů. Vysílání Českého rozhlasu je jasně stanoveno zákonem o Českém rozhlasu. Veškeré dlouhodobé programové záměry schvaluje Rada Českého rozhlasu jako jeho kontrolní orgán. Jeho programové i rozvojové plány jsou v mnoha ohledech detailnější než licenční podmínky privátních provozovatelů.

Prohlášení APSV považujeme za nekorektní a řada v něm uvedených údajů je lživá. Je to právě APSV, kdo degraduje rozhlasový trh a etické a morální aspekty férové soutěže, volí metody bezdůvodného osočování, vyhrožování a zpochybňování práv a kompetencí Českého rozhlasu.

Pro Český rozhlas je posluchač vždy na prvním místě. Rozvíjíme a nabízíme veřejnosti co nejširší portfolio služeb, které sledují moderní trendy a zároveň přinášení pravdivé a vyvážené informace, kulturu, zábavu i vzdělávání. Jsou tu naopak někteří soukromí provozovatelé rozhlasového vysílání, sdružení v APSV, kteří například dlouhodobým odmítáním rozvoje digitálního vysílání způsobují zakonzervování rozhlasového prostředí, jeho stagnaci a postupnou degradaci.

Přejmenování stanice Český rozhlas Region, Vysočina (takový byl od roku 2002 úplný název stanice) na Český rozhlas Vysočina bylo logickým a dlouhodobě plánovaným krokem. V případě Českého rozhlasu Region, Vysočina tedy šlo pouze o úpravu názvu vypuštěním slova „Region“. Tato změna zohledňuje tradiční branding a zároveň koresponduje s celkovou strategií značek Českého rozhlasu.

Český rozhlas vyzývá APSV, aby se zdržela nekorektního jednání a respektovala obecné normy etiky a morálky.

René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu
8. 6. 2017