V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Z TV Architect je Living Media, přebírá ji Hejda

Míra Hejda ve studiu TV Bydlení

Míra Hejda ve studiu TV Bydlení

K videowebům o bydlení TV Bydlení a architektuře TV Architect se jako třetí médium přidává lifestylový česko-ruský reklamní magazín Mercury’s Way Magazine a společně utvořily novou mediální skupinu Living Media. Stejnojmenná firma Living Media do konce letošního října nesla název TV Architect a provozovala zmínění videoweb o architektuře. Se společností New Living Michala KubyPavla Basla ji vlastnil Roman Drnovec. Toho teď nahradil moderátor Míra Hejda. V přejmenované firmě převzal 30 % původní v Drnovcově držení a ujal se role generálního ředitele. Většinových 70 % si ponechala New Living, která provozuje prodejní New Living Centre v pražských Stodůlkách, kde také studia zmíněných, loni spuštěných videowebů sídlí.

Podobné uspořádání platí v projektu i firmě TV Bydlení, v nichž je Hejda v nejviditelnějším angažmá od začátku. TV Bydlení a TV Architect fungují vedle sebe od svých počátků loni, teď začínají úžeji spolupacovat. Propojení všech tří značek pak má pomoci rozšířit zásah publika ve sledovanosti i odbornosti. „Chceme využít synergií mezi médii a maximalizovat přínosy pro všechny. To je to, proč se spojujeme a zároveň rozšiřujeme,“ uvedl Hejda.

Tištěný Mercury’s Way Magazine přináší propagační tipy na luxusní zboží a služby. Dosud vycházel ve dvojjazyčné česko-ruské podobě a cílil především na movitou ruskou klientelu. Novinkou v jarním vydání, které bude prvním oficiálním vydáním pod Living Media, bude rozšíření o anglický jazyk.

Vyjma dosavadní vydavatelky přebírá Living Media kompletně celý tým magazínu. „Magazín doposud vydávala paní Yevgeniya Gorislavets, spolu s uměleckou ředitelkou Olgou Rusakovou. Paní Gorislavets magazín vydávala několik let, nyní ji čekají mateřské povinnosti, a tak se rozhodla spojit své síly s naší skupinou a později i pro úplné předání magazínu,“ přiblížil na dotaz Médiáře programový ředitel Viktor Nový.

„Periodicita vždy byla kvartální a tento formát určitě zachováme. Náklad byl podle našich informací do 15.000 výtisků na kvartál. Aktuálně řešíme revizi distribučních míst a uvažujeme o optimalizaci nákladu, nicméně v těchto záležitostech žádné velké změny nechystáme. Rádi bychom se zaměřili na hlavně obsahovou stránku časopisu,“ doplnil.

TV Bydlení aktuálně připravuje nové pořady. Využije přitom tváře známé z televize Nova. „S Hankou Reinders Mašlíkovou budeme dělat Bydlení slavných. S Michalem Jančaříkem se zaměříme na náročné téma. Pořad jsme nazvali Bydlení handicapovaných a máme za cíl pomoci lidem, kteří se dostali do složitých životních situací,“ uvádí ředitel programu Nový. Nové pořady přibudou i na TV Architect, jejímž hitem je série Skryté poklady architektury od Zdeňka Lukeše.