Za Řehákem jdou do českého týmu comScore Vít Smékal a Hubert Gall

Smékal přichází z oddělení výzkumu Omnicom Media Group, Gall z časopisecké Sanomy.

Český tým společnosti comScore, který začne na přelomu letošního a příštího roku měřit návštěvnost českého internetu, od pondělí 1. srpna posiluje. Oznámil to Tomáš Řehák, který comScoru pomohl vyhrát tendr vypsaný oborovým Sdružením pro internetovou reklamu.

Oblastním manažerem (country manager) pro Českou republiku se od srpna stává Vít Smékal, dosavadní šéf výzkumu Omnicom Media Group.

Operačním manažerem (operation manager) bude od téhož dne Hubert Gall, který přichází z časopisového vydavatelství Sanoma Media.