Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Za manipulativní reportáže o reklamě v ČT vyvázla Nova u rady pro vysílání bez pokuty

Rada kritizovala několik reportáží Novy jako předpojatých, finanční sankci ale neudělila.

  • ČTK
  • 04. 08. 2011 11:52

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém úterním zasedání kritizovala televizní stanice Nova a Prima za případy neobjektivního zpravodajství.

Nova propagovala svůj příspěvek na kinematografii

V případě Novy to bylo opět v souvislostí s rušením reklamy na České televizi. Rada kritizovala komerční stanici kvůli reportáži odvysílané v Televizních novinách 20. června 2011.

V reportáži televize referovala o tom, že se stala hlavním partnerem připravovaného filmu Signál. „Reportáž porušila zásady objektivity a vyváženosti, neboť manipulativně a účelově spojila téma natáčení nového českého filmu s tématem rušení reklamy na České televizi tak, aby divák vnímal financování české kinematografie jako otázku zrušení reklamy na České televizi,“ konstatovali radní.

V reportáži podle nich nebyla vysvětlena povinnost příspěvků z reklamních příjmů České televize do Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. Dobrovolný příspěvek do fondu od televizí Nova a Prima tak vyzněl jakožto faktor, který by měl být jednoznačně prospěšný, a tím pádem argumentující pro zrušení reklamy na České televizi. „Reportáž byla zpracována předpojatě s cílem vnutit divákům názor, že zrušení reklamy ve vysílání České televize je jediné správné řešením,“ dodala rada.

Podobně rada na svém minulém zasedání Novu kritizovala za dvě reportáže, které nezmiňovaly argumenty proti rušení reklamy. Reportér přitom podle RRTV v jedné z reportáží používal ničím nepodložené a manipulativní výroky.

Ve všech případech radní pouze podle zákona stanovili týdenní lhůtu k nápravě, což v praxi nemá žádný dopad - reportáž už byla odvysílána, televize to logicky zpětně změnit nemůže. S takto benevolentním zákonem také může počítat dopředu. Pokutu nedostala.

Reportáže Nova odvysílala v době, kdy se v Poslanecké sněmovně chystalo projednání novely zákona o České televizi. Ta byla nakonec schválena 13. července. Česká televize podle ní bude moci vysílat reklamu pouze na kanálech ČT2 a ČT4 a reklama zmizí z ČT1 a zpravodajského kanálu ČT24. Návrh dnes posuzuje Senát.

Prima nedala prostor politikům z Prahy 5

S objektivitou zpravodajství měla podle RRTV problém i TV Prima. V červenci totiž odvysílala reportáž o rušení nočního klidu provozovnou Saigon v Praze 5.

Při zpracování reportáže televize podle RRTV nedbala „zásad objektivity a vyváženosti, jelikož reportér značně předpojatě prezentoval svůj pohled na pojednávanou problematiku“. Bez opory ve faktech prý prezentoval značně negativní postoj vůči práci zastupitelů a radních městské části Praha 5, a nebyl jim dát dostatečný prostor k vyjádření.

„Problematika baru Saigon byla prezentována jako doposud opomíjená, ačkoli ze zápisů zasedání zastupitelstva Prahy 5 je zřejmé, že se radnice touto věcí již dlouhodobě a opakovaně zabývala, přičemž tato fakta byla autorům reportáže v době natáčení známa,“ míní radní. Tím podle nich mohlo dojít k poškození dobrého jména zastupitelů a radních, a veřejnost mohla být uvedena v omyl ohledně skutečného stavu prezentovaného problému.

Soud řadu pokut ruší

Rada se dále na svém zasedání seznámila s rozhodnutím soudu, který zrušil jedno její rozhodnutí o neobjektivitě zpravodajství.

Toho se měla Nova dopustit v březnu 2009, když odvysílala reportáž „Motorkáři vyzývají k bojkotu neoznačených policistů“. Ta podle RRTV obsahovala ničím nedoloženou informaci o existenci sporu mezi různými skupinami motocyklistů. Kromě toho prý reportáž obsahovala řádně neargumentovaný subjektivní útok na solidnost Motocyklové asociace ČR.

Rada za to uložila Nově pokutu ve výši 50 tisíc Kč, Nova ji však díky soudu platit nemusí. Podobně soud zamítl i některé další pokuty uložené jiným společnostem.

Sto tisíc pokuty pro Novu za mučení

Naopak rada uložila Nově další pokutu ve výši 100 tisíc Kč, a to za odvysílání pořadu Unesený v srpnu 2009 v odpoledních hodinách. Film podle Rady obsahoval výjevy věznění a mučení, vraždu a bití a násilí.

„Tyto záběry byly způsobilé šokovat a traumatizovat dětského diváka, vyvolat v něm pocity strachu a úzkosti a ohrozit jeho psychický a mravní vývoj,“ uvedla rada.